Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
49 14. 12. 2004 632/RMČ/2004 ke změně využití části grantových prostředků poskytnutých OS Motýlek Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 631/RMČ/2004 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací s Armádou spásy pro rok 2005 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 630/RMČ/2004 k návrhu na vytvoření veřejně prospěšných prací pro čtyři pracovníky v roce 2005 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 629/RMČ/2004 k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 628/RMČ/2004 k návrhu k vyhodnocení nabídek na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 pro rok 2005 ve spolupráci s obch. společností MARSH, s. r. o. Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 627/RMČ/2004 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 626/RMČ/2004 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2005 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 625/RMČ/2004 k návrhu na odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 624/RMČ/2004 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru na rok 2005 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 623/RMČ/2004 k návrhu na dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 622/RMČ/2004 k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 621/RMČ/2004 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) Otevřít dokument