Život na Praze 14

Služby pro pěstouny

Úřad městské části Praha 14 nabízí pomoc pěstounským rodinám a zájemcům o pěstounskou péči. Níže uvádíme konkrétní informace k jednotlivým druhům podpory.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Nabídka pro zájemce o pěstounskou péči:

  • odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče;
  • odborné publikace a materiály o pěstounské péči, výchově dětí apod.

Kontaktní osoby:

Úsek služeb pro doprovázení pěstounů (ÚSDP)

Služby pro pěstounské rodiny, s nimiž úřad uzavřel dohodou o výkonu pěstounské péče:

  • poskytování podpory pěstounským rodinám při naplňování potřeb svěřených dětí;
  • odborné poradenství v oblasti pěstounské péče;
  • vzdělávání formou jednodenních nebo vícedenních vzdělávacích seminářů či individuálních odborných konzultací se zajištěním krátkodobé péče o svěřené děti;
  • příspěvek na odlehčovací péči v rozsahu 14 dní v kalendářním roce;
  • pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě v případě potřeby vyřízení nezbytných záležitostí, jako je návštěva lékaře, hospitalizace, pohřeb, porod, návštěva úřadu apod.;
  • zapůjčení odborných publikací a materiálů o pěstounské péči, výchově dětí apod.;
  • odborné konzultace psychologa či speciálního pedagoga.

Vedoucí úseku: Svatava Staňková, DiS., tel: 225 295 336, e-mail: svatava.stankova@praha14.cz.

Formuláře ke stažení: