Archive for Leden, 2021

Seminář pro pečující

Středa, 27 ledna, 2021

Jste pečující osoba, potřebujete se vyznat v systému dávek, služeb, zjistit, na co máte nárok? Nebo jen potřebujete sdílet vlastní zkušenosti se službami, úřady apod.?

Organizace Dejme si šanci připravila online seminář pro pečující osoby na tyto témata: podpora, služby, sdílení a psychohygiena pro neformálně pečující osoby v Praze.

Seminář je zdarma a zájemci se na něj mohou přihlásit na e-mailu info@pecujicijaknato.cz, nejpozději do 12. 2. 2021 do 18 hodin s uvedením názvu semináře, Vašeho jména, příjmení, e-mailu, na který budou zaslány případné přihlašovací údaje na on-line setkání. Potvrzení Vaší účasti včetně přihlašovacích údajů obdržíte nejpozději do 17. 2. 2021 do 16 hod.

Pozvánka na souhrnný seminář

Zveřejněno: 27. ledna 2021

Nová cyklostezka

Středa, 27 ledna, 2021

Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. (Pokračování textu…)

TZ 1/2021 Severovýchodní cyklomagistrála se rozrostla o další úsek

Středa, 27 ledna, 2021

Praha, 27. 1. 2021 – Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Aktuálně dokončená, bezmála kilometrová etapa 6.4 přímo navazuje na předloni otevřený úsek mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi.

„Podporu cyklodopravy i bezmotorové dopravy bereme velmi vážně. Nová asfaltová stezka je kromě cyklistiky vhodná i pro bruslení či pro procházky s kočárkem. Vede od ulice Budovatelská k ekoduktu přes Novopackou a nahrazuje dřívější bahnitou cestu. Na tuto etapu naváže další – v přípravě je trasa vedoucí okolo kyjského sídliště Panorama k železniční trati a dál do Horních Počernic. Našim primárním cílem je propojit Prahu 14 s městskými částmi Praha 9 a 20,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v gesci oblast dopravy.

Nově otevřenou cyklostezku vyprojektovala a zrealizovala MČ Praha 14, finance na to poskytlo hl. m. Praha. Náklady na realizaci činily zhruba 4,5 milionu korun včetně DPH.

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. Jsem rád, že se Praha mohla rozhodující mírou podílet na klíčovém infrastrukturním projektu, jakým Severovýchodní cyklomagistrála bezesporu je, uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

Místostarosta Hukal dokončenou etapu cyklomagistrály považuje za další důkaz dobré spolupráce mezi MČ Praha 14 a hlavním městem. „Stav, kdy městská část projekt navrhne, zrealizuje a Magistrát hl. m. Prahy jej ze svého rozpočtu zaplatí, je ideální. Městská část nedisponuje takovými prostředky, aby mohla podobné počiny sama financovat, logicky se však lépe orientuje v tom, co její obyvatelé potřebují. Hlavnímu městu Praze děkujeme za podporu. Doufám, že i všechny další realizace, a to samozřejmě nejen v režii Prahy 14, budou úspěšné a metropole se za pár let pochlubí kompletně dostavěnou cyklomagistrálou,“ uvedl místostarosta Hukal.

Co se dalších plánu v oblasti cyklodopravy týká, připravuje Praha 14 také tzv. drážní stezky, respektive stezky podél železniční trati. „Je to logické. Podél železnice je pro cyklistiku ideální terén. Na projektovou přípravu stezek jsme dostali dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy. Povedou podél železničních tratí na Kolín a na Nymburk,“ dodal místostarosta Hukal.

Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na jehož základě začala projektová příprava. Hlavní město Praha pak cyklomagistrálu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by se každou chvíli potkávali s automobily.

Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucností ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ dopravy.

Pro více informací:
Ing. Petr Hukal
místostarosta
Tel.:  724 464 403
E-mail: Petr.Hukal@praha14.cz

 

Suchej únor

Pondělí, 25 ledna, 2021

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní kvalitativní změnu – knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích.

Reprezentační hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel Rataj a Ilona Preslová, spisovatel Josef Formánek, primář Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, alkoholog Ivan Douda, záchranář Honza nebo muzikant Petr Fiala patří mezi 70 českých osobností, odborníků, novinářů a neobyčejných lidských příběhů, jež daly vzniknout knize, která ve 28 kapitolách představuje alkohol s lehkostí i vážností – ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova dětí, léčba, zdraví nebo alkohol za volantem.

“Kniha Suchej únor – 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život, z nás abstinenty neudělá – není to ani jejím cílem. Má být lidem především inspirací k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní ledacos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl – abychom všichni znali upřímnou odpověď na jednoduchou otázku: „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?“ popisuje smysl knihy Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor.

V Česku svým obsahem i pojetím jedinečnou knihu získají všichni registrovaní účastníci kampaně Suchej únor a bude k dostání na stránkách www.suchejunor.cz

Zdroj: Tisková zpráva kampaně Suchej únor.

Suchej únor

Zveřejněno: 25. ledna 2021

Zápisy do MŠ a ZŠ

Čtvrtek, 21 ledna, 2021

Zápisy do mateřských škol se letos uskuteční v termínu od 2. do 16. května 2021.
Zápisy do základních škol se budou konat v termínu od 1. do 30. dubna 2021.

Přesné termíny zápisů v jednotlivých školách, podmínky a průběh zápisů budou včas zveřejněné na webových stránkách MŠ a ZŠ.

Zveřejněno: 21. ledna 2021

Uzavření chodníku

Úterý, 19 ledna, 2021

V termínu od 20. 1. do 24.1. 2021 bude uzavřen pro pěší chodník mezi MŠ a ZŠ Vybíralova.
Důvodem je realizace projektu Vybíralka 25 – hospodaření s dešťovou vodou. Podél plotu MŠ Vybíralova je stromořadí topolů, u kterých začíná hrozit lámání velkých větví. Jedná se o dřeviny krátkověké, rychle rostoucí, které jsou z hlediska zaručení následné provozní bezpečnosti do městského prostředí nevhodné. Tento druh dřevin se již v dnešní době ve městech nevysazuje a jeho použití je vhodné jako např. větrolamy do volné krajiny. Jejich kořeny narušily základy oplocení zahrady MŠ. I z důvodu bezpečnosti dětí navštěvující mateřskou školu budou tyto stromy odstraněny.

Děkujeme za pochopení

Uzavření chodníku

Zveřejněno: 19. ledna 2021

Porucha vodovodu

Neděle, 17 ledna, 2021

V ulici Rochovská 768/2 došlo k poruše vodovodního řádu. Bez vody jsou ulice Kardašovská, Krylovecká, Rochovská, Slévačská. Náhradní zásobovaní je zajištěno a předpoklad ukončení opravy je v 15 hodin.

Zveřejněno: 17. ledna 2021

Zrušení akcí MČ

Středa, 13 ledna, 2021

S ohledem na epidemiologickou situaci se neuskuteční dvě kulturní akce, na něž městská část zvala v lednovém vydání časopisu Čtrnáctka. Jedná se o výstavu Martina Švejdara s názvem Obrázky na pokračování, která měla začít dnes v 17 hodin (13. 1. 2021) a o koncert komorní hudby Virtuózní harfa a kouzlo hoboje naplánovaný na 20. ledna 2021. Obě akce se měly konat v Galerii 14 na Černém Mostě. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 13. 1. 2021

 

Knihovna online

Úterý, 12 ledna, 2021

Všechny pobočky Městské knihovny v Praze, včetně té v Hloubětíně a na Černém Mostě, jsou momentálně uzavřeny. Knihy je možné vracet do biblioboxů u poboček Lužiny, Opatov a Jezerka. V případě dotazů jsou pracovníci knihovny čtenářům k dispozici na telefonu (222 113 555), e-mailu (knihovna@mlp.cz) nebo na Facebooku (www.facebook.com/knihovna).

E-knihy jsou dostupné na www.e-knihovna.cz, tituly současné světové beletrie nabízí služba BOOKPORT (www.mlp.cz/bookport), která je dostupná pouze registrovaným čtenářům. Nemáte ještě čtenářský průkaz, nebo už ho máte propadlý? Nevadí, registrovat se do knihovny, i prodloužit platnost průkazu, je možné jednoduše online na www.mlp.cz.

Studentům a badatelům je dostupný rozšířený přístup do Digitální knihovny Kramerius i široká nabídka odborných informací, které nabízejí tematické databáze – umění, hudba, společenské vědy https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby/e-zdroje/.

Knihovna udržitelná

Knihovny si v roce 2021 jako téma zvolily udržitelný rozvoj –  https://udrzitelna.knihovna.cz/

Městská knihovna v Praze byla založena roku 1891, v roce 2021 to tedy bude přesně 130 let, co mohou lidé využívat její služby. V mnohém zůstává její role stejná, v mnohém se služby posunuly a proměnily. Kromě toho, že knihovna je prostor pro sdílení kulturního bohatství a vědomostí, ať už v knihách, nebo elektronických zdrojích, tak je to také prostor pro sdílení kreativních nápadů v teoretické rovině (prostory Dílny v Ústřední knihovně i komunitních místností v pobočkách Malešice, Dittrichova, Břevnov, Zahradní Město, Záhřebská) a nově i v rovině praktické.

Tří kreativní centra – DOK16, Jezerka a Suterén – nabízejí prostor i vybavení pro uskutečnění nápadů v oblasti práce se dřevem, látkami, 3D tisku i grafiky. Zároveň tyto dílny v rámci tématu udržitelnosti budou nabízet praktické workshopy „ze starého nové“, využití zdánlivě nevyužitelného a chybět nebudou ani tolik oblíbené výměny.

Tématu udržitelnosti z různých úhlů a pohledů se bude knihovna věnovat i v rámci přednáškových cyklů. S nimi se začalo už v prosinci 2020, kdy proběhla přednáška o stavu českých lesů vedená Janem Bláhou z Hnutí Duha.

Co dalšího knihovna chystá?

Kulturní sezóna v sálech Ústřední knihovny by mohla být zahájena v souladu s doporučením Prahy pro divadla a velké sály na jaře. Do té doby je možné sledovat kulturu v knihovně online.

Co je ještě dobré vědět?

Kdykoliv se lze přihlásit do bezplatného online doučování pro žáky základních i středních škol. Skoro každý den pak knihovna přináší tipy na kvalitní čtení, které je nabízeno buď zdarma pro všechny ke stažení nebo pro registrované čtenáře na platformě Bookport. Najdete je v novinkách. Registrace online čtenáře je snadná: www.mlp.cz/cz/napoveda/online-clenstvi

Zveřejněno: 12. 1. 2021

Omezení na chodníku

Pátek, 8 ledna, 2021

Upozorňujeme obyvatele, zejména ty, kteří žijí ve vnitrobloku Vybíralova a v jeho okolí, že v termínu od 18. 1. do 8. 2. 2021 bude omezena průchodnost chodníku mezi školním sadem a budovou mateřské školy. Důvodem omezení jsou práce na oplocení sadu. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 8. 1. 2021