Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

51

ČÍslo Jednání Soubor
1/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
2/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
3/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
4/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
5/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 k v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
6/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
7/RMČ/2017 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
8/RMČ/2017 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 dokument
9/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 740/74, ulice Bryksova, Praha 9 - Černý Most, 198 00 dokument
10/RMČ/2017 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 5, Kučerova 770/10, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) dokument
11/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 dokument
12/RMČ/2017 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
13/RMČ/2017 k návrhu na jmenování vedoucího odboru správy majetku dokument
14/RMČ/2017 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Terminál Malešice dokument
15/RMČ/2017 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 dokument
16/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14, Dodávka gastro zařízení MŠ Zelenečská dokument
17/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení dokument
18/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Revitalizace a údržba zeleně v objektu ZŠ Vybíralova dokument
19/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 dokument
20/RMČ/2017 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2017 dokument
21/RMČ/2017 k žádosti o poskytnutí individuální dotace společnosti Centrin CZ, s.r.o. dokument
22/RMČ/2017 k na udělení patronátu projektu Jdi za svým snem dokument
23/RMČ/2017 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje při ulici Lednická dokument
24/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 2676 a parc. č. 2683, k. ú. Kyje dokument
25/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV do pozemků parc. č. 961 a parc. č. 968, k. ú. Hostavice dokument
26/RMČ/2017 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje dokument
27/RMČ/2017 k ukončení nájemní smlouvy čj. 99/OSM/0118 na pronájem části pozemku parc. č. 2832, k. ú. Kyje dokument