Archive for Červen, 2022

Informace k inzerci volebních stran

Středa, 29 června, 2022

Subjekty, které budou v nadcházejících komunálních volbách (září 2022) kandidovat do ZMČ Praha 14, mají z rozhodnutí vedení městské části možnost ZDARMA inzerovat v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, a to na ploše ½ strany na šířku. Jiná politická inzerce v uvedeném čísle časopisu nebude možná. Všechny inzeráty budou zveřejněny za sebou na vyhrazené nečleněné ploše, v pořadí dle čísla, jaké si daný subjekt do voleb vylosuje. Pro případné předvolební koalice více politických stran platí jedna společná vyhrazená plocha, resp. ½ strany (jedno společné vylosované číslo do voleb). Zájemci z řad politických subjektů kandidujících do ZMČ Praha 14 mohou kontaktovat inzertní manažery Čtrnáctky viz tiráž na str. 3 (Čtrnáctka 2022/7-8).

Zveřejněno: 29. 6. 2022

Letní Čtrnáctka

Středa, 29 června, 2022

Prázdniny jsou skoro tady a s nimi i letní vydání Čtrnáctky. Na jeho stránkách můžete zabrousit do historie kostela sv. Bartoloměje, přečíst si o prvním ročníku akce Dobrovolník Prahy 14, seznámit se s aktuálně řešenými investicemi městské části, případně se nechat pozvat na různé letní či zářijové volnočasové akce. Distribuce tištěné verze vydání momentálně probíhá, tradičně si však můžete stáhnout i elektronickou variantu. Přejeme příjemné počtení a pohodové léto.

Zveřejněno:  29. 6. 2022

Uzavření bezplatné právní poradny

Čtvrtek, 23 června, 2022

Upozorňujeme občany, že v období od 6. 7. do 3. 8. 2022 bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák. Poradna bude opět dostupná od středy 10. 8. 2022. Podrobnosti o bezplatném právním poradenství v naší městské části naleznete ZDE. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 9. 5. 2022

 

Jste spokojeni s komunikací?

Středa, 22 června, 2022

U příležitosti tvorby „Analýzy a Strategie komunikace městské časti Praha 14 na sociálních sítích“ bychom vás rádi požádali o sdíleni vašich názorů a zkušeností s informovaností o děni v Praze 14. Vyplněním dotazníku (od 22. 6. do 31. 7. 2022 dostupného pomoci uvedeného QR kódu nebo na online adrese)  nám pomůžete lépe vyhovět vašim informačním potřebám.

Děkujeme za váš zájem!

Zveřejněno: 22. června 2022

 

Výstava studentských prací ve Splavné

Úterý, 21 června, 2022

Jak by vypadala v současnosti nevyužitá plocha za „Pramenem“ na Hutích, kdyby její využití navrhovali studenti? Na tuto otázku odpoví venkovní výstava studentských prací, kterou si zájemci budou moci prohlédnout do 27. července 2022 v parku ve Splavné na Hutích. Jedná se již o druhou obdobnou spolupráci Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze a městské části Praha 14.

 

 

 

 

V roce 2019 studenti navrhovali víceúčelový sportovní areál na Čihadlech. Tuto i aktuálně řešenou lokalitu na Hutích územní plán vnímá jako oblasti určené výhradně ke sportovnímu využití.

čvut - výstava

 

FOTO: Možná budoucí podoba sportovního areálu na Hutích,
Zdroj: ČVUT, autor: Adéla Hajná

 

 

 

 

 

 

 

Na tom samém místě a ve stejném termínu zároveň proběhne výstava a představení studie na vybudování parku nad pískovnou Bílý kůň. Přijďte se seznámit s tím, co záměr v případě realizace návštěvníkům lokality nabídne, a s aktuálními možnostmi zpřístupnění podzemních prostor pískovny.

Bílý kůň

 

FOTO: Možná budoucí podoba parku nad pískovnou Bílý kůň,
Zdroj: ŠÍMONÍK ARCHITEKTI s.r.o.

 

 

 

 

 

Vernisáž obou výše zmiňovaných výstav, se uskuteční ve středu 22. 6. od 17.30 hodin za účasti architektů, vedoucích akademiků, studentů, zástupců zpracovatele studie a zástupců městské části.

Zveřejněno: 21. června 2022

 

Malování na chodníku před ZŠ Bratří Venclíků

Pondělí, 20 června, 2022
Přijďte před Základní školu Bratří Venclíků na Černém Mostě na tradiční malování na chodníku. Malovat budeme ve čtvrtek 30. června od 9 do 11:30 hodin.
Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.
Zveřejněno: 20. června 2022

Bikepark Jahodnice 2022

Pondělí, 20 června, 2022

V sobotu 18. června 2022 jsme si užili společné odpoledne v Bikeparku Jahodnice. Akci zahájili bubeníci z Groove army, kteří do vystoupení zapojili i obecenstvo. Po bubenické show nám svůj um předvedli v rámci exhibičních jízd na jump lině i tři profi jezdci. Na pumptrackové trati pro změnu závodili menší i větší závodníci, z nichž ti nejlepší si odnesli domů pohár.
Během odpoledne se návštěvníci akce mohli nechat potetovat, pomalovat si obličej, užít si divadelní a graffiti workshop, prozkoumat policejní zásahové vozidlo, ale i nechat si zdarma seřídit kolo.

Video z akce naleznete na našem YouTube kanále.

Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Středa, 15 června, 2022

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes (15. června 2022) vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 16. června 2022 od 10 hodin až do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 2. lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 3. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
 4. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. používání pyrotechnických výrobků,
 4. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 5. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 6. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 7. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Zveřejněno: 15. června 2022

Klima – a co s tím?

Středa, 15 června, 2022

Praha 14 v rámci naplňování místní Agendy 21 patří mezi městské části, které umožňují účast veřejnosti na rozhodování a plánování, a to s cílem podpořit trvalý postup k udržitelnému rozvoji na místní, ale i regionální úrovni. Městská část zapojila své občany do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy.

Jedná se o  vůbec první podobnou akci celoevropského významu, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do  debaty o budoucím směřování ,starého kontinentu‘. Řada evropských států proto organizuje různorodé platformy pro diskuse s občany. Cílem je sbírat podněty, sdílet postřehy a pomáhat tak utvářet naši společnou budoucnost.

Městská část Praha 14 v souvislosti s tímto evropským dialogem a při příležitosti Světového dne životního prostředí OSN (5. června 2022) připravila pro své obyvatele celou řadu akcí pod společným názvem „Klima – a co s tím?“.

Komentovaná vycházka po suchém poldru a mokřadu v areálu Coca Coly:

Klimatický plán Prahy – panelová diskuze:

Veletrh a odborné poradenství v oblasti energetických úspor:

Komentovaná vycházka přes meandry Rokytky:

Výstavy „Voda v krajině“ a „Řeky a povodně“:

K vyřízení OP a CD využijte dopolední hodiny

Pondělí, 13 června, 2022

Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšeného nárůstu žádostí o osobní doklady, zejména cestovní pasy, je nutné počítat s delším odbavením. Doporučujeme využít úředních hodin v úterý a čtvrtek dopoledne. V případě přetížení agend se vydávání pořadových lístků na odbavení klientů uzavírá dle aktuální situace i dříve. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 26. 5. 2022