Samospráva ÚMČ Praha 14

76

Číslo Jednání Soubor
92/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
93/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce- Objekt komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698 - pro potřeby výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha - pól růstu Otevřít dokument
94/RMČ/2018 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
95/RMČ/2018 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
96/RMČ/2018 na souhlas k přijetí věcného daru - 3 ks stavebnic pro děti Otevřít dokument
97/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
98/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
99/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
100/RMČ/2018 k návrhu na udělení záštity projektu Jdi za svým snem Otevřít dokument
101/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
102/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
106/RMČ/2018 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2017 Otevřít dokument
107/RMČ/2018 ke schválení daru pro přímou podporu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo Otevřít dokument
108/RMČ/2018 k auditům udržitelného rozvoje v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
109/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Poskytování preventivní a běžné údržby počítačové sítě ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
110/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Vybavení interiéru - MŠ Zelenečská čp. 500, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
111/RMČ/2018 k ukončení smlouvy s firmou Relekt invest, s.r.o. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Revize elektrických zařízení Otevřít dokument
112/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0468/2017/OI/1050 Projektové práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
113/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada Otevřít dokument
114/RMČ/2018 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
115/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti s otevřením cyklostezky mezi ulicí Morušovou a Čelákovickou ulicí na území Prahy 9 Otevřít dokument
116/RMČ/2018 k žádosti MHMP SVM o stanovisko ke směně pozemků se společností Domanský s. r. o. Otevřít dokument
117/RMČ/2018 k zajištění realizace nezbytných oprav vpustí a svodů dešťové vody v suterénu prostor bytového objektu nám. Plk. Vlčka 684, 198 00 Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
118/RMČ/2018 ke jmenování nového člena komise pro sociální věci Otevřít dokument