Úřad městské části Praha 14

ÚMČ P14

Podnikání

 

Podnikání právnických osob

Živnostenský odbor 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— [zs_r][zs_z]3. Pojmenování (název) životní situace Podnikání právnických osob 4. Základní informace k životní situaci Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu […]

Podnikání fyzických osob

Živnostenský odbor 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— [zs_r][zs_z]3. Pojmenování (název) životní situace Podnikání fyzických osob 4. Základní informace k životní situaci Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu […]

Upozornění na změny právních předpisů

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zákonem č. 304/2016 Sb.  účinnost  24. 8. 2016 Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství zákonem č. 26/2017 Sb.,  účinnost  1. 3. 2017

Právní předpisy

Vybrané právní předpisy (čísla předpisů v platném znění) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a […]

Ohlášení hazardní hry

1. Identifikační číslo ———- 2. Kód ———- [zs_r][zs_z] 3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení hazardní hry (ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu) 4. Základní informace k životní situaci Při ohlašování se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 5. Kdo je […]

Seznam škol

Živnostenský odbor

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Organizační členění: oddělení registrace podnikatelů oddělení kontroly pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu Popis činností Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o […]

Přehled správních poplatků (živnostenský odbor)

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem (stav ke dni 1. 1. 2018, aktualizováno 5. 4. 2018)   Položka 2 Nahlédnutí do živnostenského rejstříku za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží Kč 20,– Položka 3 a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních […]

Odpady

Modrý kontejner – papír patří nepatří noviny časopisy knihy, sešity, brožury rozložené papírové krabice karton a vlnitá lepenka čisté papírové obaly, sáčky reklamní letáky kancelářský papír papírové kapesníky, rucníky, papírové pleny krabice od vajíček uhlový papír (kopírák) voskový papír mastný a jinak znečištěný papír pauzovací papír dehtový papír vícevrstevné obaly (TetraPack) od mléka a nápojů […]

Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)

Odbor životního prostředí 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— [zs_r][zs_z]3. Pojmenování (název) životní situace Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF) 4. Základní informace k životní situaci K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely (např. výstavbu) je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů […]

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

Odbor životního prostředí 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— [zs_r][zs_z]3. Pojmenování (název) životní situace Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu 4. Základní informace k životní situaci Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona ČNR […]

Evidence zemědělských podnikatelů

Živnostenský odbor 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— [zs_r][zs_z]3. Pojmenování (název) životní situace Evidence zemědělských podnikatelů 4. Základní informace k životní situaci Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky. Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, […]

Samospráva ÚMČ Praha 14

Projekty

Život na Praze 14

Sekce podnikání

Upozorňujeme podnikatele na aktuality v sekci Podnikání na webových stránkách MČ Praha 14. Nově tam naleznete například informace týkající se realitní činnosti, poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem či poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. Zveřejněno: 15. dubna 2021

Podpora podnikání v době koronaviru

Současná krize má a bude mít závažné ekonomické dopady. Podnikáte? Níže naleznete přehledný rozcestník usnadňující hledání potřebných informací. Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit, jak zažádat o podporu, případně jak se vypořádat s další „koronavirovou“ administrativou, volat můžete i na telefonní čísla 225 295 302 a 225 295 320 (Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14).  […]

Sebevědomí v zaměstnání, podnikání a v životě, pořádá Rodinné centrum MUM

9:00 – Sebevědomí je věc, která se dá trénovat a posilovat. Přijďte na  náš workshop. – RC MUM

Poradna pro podnikání

Konzultace jsou individuální, základní čas na konzultaci je 30 minut. Čas si předem rezervujte: renata.curdova@rcmum.cz, 775 720 588. Začneme v 9:00. – RC MUM.

Pracovní smlouvy a podnikání

Seminář je součástí cyklu: Jak založit živnost. Témata: OSVČ – zdravotní, sociální, daň z příjmu (hlavní a vedlejší činnost), co je švarcsystém a jak nenaběhnout, skloubení OSVČ a pracovně právních vztahů. Vstup ZDARMA včetně hlídání dětí. Kontaktní osoba: Mgr. Klára Hlaváčková tel: 776 002 296, e-mail: klara.hlavackova@rcmum.cz. Děti na hlídání hlašte Ditě Fryšové: dita.frysova@rcmum.cz nejpozději den předem do 18:00. Akce se […]

Jak rozjet malé podnikání aneb Podnikatelský brainstorming

Podnikáte a schází Vám správná sebejistota a někde to drhne? Přijďte se podívat v 9:30.   Více informací na: www.rcmum.cz . Akci pořáda RC MUM.

Pomoc podnikatelům

Podnikáte v Praze 14 a máte nápady, jak místní podnikatelské prostředí zlepšit, aby se vám v něm lépe pracovalo? Řekněte nám, co potřebujete a my budeme vědět, jakým směrem se vydat při dalším rozvoji. Pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem) připravila městská část jednoduchý dotazník. Jeho vyplněním nám […]

Sleva na nájemném

Podnikatelé v nebytových prostorách hlavního města Prahy mohou ještě dva týdny žádat o slevu na nájemném na základě usnesení pražské rady. Žádost je možné podat elektronickou formou a formulář je umístěn na stránkách Realitního portálu Praha. Opatření si klade za cíl pomoci zmírnit finanční dopady epidemie koronaviru na podnikání. Rada hl. m. Prahy rozhodla v […]

Ošetřovné OSVČ

Cíl programu Dne 26. března 2020 schválila vláda ČR materiál s názvem „Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNĚ“ PRO OSVČ“ (dále jen „Program“), jehož cílem je zmírnit negativní dopad celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice. Pokud jde o Programem podporované aktivity, podle předmětného materiálu […]

Koronavirus – vše, co potřebujete vědět

                 

Rozvoj centra Hutí

Městská část Praha 14 zve občany na veřejné projednání návrhu územní studie „Lokality na Hutích, Praha – Kyje“, kterou pořizuje Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje. Setkání, na němž budou přítomni i zástupci zpracovatele, se uskutečni v utery 15. ledna 2019 od 16 hodin v sále Středního odborného učiliště (SOU) gastronomie a podnikání (Za […]

TZ 18/2018 Praha 14 chce být příjemným místem pro život. Její přístup ocenili i odborníci na udržitelný rozvoj

Praha, 30. listopadu 2018 – Všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality jeho naplňování stále […]

Obhajoba kategorie B

Praha 14 chce být příjemným místem pro život, všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality […]

Vzdělávací program

Chcete zkvalitnit život svůj, své rodiny i komunity lidí kolem vás? Hledáte smysluplnou práci s ohledem na své rodinné možnosti? Zajímají vás společensky prospěšné aktivity? Pečujete o blízkého rodinného příslušníka se zdravotním postižením či v seniorním věku? To vše nabízí vzdělávací program na podporu pečujících Pečovat a žít. Pomůžeme vám najít to pravé místo pro […]

Změny pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly: Jako každoročně, i letos mají podnikatelé provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly, povinnost nejpozději do 31. července prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. (§ 8 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Neprokáže-li podnikatel trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle § 8 odst. 2, živnostenský úřad […]

Živnostník roku 2016

Pražské kolo podnikatelské soutěže Česká spořitelna Živnostník roku 2016 vyhrál projektant a konzultant rekonstrukcí Martin Perlík z Prahy 14! Gratulujeme a přejeme panu Perlíkovi mnoho úspěchů v celostátním kole. Podpořit ho v tomto napínavém souboji můžete i Vy. Stačí, když do 15. listopadu pošlete SMS  na číslo 900 11 09, ve tvaru: ZIV 14. Více […]

Šetření v zemědělství

Český statistický úřad informuje o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství, jehož smyslem je získat srovnatelné údaje ze všech členských států EU potřebné k určování společné zemědělské a agroenvironmentální politiky. O spolupráci budou požádáni zemědělci či chovatelé, kteří vlastní nebo mají pronajato minimálně: pět hektarů obhospodařované zemědělské půdy nebo jeden hektar sadů nebo 3 500 m² vinic […]

Místní Agenda 21

Upozornění ČEPS

Společnost ČEPS, a. s. je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. Tato práva upravuje ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání […]

Zpráva pro podnikatele

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele na informaci MPO k  nabídkám katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu […]

Nová pravidla prodeje lihovin!

Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v […]