Archive for Červenec, 2020

Porucha vodovodu

Čtvrtek, 30 července, 2020

Upozorňujeme na poruchu vodovodního řadu v Praze 14, Kolbenova x Kbelská, nízké tlaky v oblasti Hloubětína. Náhradní zásobování v případě výpadku na žádost občanů.
Předpoklad ukončení opravy v nočních hodinách.

Nelegální reklama

Středa, 29 července, 2020

Praha neustále bojuje s nelegální reklamou. Ta mimo jiné bývá umístěna na dopravních značkách, veřejném osvětlení, ale i městském majetku, který je tím mnohdy poškozen. Městská část ( i Praha hl. m.) potom vynakládá finance nejen na čištění, ale i opravy.    

Magistrát hl. m. Prahy nyní vydal vcelku přehledný dokument o tom, co je reklama načerno a na koho se můžete obrátit, když takovou reklamu uvidíte.

Zveřejněno: 29. července 2020

Zákaz rozdělávání ohňů

Pondělí, 27 července, 2020

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou včera vydal Český hydrometeorologický ústav, bude od 28. července 2020 až do odvolání na území Prahy platit nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ze dne 26. 4. 2019 je k dispozici na portálu praha.eu.

Na základě informace vydané Českým hydrometeorologickým ústavem končí platnost nařízení týkajícího se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Prahy v pondělí 3. srpna 2020 v 02:00 hodin.

Zveřejněno: 27. července 2020

Požár na Praze 14

Sobota, 25 července, 2020

Upozorňujeme občany na požár v ulici U Technoplynu, kde hoří třídírna odpadu. Požár je lokalizován a na místě je dostatek profesionálních i dobrovolných hasičů.

Více informací naleznete zde.

HZS hl. m. Prahy průběžně měří zplodiny, které jsou prozatím v normě, i přesto doporučujeme omezit větrání a pobyt venku v blízkosti požáru.

Z důsledku zvýšeného odběru při hašeni tohoto požáru (snížení tlaku) neteče voda v ul. Průmyslová, U Stavoservisu a Zamenhofova. Náhradní zásobování zajištěno.

Zveřejněno: 25. července 2020

Setkání kultur 2020

Pátek, 24 července, 2020

Koronavirová krize ovlivnila mnohé – mimo jiné i termín konání festivalu Setkání kultur. Tradiční hudebně komponovaný večer, který v rámci této akce každoročně pořádá městská část Praha 14 ve spolupráci s SP Černý Most a organizací Praha 14 kulturní, se z jara posunul na srpen. Na kvalitě mu to však nijak neubralo. Naopak!

„Na odpoledne a podvečer plné hudby se lidé mohou těšit 8. srpna 2020. Akce vypukne v 16 a skončí ve 21 hodin. Kyjský kulturní dům tentokrát nahradí farní zahrada u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. V předchozích ročnících jsme zprostředkovali veřejnosti kontakt např. s ruskou, španělskou, romskou, slovenskou nebo s řeckou hudbou,“ říká Mgr. Dana Havlínová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14.

Akci odstartuje vokální kvintet z Prahy – Milánosz, který návštěvníky potěší vícehlasými ukrajinskými, slovenskými i bulharskými lidovými písněmi.

Další hudební lahůdkou večera bude cimbálovka Marka Baloga. „Věhlasný houslový virtuos Marek Balog působí v cimbálové kapele jako primáš, návštěvníci se mohou těšit na kombinaci nejen romských lidových písní s prvky swingu i klasiky. O Marku Balogovi byl také natočen dokumentární film Houslový Rytíř,“ uvádí Zdena Rudolfová, vedoucí produkce akcí organizace Praha 14 kulturní.

A kdo si podmaní diváky dál? Nikdo jiný než fenomenální akordeonista a skladatel Aliaksandr Yasinski.  „Pochází z Běloruska a na knoflíkový akordeon (bajan) zahraje skladby různých stylů a žánrů jako jsou francouzský šanson, argentinské tango, klezmer či jazz. Má za sebou mnoho úspěšných koncertů po celém světe. Je skladatelem především filmové hudby a zakladatelem běloruské skupiny The Unlimited Trio. Spolupracuje také s Radkou Fišarovou nebo Ivou Marešovou,“ vyjmenovává Zdena Rudolfová.

O velký závěr akce se postará známá skupina Bengas, která se věnuje tradiční i moderní romské hudbě s prvky latiny, funku, jazzu a etna.

Vstupné na celý hudebně komponovaný večer je zdarma, občerstvení zajištěno.

PLAKÁT K AKCI KE STAŽENÍ

Zveřejněno: 13. 7. 2020

 

Hry na chodník

Středa, 22 července, 2020

Na nějaký čas jsme se vám odmlčeli s participativním rozpočtem, respektive s jeho projekty. Není to tím, že bychom na projektech nepracovali, ale tím, že řada z nich vyžaduje stavební povolení, povolení MHMP nebo projektovou dokumentaci, a to je mnohdy na delší lokty.

Nicméně, projekt Hry na chodník aneb oživení starého betonu je téměř hotov. Bezúčelné betonové plochy nyní září barvami a čekají na první návštěvníky 😊. Pro děti je připravena opičí dráha, skok do dálky nebo třeba hra čáp ztratil čepičku. Zároveň si zde mohou malé děti procvičovat barvy, abecedu i čísla.

Moc děkujeme navrhovatelce Veronice Smrčkové za pěkný nápad a skvělou součinnost na projektu 🙏.

Zveřejněno: 22. července 2020

 

Dotazník ke svozu odpadu

Pondělí, 20 července, 2020

Hlavní město Praha hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. A k tomu potřebuje vaši zpětnou vazbu. Vyplněním tohoto dotazníku magistrátu poskytnete informace, které použije pro rozvoj nabízených služeb. Děkujeme za spolupráci.

Zveřejněno: 20. 7. 2020

 

Výstavba parkoviště

Středa, 15 července, 2020

Ve středu 15. 7. 2020 začala slavnostním zahájením včetně poklepání základního kamene stavba nového P+R parkovacího domu Černý Most III. Ten vznikne v lokalitě současného parkoviště Černý Most I, jeho kapacita však bude téměř trojnásobně rozšířena, a to na 880 míst. Celkem 94 míst bude určeno pro vozy s CNG/LPG, 22 míst pro držitele průkazu ZTP a 8 pro elektromobily. V objektu bude také vybudováno dalších 38 cyklostání v samostatně uzamykatelném prostoru. Parkoviště za přibližně 500 milionů korun by mělo být dokončeno příští rok.

Na Černém Mostě v Praze 14 už do konce příštího roku vznikne nové velkokapacitní P+R parkoviště pro 880 vozidel a dalších prostředků dopravy. Parkovací dům bude vybudován v lokalitě stávajícího povrchového parkoviště P+R u Chlumecké ulice, pouze pět minut chůze od konečné stanice trasy B Černý Most a v docházkové vzdálenosti od nákupních center. „Do konce roku 2021 vyroste na Černém Mostě parkovací dům o 880 parkovacích místech pro auta na různé druhy pohonů i s místy a dobíjecí infrastrukturou pro elektromobily. Jedná o jednu z největších investic Prahy do P+R. Plošné i objektové P+R parkoviště jsou důležité dopravní stavby. Každé auto, které při cestě do Prahy zaparkuje na jejím okraji, se počítá. Ulevujeme tím dopravě v centru a zlepšuje se vzduch a životní prostředí v hlavním městě. Dále budeme letos pokračovat také v práci na plošných P+R parkovištích. Jmenovitě v roce 2020 otevřeme P+R Lipence, Hostivař 3 a Lednická Kyje, což je minimálně dalších 200 parkovacích míst,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Původní parkoviště Černý Most I mělo kapacitu 294 automobilů, záchytné parkoviště P+R Černý Most II zůstane i nadále v provozu. První vozidla by v novém parkovacím domu měla zaparkovat už začátkem roku 2022. Z celkem 880 míst bude 22 míst vyčleněno pro držitele průkazu ZTP, 8 pro elektromobily, 94 pro vozy s CNG/LPG a v samostatně uzamykatelném prostoru navíc také 38 cyklostání. Budou zde také dvě nabíjecí místa pro elektromobily.

„O výstavbu parkoviště, které by obyvatelům i návštěvníkům Černého Mostu nabídlo výrazně větší počet parkovacích míst, než je tomu dosud, Praha 14 usiluje už řadu let. O to více mě těší, že téměř každodenní stížnosti a podněty ze strany místních lidí budou konečně vyslyšeny. Otázka nedostatečného prostoru pro parkování patří mezi nejčastěji skloňovaná místní témata,“ vysvětluje starosta městské části Praha 14 Radek Vondra.

Jeho kolega, místostarosta Prahy 14 Petr Hukal, který má dopravu v městské části ve své gesci, k tomu dodává: „Uvědomujeme si, že po dobu výstavby se počet parkovacích míst v oblasti oproti dřívějšímu stavu ještě omezí. Jsem si však jistý, že toto dočasné snížení komfortu bude stát za to. Věřím, že takto výrazně rozšířené P+R parkoviště nakonec nejvíce ocení zejména místní obyvatelé, kterým lidé přijíždějící do města za prací nebo na návštěvu již nebudou v takové míře blokovat stání před domy.“

V rámci června začaly takzvané předstihové práce, které přichystaly plochu parkoviště a ověřily stávající inženýrské sítě v blízkosti lokality. Od července byly zahájeny práce na přeložkách plynovodů a vodovodu, které podélně protínají plochu parkoviště.

 „Celá výstavba je velmi komplikovaná z hlediska rozsáhlých přeložek stávajících sítí a zároveň minimálním záborům stávajících komunikací v době výstavby samotného parkovacího domu. Naším cílem jako zhotovitele je provést práce s minimálním omezením veřejnosti a do budoucna bude vytvořen větší komfort v oblasti Černého Mostu z hlediska parkování. Veškeré naše úsilí směřuje k dokončení v řádném termínu na konci října 2021, říká Tomáš Martinec, vedoucí projektu za BAK stavební společnost.

 Část fasády objektu je navíc navržena jako zelená fasáda s popínavými rostlinami. V rámci stavby parkovacího domu se uskuteční i rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká. Celková zastavěná plocha bude 7 457 m2.

Samotná stavba bude zhotovena ze železobetonu a vzhledem k termínu předání stavby investorovi bude harmonogram výstavby značně napnutý. Stavba bude také logisticky velmi komplikovaná z důvodu těsné blízkosti velmi rušných komunikací ze tří stran objektu a přísným podmínkám týkajících se jejich omezení, nicméně věříme, že si s těmito těžkostmi poradíme,“ uvádí Martin Frič, vedoucí projektu za Metrostav.

Projekt stavby nového P+R parkoviště Černý Most III je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkově vyjde na necelých 500 milionů korun bez DPH.

Zdroj: tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

Zveřejněno: 15. 7. 2020

Výstavbu nového P+R parkovacího domu na Černém Mostě (zdroj foto: MHMP) slavnostně zahájili: náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr, starosta MČ Praha 14 Radek Vondra, místostarosta MČ Praha 14 pro oblast dopravy Petr Hukal, ředitel investičního odboru Magistrátu hl. m. Prahy Ivo Freimann, Radek Mrázek z BAK stavební společnost a obchodní náměstek společnosti Metrostav Michal Tvrdík:

 

Žňové práce

Středa, 15 července, 2020

V naší městské části a jejím okolí v současnosti probíhají žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Prosíme občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna. Během žní bude také po silnicích jezdit více zemědělských strojů. Žádáme o zvýšenou pozornost a trpělivost. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 15. 7. 2020

 

 

Výzva k výměně OP

Neděle, 12 července, 2020

V souvislosti s ukončením nouzového stavu dochází k ukončení platnosti stanoviska MV ČR ze dne 19. 3. 2020, na jehož základě bylo možno prokazovat totožnost i osobním dokladem, jehož platnost skončila po 1. 3. 2020. Upozorňujeme na tuto skutečnost a vyzýváme občany, jimž vypršela platnost občanských průkazů, aby v co nejkratší době požádali o jejich výměnu.

Zveřejněno: 10. 6. 2020