Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

44

ČÍslo Jednání Soubor
488/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most dokument
489/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
490/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
491/RMČ/2012 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
492/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
493/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
494/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 770, Kučerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
495/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 dokument
496/RMČ/2012 k žádosti o prodloužení poskytnutí přístřeší v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 ana uzavření splátkového kalendáře na sloučený dluh dokument
497/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - poskytnutí přístřeší formou bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 za podmínky vrácení bytu stávajícího dokument
498/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dokument
499/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 dokument
500/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v části nebytových prostor restaurace v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 dokument
501/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
502/RMČ/2012 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2012 dokument
503/RMČ/2012 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby Obytný soubor Jordánská - komunikace, inženýrské sítě, rodinné domy na pozemku parc. č. 2587 a souvisejících, k. ú. Kyje dokument
504/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě k realizaci farmářských trhů mezi městskou částí Praha 14 a spol. Pod Platany o. s. dokument
505/RMČ/2012 k návrhu nového ceníku pronájmů prostor kulturního domu Kyje dokument
506/RMČ/2012 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 dokument
507/RMČ/2012 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Chvaletická dokument
508/RMČ/2012 k návrhu na uzavření leasingové smlouvy na dva elektromobily dokument
509/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k NS čj. 2010/OSM/0020 na instalaci streetballových konstrukcí na pozemky ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 dokument
510/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje dokument