ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ukončení pobytu na území ČR

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ukončení pobytu na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Občan oznámí ohlašovně v místě trvalého pobytu, že se rozhodl ukončit pobyt na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan na ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplní formulář Ukončení TP formulář .

Vyplněný formulář, opatřený úředně ověřeným podpisem, může ohlašovně za občana předat jím pověřený zmocněnec na základě  zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Ukončit pobyt lze také datovou zprávou (s uznávaným elektronickým podpisem nebo zprávou, dodanou datovou  schránkou).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu ohlásí občan ukončení TP na území ČR.

Lze ohlásit také na zastupitelském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

9.Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel,
pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Ukončení TP na území ČR je kromě oddělení osobních dokladů k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ukončení TP na území ČR je vybírán správní poplatek 100,- Kč za každou osobu.

Změna bude provedena až po uhrazení správního poplatku, lze uhradit osobně nebo zasláním na účet č. 19-9800050998/6000, variabilní symbol 1361131416 (při zaslání datovou zprávou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Ukončení pobytu lze podat formou datové zprávy, viz bod 6.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

( Zákony jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů. )
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

OP lze na žádost vydat i občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR – za poplatek 200,- Kč, viz Občanské průkazy .

Občan může požádat na ohlašovně v místě svého posledního TP na území ČR o zadání adresy pro doručování. Tato slouží pouze pro doručování úředních písemností, viz Adresa pro doručování .

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Viz:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů

26. Kontaktní osoba

Petrová Věra, vedoucí oddělení osob. dokladů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 8. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny oddělení osobních dokladů:
den hodiny
Po *) 7.30 – 18.00
Út 7.30 – 12.00
St *) 7.30 – 18.00
Čt 7.30 – 12.00
zavřeno

 

Je nutno upozornit, že příjem posledních žadatelů je 5 minut před koncem úředních hodin.