ÚMČ P14

Evidence obyvatel / Ukončení pobytu na území ČR

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ukončení pobytu na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Občan oznámí ohlašovně v místě trvalého pobytu, že se rozhodl ukončit pobyt na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.
  • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem.
  • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan na ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplní formulář Žádost o ukončení trvalého pobytu.

Vyplněný formulář, opatřený úředně ověřeným podpisem, může ohlašovně za občana předat jím pověřený zmocněnec na základě  zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Ukončit pobyt lze také datovou zprávou (s uznávaným elektronickým podpisem nebo zprávou, dodanou datovou  schránkou).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu ohlásí občan ukončení TP na území ČR.

Lze ohlásit také na zastupitelském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

9.Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1072,
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ukončení trvalého pobytu je kromě oddělení osobních dokladů k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR je vybírán správní poplatek 100,- Kč za každou osobu; lze uhradit osobně nebo zasláním na účet č. 19-9800050998/6000, variabilní symbol 1361131416 (při zaslání žádosti datovou zprávou).

Změna v evidenci obyvatel bude provedena až po uhrazení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

—–

21. Nejčastější dotazy

—–

22. Další informace

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR – za správní poplatek 200,- Kč, viz Občanské průkazy .

Občan může požádat na ohlašovně v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR o zadání adresy pro doručování. Tato slouží pouze pro doručování úředních písemností, viz Adresa pro doručování .

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí oddělení osob. dokladů a evidence obyvatel
Monika Vratislavská, referentka evidence obyvatel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Příjem posledních žadatelů je 5 minut před koncem úředních hodin.