Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva, hlasování

Usnesení ZMČ a informace o hlasování jsou od 16. jednání / 2022 zveřejňovány na https://usneseni.praha14.cz/usneseni/organ/1

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
14 21. 12. 2021 80/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 79/ZMČ/2021 k návrhu na odvolání člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 78/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 77/ZMČ/2021 k návrhu na zrušení výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 76/ZMČ/2021 k volbě nových zástupců starosty a členů Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 75/ZMČ/2021 k návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 74/ZMČ/2021 k návrhu programu 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 73/ZMČ/2021 ke schválení Statutu Výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 72/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas dokument hlasování
13 12. 10. 2021 71/ZMČ/2021 k volbě tajemníka kontrolního výboru z řad zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 70/ZMČ/2021 k návrhu na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, založení bytového družstva dokument hlasování
13 12. 10. 2021 69/ZMČ/2021 k návrhu na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
13 12. 10. 2021 68/ZMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům - další zájemci dokument hlasování
13 12. 10. 2021 67/ZMČ/2021 k návrhu na schválení dalšího postupu v realizaci dostupného družstevního bydlení dokument hlasování
13 12. 10. 2021 66/ZMČ/2021 k návrhu na změnu zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o. dokument hlasování
13 12. 10. 2021 65/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření směnné smlouvy ul. Broumarská x Lednická, k. ú. Kyje dokument hlasování
13 12. 10. 2021 64/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
13 12. 10. 2021 63/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
13 12. 10. 2021 62/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 a parc. č. 1072/168, k. ú. Hloubětín po zateplení a stav. úpravách bytového domu Zelenečská č. p. 354 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 61/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků po zateplení a stav. úpravách bytového domu Mochovská č. p. 531, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
13 12. 10. 2021 60/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 59/ZMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 na rok 2022 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 58/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000378/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 57/ZMČ/2021 k návrhu na rozšíření zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření a k návrhu na zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 56/ZMČ/2021 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 55/ZMČ/2021 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 54/ZMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 53/ZMČ/2021 ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2020 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 52/ZMČ/2021 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2021 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 51/ZMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 50/ZMČ/2021 k návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
12 30. 9. 2021 -/ZMČ/2021 Ověřovatelé zápisu hlasování
12 30. 9. 2021 --/ZMČ/2021 Hlasování o programu hlasování
11 24. 6. 2021 49/ZMČ/2021 k pověření zastupitele pro evropské záležitosti dokument hlasování
11 24. 6. 2021 48/ZMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 566/104, parc. č. 566/105, parc. č. 566/106, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
11 24. 6. 2021 47/ZMČ/2021 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 333/1 a parc. č. 232/226 oba v k. ú. Černý Most dokument hlasování
11 24. 6. 2021 46/ZMČ/2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše k. ú. Kyje dokument hlasování
11 24. 6. 2021 45/ZMČ/2021 k návrhu na schválení dalšího postupu při spolupráci v oblasti družstevního bydlení dokument hlasování
11 24. 6. 2021 44/ZMČ/2021 k návrhu na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
11 24. 6. 2021 43/ZMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům, na schválení pravidel doprivatizace a vzorové kupní smlouvy dokument hlasování