Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
53 15. 2. 2005 86/RMČ/2005 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 292/3, k. ú. Hostavice o výměře 1146 m2 panu Martinu Mikulenčákovi dokument
53 15. 2. 2005 85/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 844, k. ú. Kyje o výměře 265 m2 za cenu 2 200 Kč/m2 dokument
53 15. 2. 2005 84/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje dokument
53 15. 2. 2005 83/RMČ/2005 ke zveřejnění záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, s Pražskou energetikou, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 dokument
53 15. 2. 2005 82/RMČ/2005 ke zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje firmě Skleněné kameny, spol s r. o., Turnov, Nádražní 485, dokument
53 15. 2. 2005 81/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu v nebytových prostorách objektu č. p. 846 a 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 dokument
53 15. 2. 2005 80/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 dokument
53 15. 2. 2005 79/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d), g), h) obč. zák. dokument
53 15. 2. 2005 78/RMČ/2005 k návrhu na přidělení dvou bytů o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje dokument
53 15. 2. 2005 77/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
53 15. 2. 2005 76/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
53 15. 2. 2005 75/RMČ/2005 k dodatku č. 1/2005 k Postupu při hospodaření příspěvkových organizací, správě a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním dokument
53 15. 2. 2005 74/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
52 1. 2. 2005 73/RMČ/2005 k dalšímu postupu ve věci objektu č. p. 902 v ulici Generála Janouška dokument
52 1. 2. 2005 72/RMČ/2005 k návrhu na odprodej pozemku parc. č. 551/3, k. ú. Kyje dokument
52 1. 2. 2005 71/RMČ/2005 k zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín s návrhem na uzavření kupní smlouvy dokument
52 1. 2. 2005 70/RMČ/2005 k zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje panu Petru Korcovi, bytem Na Zámyšli 4, Praha 5 dokument
52 1. 2. 2005 69/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o. dokument
52 1. 2. 2005 68/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
52 1. 2. 2005 67/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
52 1. 2. 2005 66/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 dokument
52 1. 2. 2005 65/RMČ/2005 k žádosti na znovuprojednání prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9 dokument
52 1. 2. 2005 64/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5. 195 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č.p. 641 ulice Konzumní, Praha 9 a 500 Kč na nákladech řízení v souladu s vykonatelným rozsudkem 9C 184/2000 dokument
52 1. 2. 2005 63/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou dokument
52 1. 2. 2005 62/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou dokument
52 1. 2. 2005 61/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+kk v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou dokument
52 1. 2. 2005 60/RMČ/2005 k žádosti o poskytnutí slevy ve výši 20% z nájemného za užívání bytu v č. p. 1087 za období od 10/2004 do 1/2005 včetně dokument
52 1. 2. 2005 59/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0000045018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 a na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 3049155175 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 dokument
52 1. 2. 2005 58/RMČ/2005 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
52 1. 2. 2005 57/RMČ/2005 k uvolnění finančního příspěvku pro pořádání Miss Gypsy World dokument
52 1. 2. 2005 56/RMČ/2005 k návrhu Pravidel pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
52 1. 2. 2005 55/RMČ/2005 k personálnímu složení Komise životního prostředí dokument
52 1. 2. 2005 54/RMČ/2005 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 dokument
52 1. 2. 2005 53/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
51 18. 1. 2005 52/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smluv o úhradě příspěvku na náklady spojené s provozem LSPP na první čtvrtletí roku 2005 dokument
51 18. 1. 2005 51/RMČ/2005 k návrhu na zapůjčení osobního počítače pro Český červený kříž, Bří Venclíků 1070, Praha 9 dokument
51 18. 1. 2005 50/RMČ/2005 k návrhu na navýšení ceny díla kompletní výměna oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 - Hloubětín o 97 276 Kč za žaluzie a sítě proti hmyzu dokument
51 18. 1. 2005 49/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na pronájem pozemku parc. č. 2119 v k. ú. Kyje dokument
51 18. 1. 2005 48/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 978/2 v k. ú. Hostavice dokument
51 18. 1. 2005 47/RMČ/2005 k prodeji pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje dokument