Život na Praze 14

Seminář pro pečující

Jste pečující osoba, potřebujete se vyznat v systému dávek, služeb, zjistit, na co máte nárok? Nebo jen potřebujete sdílet vlastní zkušenosti se službami, úřady apod.? Organizace Dejme si šanci připravila online seminář pro pečující osoby na tyto témata: podpora, služby, sdílení a psychohygiena pro neformálně pečující osoby v Praze. Seminář je zdarma a zájemci se na něj mohou přihlásit na e-mailu info@pecujicijaknato.cz, nejpozději do 12. 2. 2021 do 18 hodin s uvedením názvu semináře, Vašeho jména, příjmení, e-mailu, na který budou zaslány případné přihlašovací údaje na on-line setkání. Potvrzení Vaší účasti včetně přihlašovacích údajů obdržíte nejpozději do 17. 2. 2021 do 16 hod.

Zveřejněno: 27.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nová cyklostezka

Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. (Pokračování textu…)

Zveřejněno: 27.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2021 Severovýchodní cyklomagistrála se rozrostla o další úsek

Praha, 27. 1. 2021 – Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Aktuálně dokončená, bezmála kilometrová etapa 6.4 přímo navazuje na předloni otevřený úsek mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi. „Podporu cyklodopravy i bezmotorové dopravy bereme velmi vážně. Nová asfaltová stezka je kromě cyklistiky vhodná i pro bruslení či pro procházky s kočárkem. Vede od ulice Budovatelská k ekoduktu přes Novopackou a nahrazuje dřívější bahnitou cestu. Na tuto etapu naváže další – v přípravě je trasa vedoucí okolo kyjského sídliště Panorama k železniční trati a dál

Zveřejněno: 27.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Suchej únor

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní kvalitativní změnu - knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích. Reprezentační hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel Rataj a Ilona Preslová, spisovatel Josef Formánek, primář Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, alkoholog Ivan Douda, záchranář Honza nebo muzikant Petr Fiala patří mezi 70 českých osobností, odborníků, novinářů a neobyčejných lidských příběhů, jež daly vzniknout knize, která ve

Zveřejněno: 25.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zápisy do MŠ a ZŠ

Zápisy do mateřských škol se letos uskuteční v termínu od 2. do 16. května 2021. Zápisy do základních škol se budou konat v termínu od 1. do 30. dubna 2021. Přesné termíny zápisů v jednotlivých školách, podmínky a průběh zápisů budou včas zveřejněné na webových stránkách MŠ a ZŠ. Zveřejněno: 21. ledna 2021

Zveřejněno: 21.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Uzavření chodníku

V termínu od 20. 1. do 24.1. 2021 bude uzavřen pro pěší chodník mezi MŠ a ZŠ Vybíralova. Důvodem je realizace projektu Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou. Podél plotu MŠ Vybíralova je stromořadí topolů, u kterých začíná hrozit lámání velkých větví. Jedná se o dřeviny krátkověké, rychle rostoucí, které jsou z hlediska zaručení následné provozní bezpečnosti do městského prostředí nevhodné. Tento druh dřevin se již v dnešní době ve městech nevysazuje a jeho použití je vhodné jako např. větrolamy do volné krajiny. Jejich kořeny narušily základy oplocení zahrady MŠ. I z důvodu bezpečnosti dětí navštěvující mateřskou školu budou tyto

Zveřejněno: 19.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Porucha vodovodu

V ulici Rochovská 768/2 došlo k poruše vodovodního řádu. Bez vody jsou ulice Kardašovská, Krylovecká, Rochovská, Slévačská. Náhradní zásobovaní je zajištěno a předpoklad ukončení opravy je v 15 hodin. Zveřejněno: 17. ledna 2021

Zveřejněno: 17.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zrušení akcí MČ

S ohledem na epidemiologickou situaci se neuskuteční dvě kulturní akce, na něž městská část zvala v lednovém vydání časopisu Čtrnáctka. Jedná se o výstavu Martina Švejdara s názvem Obrázky na pokračování, která měla začít dnes v 17 hodin (13. 1. 2021) a o koncert komorní hudby Virtuózní harfa a kouzlo hoboje naplánovaný na 20. ledna 2021. Obě akce se měly konat v Galerii 14 na Černém Mostě. Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 13. 1. 2021  

Zveřejněno: 13.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Knihovna online

Všechny pobočky Městské knihovny v Praze, včetně té v Hloubětíně a na Černém Mostě, jsou momentálně uzavřeny. Knihy je možné vracet do biblioboxů u poboček Lužiny, Opatov a Jezerka. V případě dotazů jsou pracovníci knihovny čtenářům k dispozici na telefonu (222 113 555), e-mailu (knihovna@mlp.cz) nebo na Facebooku (www.facebook.com/knihovna). E-knihy jsou dostupné na www.e-knihovna.cz, tituly současné světové beletrie nabízí služba BOOKPORT (www.mlp.cz/bookport), která je dostupná pouze registrovaným čtenářům. Nemáte ještě čtenářský průkaz, nebo už ho máte propadlý? Nevadí, registrovat se do knihovny, i prodloužit platnost průkazu, je možné jednoduše online na www.mlp.cz. Studentům a badatelům je dostupný rozšířený přístup do Digitální

Zveřejněno: 12.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Omezení na chodníku

Upozorňujeme obyvatele, zejména ty, kteří žijí ve vnitrobloku Vybíralova a v jeho okolí, že v termínu od 18. 1. do 8. 2. 2021 bude omezena průchodnost chodníku mezi školním sadem a budovou mateřské školy. Důvodem omezení jsou práce na oplocení sadu. Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 8. 1. 2021  

Zveřejněno: 8.1.2021
Pokračovat na článekPokračovat na článek