Samospráva ÚMČ Praha 14

76*

Číslo Jednání Soubor
896/RMČ/2021 k návrhu na odvolání členů Redakční rady časopisu Čtrnáctka a jmenování nových členů Otevřít dokument
897/RMČ/2021 na zrušení komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici Otevřít dokument
898/RMČ/2021 na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce Otevřít dokument
899/RMČ/2021 ke jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 Otevřít dokument
900/RMČ/2021 na schválení výjimky pro poskytovatele komplexních služeb spojených s provozováním kavárny, v objektu odběratele Plechárna, příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
901/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 766, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
902/RMČ/2021 odvolání a volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce Otevřít dokument
903/RMČ/2021 odvolání, jmenování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Otevřít dokument
904/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru Recyklační středisko Průmyslová podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
905/RMČ/2021 k připomínkám MČ Praha 14 k Aktualizaci ě. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v druhém veřejném projednání v souladu s ustanovením § 39 a § 42 stavebního zákona Otevřít dokument
906/RMČ/2021 spuštění aplikace CitvVizor - cityvizor.praha.eu/prahal4 Otevřít dokument
907/RMČ/2021 odvolání / jmenování členů komisí RMČ Praha 14 Otevřít dokument