Archive for Říjen, 2020

Sběrné dvory fungují

Čtvrtek, 29 října, 2020

Upozorňujeme obyvatele, že sběrné dvory v hlavním městě Praze fungují bez omezení. Níže uvádíme podrobnější informace k aktuálnímu způsobu zajištění svozu a sběru komunálního odpadu na území metropole:

 • Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen,
 • Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
 • Svoz nebezpečného odpadu: a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení, b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení, c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Zveřejněno: 29. 10. 2020

Zkrácení provozu MHD

Čtvrtek, 29 října, 2020

V návaznosti na aktuální opatření Vlády ČR, zákaz nočního vycházení, v důsledku minimální poptávky a v očekávání prodloužení nouzového stavu i všech stávajících vládních opatření je připraveno k pondělí 2. listopadu 2020 omezení provozu pražské MHD i železnice ve večerním období, na kterém se domluvili Hl. m. Praha, ROPID, DPP, IDSK a České dráhy. Denní provoz metra, tramvají a autobusů by byl ukončen postupně v období cca mezi 22:00 a 22:30 hodin. Současně s tím by vyjely dříve noční linky tramvají i autobusů. Prodloužily by se také intervaly na páteřních železničních tratích po 21. hodině. Nabídka spojů metra, tramvají a příměstských autobusů bude nadále držena vysoko nad aktuální poptávkou, která je nyní opět nižší o cca 70 % oproti obvyklému stavu. Přesto dojde k mírnému prodloužení intervalů na těchto linkách cca do rozsahu prázdninového provozu, kdy obvykle cestuje o cca 25 % cestujících méně.

Úpravy MHD jsou navrženy tak, aby neomezovaly pracovníky zdravotnických zařízení a dalších profesí v režimu 24/7 a střídání večerních a nočních směn. Střídající pracovníci budou moci využívat poslední denní spoje při cestě do/z práce. Pokud v souvislosti se zkrácením denního provozu linek PID do období 22:00 až 22:30 hodin dojde k dílčím komplikacím v zajištění dopravní obslužnosti některých lokalit, je Praha připravena pro pracovníky IZS a další infrastrukturní profese zajistit operativní doplnění spojů na adrese dispecink@dpp.cz.

Změny večerního a nočního provozu

Nejvíce v současnosti klesla poptávka po cestování ve večerních a nočních hodinách, a to cca o 80 %. Proto bude v návaznosti na aktuálně platný zákaz vycházení po 21. hodině omezena nabídka Pražské integrované dopravy i ve večerním období. Metro, denní tramvaje a autobusy včetně příměstských linek ukončí od pondělí 2. listopadu svůj provoz již v období cca mezi 22:00 a 22:30 hodin, kdy je v Praze nahradí linky nočních tramvají a autobusů. Ty už v současnosti obsluhují drtivou většinu městských částí včetně těch okrajových. Poslední metro na každé lince vyjede o dvě hodiny dříve než dosud. Na poslední spoje metra budou navazovat poslední denní spoje povrchové dopravy, stejně jako je tomu v současnosti.

Zároveň bude adekvátně po dohodě se Středočeským krajem zkrácen denní provoz i na příměstských autobusových linkách, které navazují na metro. S výjimkou linek 951 a 953 bude po dohodě s městy a obcemi Středočeského kraje zrušen provoz nočních příměstských linek. Na železnici bude po 21. hodině prodloužen interval na páteřních tratích z Prahy do Středočeského kraje (linky S1, S2+S22, S4, S7, S9) ze 30 na 60 minut. Popůlnoční rozjezd vlaků z Prahy bude zachován.

Odjezdy posledních spojů metra z konečných od 2. listopadu 2020:

Linka A: Depo Hostivař: 22:01 | Nemocnice Motol: 22:01

Linka B: Zličín: 22:00 | Černý Most: 22:05

Linka C: Letňany: 22:04 | Háje: 22:04

Mírné prodloužení intervalů metra a tramvají v pracovní dny

Aktuálně cestuje pražskou MHD cca o 70 % lidí méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (např. v metru proběhne denně místo 1 200 000 cest jen cca 380 000 cest). Dosud byl přesto denní provoz pražské MHD omezen jen cca o 8 %. Jelikož však lze v následujících dnech očekávat další pokles počtu cestujících, dojde na linkách metra a tramvají k dalšímu mírnému prodloužení intervalů především ve špičkách.

Intervaly metra se ve špičkách prodlouží podle linky o 10-45 sekund, u tramvají dojde k mírnému prodloužení intervalů v ranní špičce o 1-2 minuty, tj. v ranní špičce pojedou spoje shodně jako nyní odpoledne, tzn. v jednotných intervalech 10 minut vyjma páteřních linek 9, 17 a 22, které budou nově vypravovány v jednotných intervalech 5 minut. U městských autobusů zůstanou v platnosti současné intervaly, neboť u autobusů je pokles poptávky ze všech trakcí nejnižší.

I s ohledem na tato opatření bude Pražská integrovaná doprava trvale nabízet výrazně více kapacity, než odpovídá aktuální poptávce. Stejně zůstane s ohledem na cestující pracující večer a v noci plnohodnotně zajištěná obsluha území města noční dopravou. Přestože spoje PID využívá i v pracovní dny nyní cca polovina lidí, co běžně cestuje o víkendu, nabídka spojů bude nyní odpovídat stavu, při němž by spoje využívalo dvoj- až trojnásobně více lidí. Právě s ohledem na doporučení WHO a ministerstva zdravotnictví.

Prázdninový jízdní řád ve Středočeském kraji

Po dohodě se Středočeským krajem bude od pondělí 2. listopadu nasazen na části příměstských autobusových linek PID prázdninový jízdní řád. Jedná se zpravidla o linky s krátkými intervaly a omezení se dotkne především přepravních špiček pracovních dnů. Na železnici bude u vybraných vlaků snížena kapacita například nasazením jedné jednotky CityElefant místo dvou.

Zdroj: Tisková zpráva Pražské integrované dopravy.

Zveřejněno: 29. října 2020

 

COVID-19 opatření

Úterý, 27 října, 2020

Aktuálně platná krizová opatření nařízená Vládou ČR s ohledem na epidemiologickou situaci:

 • noční zákaz vycházení mezi 21. hodinou a 4:59 s výjimkami (cesty do zaměstnání a zpět, venčení psa do 500 metrů od bydliště);
 • zavedení práce z domova, tam kde to zaměstnání umožňuje;
 • uzavření trhů a stánkového prodeje, zákaz konzumace výrobků v prostoru trhů, výjimka se vztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských výrobků – vše z domácí výroby, na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry;
 • omezení provozu lázní;
 • omezení maloobchodu, obchody musí být zavřené v době mezi 20. a 5. hodinou, v neděli zavřeno, v květinářství mohou být maximálně dva zákazníci na prodejně.
 • omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi (s výjimkou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou),
 • v přírodě či na chalupě mohou být spolu nejvýše dvě osoby (s výjimkou příslušníků jedné domácnosti),
 • zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkou prodejen potravin a dalšího základního sortimentu, drogerií, lékáren či čerpacích stanic),
 • uzavření ubytovacích zařízení pro rekreační účely,
 • svatby a pohřby za účasti maximálně 10 osob,
 • velkoobchodní prodej je bez omezení.
 • povinné nošení roušek venku na zastavěném území obce při vzdálenosti menší než 2 m, kromě členů rodiny nebo sportovců,
 • povinné nošení roušek ve vozidlech, kromě řidiče, pokud jede sám nebo se členy domácnosti,
 • všechny školy, tedy i první stupně základních škol jsou uzavřeny (návrat 2. listopadu 2020),
 • zakazuje se ubytování pro školáky (mimo zahraniční studenty), školy v přírodě,
 • zavřené jsou bary, restaurace, kluby. Umožněn je pouze prodej jídla sebou přes výdejní okénka od 6 do 20 hodin, hotelové restaurace budou otevřené do 20 hodin,
 • zákaz pití alkoholu na veřejnosti,
 • zákaz vycházení v domovech pro seniory,
 • povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy,
 • zajištění nezbytné péče pro děti od 3 do 10 let pro složky IZS, poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnance sociálních služeb,
 • omezení činnosti na úřadech,
 • zákaz koncertů, muzikálů, heren, kasin, sportovišť ve vnitřních prostorách (fitness, bowling), sportovních akcí, spolkových akcí, přehlídky, ochutnávky,
 • zákaz návštěv koupališť, wellnes, solárií, zoologických zahrad, kroužků,
 • zakázány jsou veletrhy, muzea, galerie, hrady,
 • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízeních,
 • zamezováno shlukování osob před výtahy, eskalátory, záchody,
 • zákaz účasti veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Kompletní soupis opatření pro celou ČR (včetně výjimek) najdete na stránkách Vlády ČR.

Registr vozidel omezen

Pátek, 23 října, 2020

Upozorňujeme občany, že na pracovišti pražského registru vozidel ve Vysočanech je od 23. října do odvolání z důvodu karantény omezen provoz.

Pracoviště bude odbavovat jen předem objednané klienty. Nadále jsou v provozu další pracoviště registru vozidel na Bohdalci, na Jarově a v Břevnově

Na pracovišti ve Vysočanech, které je zaměřeno na vyřizování záležitostí registru vozidel, včetně vyřazení vozidla, budou odbaveni pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku návštěvy, učiněnou prostřednictvím aplikace „rezervace návštěv“. Odbaveni budou také na přilehlém pracovišti žadatelé o registraci jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí.

Online registrace návštěv na pracovištích odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy jsou nyní prodlouženy do konce měsíce listopadu.

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci a v souladu s přijatými opatřeními žádá Magistrát hl. m. Prahy klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

Upozorňujeme, že se i tentokrát jedná o registr vozidel, nikoliv registr řidičů, před kterým se tvoří fronty.

Zveřejněno: 23. října 2020

Mimořádný úřední den

Úterý, 20 října, 2020

Upozorňujeme návštěvníky Úřadu MČ Praha 14, že dne 27. 10. 2020 (úterý) bude MIMOŘÁDNÝ ÚŘEDNÍ DEN. Úřad bude otevřen v omezeném režimu, který vychází z aktuální epidemiologické situace – tedy od 13 do 18 hodin. Mimořádným úředním dnem ÚMČ klientům nahrazuje středu 28. 10. 2020, kdy bude úřad uzavřen z důvodu státního svátku.

Zveřejněno: 20. 10. 2020

Informace o mimořádném úředním dni 27. 10. 2020

Prominutí poplatku

Středa, 14 října, 2020

INFORMACE PRO PODNIKALE A POPLATNÍKY V OBLASTI UBYTOVACÍCH SLUŽEB

V souvislosti s negativním vývojem pandemie covid-19 a vzhledem k prudkému nárůstu nakažených osob bylo opět v České republice přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na tato opatření, která negativně omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytua to na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v plné výši. Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou sazbou.

Zveřejněno: 14. 10. 2020

 

 

Aplikace eRouška

Pondělí, 12 října, 2020

Aplikace eRouška si díky Bluetooth pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Usnadní tak hygienické stanici dohledávání rizikových kontaktů. Přispějte i vy k tomu, aby nakažených koronavirem přibývalo méně.

eRouška je součástí systému Chytrá karanténa Ministerstva zdravotnictví ČR. Jak chrání?

Když jste nakaženého potkali

Když potkáte někoho, u koho se později prokáže koronavirus, hygienická stanice vás bude moci telefonicky kontaktovat. I když jste spolu třeba jen stáli ve frontě v obchodě.

Když se nakazíte vy

Pokud se u vás koronavirus prokáže, pracovník hygienické stanice vás požádá o přehled lidí, které jste v posledních dnech potkali. Vy mu jednoduše na jeden klik odešlete anonymní seznam uživatelů eRoušky, se kterými jste byli v rizikovém kontaktu. Včetně těch, které osobně neznáte, jen jste s nimi třeba jeli autobusem.

eRouška chrání vaše soukromí

Jak se eRouška liší od jiných podobných aplikací?

Na rozdíl od jiných aplikací eRouška nesleduje a nesbírá informace o vaší poloze, ale pouze anonymně zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace jste přišli do bližšího kontaktu. Aplikace ke správnému fungování nepotřebuje připojení k internetu, takže funguje například i v metru.

Proč je k registraci vyžadováno telefonní číslo?

Telefonní číslo využije hygienická stanice, aby vás mohla co nejdříve kontaktovat, pokud bude mít na základě informací z eRoušky nakaženého člověka podezření, že jste s ním byli v rizikovém kontaktu. Proto telefonní číslo registrujete hned při prvním spuštění eRoušky.

Dozví se ostatní moji identitu, pokud onemocním?

Pokud onemocníte, vaše totožnost je známá jen a pouze pracovníkům hygienické stanice. Tak jako doposud. Kritické kontakty se nedozví, kdo je mohl nakazit, ani kde a kdy. Vaše identita je ochráněna.

Jakou roli hraje moje jedna instalace? Změní se něco?

Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Spolupracujeme s vládou ČR a dalšími organizacemi na tom, aby se o eRoušce dozvědělo co nejvíce lidí. Pomozte nám i vy. Instalací aplikace se můžete aktivně zapojit do boje proti koronaviru.

Kdo eRoušku provozuje? Jsou u vás má data v bezpečí?

Aplikaci vytvořili dobrovolníci spolupracující na platformě Covid19CZ pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Bezpečnost dat zaštiťuje řada nezávislých odborníků, včetně zástupců akademické sféry.

Máte další otázky?

Zajímá vás, na jakých telefonech eRouška funguje? Nebo třeba jaká data eRoušce sdílíte a jaká data sbírá více na https://erouska.cz/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Zveřejněno: 24. 7. 2020

 

Projednání zrušeno

Pondělí, 12 října, 2020

Poslední ze série veřejných projednání k akčnímu plánu MČ Praha 14 na rok 2021 a 2022, které se mělo uskutečnit tuto středu 14. října 2020 u Plechárny, je z důvodu zhoršující se epidemiologické situace také zrušeno.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 12. října 2020

Den zdraví zrušen

Pondělí, 12 října, 2020

Ve čtvrtek 15. října 2020 se měl na Poliklinice Parník uskutečnit Den zdraví. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace byla radnice nucena tuto tradiční akci městské části zrušit. Všem, kdo se na poradenství a na možnost bezplatných vyšetření těšili, se omlouváme za komplikace. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 12. 10. 2020

Úřední doba MHMP

Pondělí, 12 října, 2020

Vládou přijatá opatření mají vliv i na provoz magistrátu. Hlavní město od příštího týdne upravuje úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude v ostatních dnech vyřizovat pouze ty klienty, kterým byl již před vydáním opatření potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům, a to do 23. října. Kvůli podezření na onemocnění covid-19 u dvou zkušebních komisařů jsou počínaje dnešním dnem zrušeny zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. Komisaři zůstávají v preventivní karanténě do výsledku testů.

Úřední doba magistrátu:

Úřední doba Magistrátu hlavního města Prahy se vzhledem k vládním opatřením upravuje na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Na úřadu stále platí přísná hygienická opatření včetně omezeného přístupu do budov, nutnosti dezinfekce rukou při vstupu veřejnosti i zaměstnanců a zvýšeného úklidu či dezinfekce prostor. Veškeré agendy nadále zůstávají svedeny výhradně na přepážky, kde je zaručena zvýšená bezpečnost veřejnosti i zaměstnanců. Magistrát opět žádá veřejnost, aby k řešení svých požadavků omezili osobní formu návštěvy a využívali výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon, datová schránka a podobně).

Omezení úřední doby na pondělí a středu se v budovách magistrátu týká také provozu CzechPOINTu, evidence vozidel taxi a hlavní podatelny. Výjimku tvoří pouze podatelna ve Škodově paláci, která bude ve zkráceném provozu od pondělí do čtvrtka. Její provoz je upraven s ohledem na to, aby nedošlo k zásahu do práv občanů v rámci uzávěrek výběrových řízení, veřejných zakázek, podání žádostí o dotace, vyúčtování grantů a podobně.

Provoz podatelny ve Škodově paláci:

Pondělí:               8:00 – 13:00       14:00 – 16:00

Úterý:                 8:00 – 10:00       13:00 – 15:00

Středa:                8:00 – 10:00       13:00 – 18:00

Čtvrtek:               8:00 – 10:00       13:00 – 15:00

Pátek:                 zavřeno

Odbor dopravněsprávních činností MHMP:

Také na odboru dopravně správních činností zůstává provoz sveden pouze na přepážky. Úřední doba je shodná s celým úřadem, tedy v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 13 do 18 hodin. Mimo tyto dva dny bude odbor vyřizovat pouze klienty v již před vydáním nařízení vlády potvrzených termínech, například se jedná o online objednávky, nařízená jednání apod. Termíny v online objednávkovém systému jsou vyčerpány do 23. října, od tohoto data jsou prozatím pozastaveny, o možnostech objednání budeme informovat s ohledem na vývoj situace.

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu. Klientům s předem potvrzeným termínem magistrát zašle informační e-mail s potvrzením jejich termínu a zároveň s žádostí o zvážení nutnosti jejich návštěvy úřadu.

Na základě příznaků onemocnění covid-19 u dvou zkušebních komisařů dochází od dnešního dne k uzavření celého pracoviště zkušebních komisařů na Bohdalci. Magistrát se tímto snaží zabránit možnému rozšíření nákazy, proto zrušil přibližně 150 zkoušek autoškol plánovaných na dnešní den. Všichni komisaři zůstávají do obdržení výsledků testů na covid-19 v preventivní karanténě a všechny zkoušky jsou přesunuty na neurčito. Na pracovišti jsou přítomni jen ti, kteří nebyli ve styku s dotyčnými, aby zabezpečili organizaci přesunu zkoušek.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy:

Vstup veřejnosti do budovy Nové radnice je s ohledem na epidemickou situaci a platná nařízení omezený. Omezení se dlouhodobě týkají i jednání zastupitelstva. Na nadcházející jednání, které se uskuteční příští čtvrtek 15. října, bude mít veřejnost opět možnost vstupu pouze na galerii. Při příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a po celou dobu jednání není možné až na výjimky sejmout ochranu dýchacích cest. Každý občan musí na galerii obsadit jedno místo, na kterém setrvá po celou dobu jednání. Pro zajištění dostatečných rozestupů bude omezena kapacita sezení tak, že bude možné využít pouze židle ob sedadlo. Kapacita se tak sníží maximálně na 25 lidí. Taktéž nebude veřejnosti umožněno při výstupech dotýkat se připraveného mikrofonu. Stejná omezení platí i pro zástupce médií. Vzhledem k okolnostem doporučuje magistrát využít ke sledování zastupitelstva online přenos na webu www.praha.eu.