Archive for Červenec, 2013

TZ 26 – Bazénem zní sbíječky

Pátek, 19 července, 2013

Již více než tři desetiletí slouží plavcům z Prahy 14 Plavecký areál Hloubětín. 15. července 2013 došlo k jeho uzavření, a to z důvodu plánované rekonstrukce vstupní galerie, přes kterou areálem procházejí návštěvníci nejen vnitřního, ale i venkovního bazénu. Opravy byly naplánovány již o rok dříve, ale Magistrátu hl. m. Prahy (majitel zařízení) se nepodařilo včas uzavřít výběrové řízení na dodavatele opravy. Provozovatel – firma MONTSERVIS PRAHA, a.s. – se zavázal, že se pokusí lhůtu na výměnu zrezivělé konstrukce a dlažby zkrátit na minimum.

„Plavecký areál v Hloubětíně je tradičně v létě uzavřen,“ i toto konstatování bylo možné zaznamenat na adresu sportovního zařízení, které každoročně navštíví 350 tisíc plavců a milovníků vody. Vedle dětí z mateřských a základních škol, které v Hloubětíně absolvují plavecký výcvik, jsou to třeba akvabely, účastníci potápěčské školy a plaveckých kurzů. Sportovní areál – to nejsou jen bazény – stal se základnou též pro hráče tenisu, basketbalu, volejbalu, chodí sem lidé do tělocvičny a dokonce se zde schází plastikoví modeláři.
V těchto dnech dělníci zahájili práce s odstraňováním staré dlažby a odbouráním galerie, aby zjistili skutečný rozsah koroze. Z dosud zjištěných skutečností byla totiž obava, že pokud by k výměně části nosného zařízení nedošlo, mohl by se prostor, ve kterém jsou umístěny toalety, sprchy i šatny, stát svým uživatelům životu nebezpečným. Podle Jana Tošnera z provozovatelské firmy byl pro realizaci stavebních úprav vybrán prázdninový termín z důvodu nižší návštěvnosti – lidé jsou na dovolené, užívají si vody jinde. „Pokud bychom zvolili termín během školního roku, věřím, že naštvaných lidí by bylo mnohem víc. Vždyť především díky zájmu škol je kapacita bazénu téměř zcela vyčerpána,“ reaguje na výtky k času opravy Tošner. Kdo by přeci jen toužil po „domácím“ zařízení, toho by mohla uspokojit nabídka Aquacentra Šutka na Praze 8, kterou provozuje stejná společnost: „Jsme dohodnuti, že během oprav v Hloubětíně bude vstupné za celodenní a půldenní stejné jako na Hloubětíně,“ doplňuje Tošner. (Celodenní pro dospělé činí 200,- a pro děti do 15 let 100,- Kč).
Bazén v Hloubětíně prošel rozsáhlými opravami naposledy v roce 2003. Tehdy za zhruba 16 milionů korun byl kromě kompletní rekonstrukce elektrické instalace, opraven celý vnější plášť bazénu, byly vyměněny dveře, zmodernizován byl prostor občerstvení, v pánských i dámských sprchách se objevily parní komory. V následujících letech šlo vždy pouze o „kosmetické“ zákroky.
Třicetiletý bazén v Hloubětíně, hlavně pak jeho návštěvníci, si jistě každé vylepšení či opravu zaslouží. Zhruba v polovině srpna, kdy se dveře areálu zase otevřou, se můžeme přesvědčit na vlastní oči. „Pokud to bude jen trochu bezpečné a možné, rádi bychom plavce k vnějšímu bazénu pustili i když ještě nebudeme s rekonstrukcí zcela hotovi,“ poodhaluje možnost provizorního řešení Tošner. Konec rekonstrukce je zatím naplánován na 15. srpna 2013.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

Plavecký areál Hloubětín v rekonstrukci

Pátek, 19 července, 2013

Již více než tři desetiletí slouží plavcům z Prahy 14 Plavecký areál Hloubětín. 15. července 2013 došlo k jeho uzavření, a to z důvodu plánované rekonstrukce vstupní galerie, přes kterou areálem procházejí návštěvníci nejen vnitřního, ale i venkovního bazénu. Opravy byly naplánovány již o rok dříve, ale Magistrátu hl. m. Prahy (majitel zařízení) se nepodařilo včas uzavřít výběrové řízení na dodavatele opravy. Provozovatel – firma MONTSERVIS PRAHA, a.s. – se zavázal, že se pokusí lhůtu na výměnu zrezivělé konstrukce a dlažby zkrátit na minimum. Pozn.: V čase naší návštěvy (19.7.2013) se bazénem šířila oblaka prachu, což je patrné i z fotografií. Ty nejsou nezaostřené, ale zahalené „prašným oparem“…(mu)

TZ 25 – Hřiště "Jahoda" otevřeno!

Čtvrtek, 18 července, 2013

Za účasti zástupců Úřadu Mč Praha 14 a neziskové organizace Jahoda došlo ve středu 17. července v 16 hodin k tolik očekávanému přestřižení pásky a zahájení provozu dětského hřiště ve Vybíralově ulici. To bylo vybudováno během jednoho měsíce, v hodnotě cca 1,5 milionu korun. Městské části Praha 14 tak přibylo již dvacáté třetí dětské hřiště (je zde navíc ještě 7 multifunkčních a 5 ryze sportovních ploch).
V úvodu za zdárný průběh výstavby poděkoval místostarosta Aleš Kuda své kolegyni – Markétě Adámkové (z Úřadu Mč Praha 14, ODOP). Krásné počasí a touha vyzkoušet vše, co hřiště nabízí, přilákalo téměř stovku dětí a zhruba třicítku rodičů. Děti na slavnosti popíjely šampaňské s jahodami, hledaly trilobity, strkaly se u lanovky, stavěly první bábovičky, překonávaly provazovou prolézačku, sjížděly klouzačku, obsluhovaly kladkostroj, šeptaly do zvukovodu, soutěžily… a viditelně se jim domů moc nechtělo.
Úřad Mč Praha 14 spolu s neziskovou organizací JAHODA, která sídlí v sousedství hřiště, doufají, že toto volnočasové zařízení bude dětem dlouho přinášet radost!

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

17.7.2013: hřiště "Jahoda" otevřeno!

Středa, 17 července, 2013

Za účasti zástupců Úřadu MČ Praha 14 a neziskové organizace Jahoda došlo ve středu 17. července k tolik očekávanému přestřižení pásky a zahájení provozu dětského hřiště. V úvodu poděkoval a předal kytici místostarosta Aleš Kuda Markétě Adámkové (z Úřadu MČ Praha 14), která zajistila zdárný průběh náročné výstavby. Krásné počasí a touha vyzkoušet vše, co hřiště nabízí, přilákaly téměř stovku dětí a zhruba třicítku dospěláků. Děti popíjely šampaňské s jahodami, hledaly trilobity, strkaly se u lanovky, stavěly první bábovičky, překonávaly provazovou prolézačku, sjížděly klouzačku, kreslily, obsluhovaly kladkostroj, šeptaly do zvukovodu… a zástupci obou institucí (Jahody a Úřadu) bojovali ve hře na basketbalový koš. Výsledek – Jahoda:Úřad 5:4 – g r a t u l u j e m e !, a věříme, že už brzy tomu může být zcela jinak! Snad bude hřiště dětem dlouho přinášet radost! (mu)

TZ 24 – Pravidelně cvičíme, nebudeme plavat, budeme si hrát…

Středa, 10 července, 2013

* Středa ve znamení cvičení tai chi
Centrální park na černém Mostě je každou středu od 18 do 19 hodin místem, kde pod dohledem akreditovaných lektorů ze Sdružení taoistického tai chi můžeme rozvinout vnitřní umění pro zdraví… Tai chi je vhodné pro všechny věkové kategorie! Stačí překonat prvotní ostych a přijít. Vstup zdarma! Seriál cvičení probíhá pravidelně až do 25. září.
První lekci 3. července sice rozehnal liják (viz foto), ale už za týden tu můžete cvičit i vy!

* Hloubětínský bazén mimo provoz
Stavební práce si vyžádají uzavření bazénů v termínu 15. červenec až 15. srpen 2013. Podle Jana Tošnera z provozovatelské firmy Montservis Praha, a.s. je oprava realizována přes prázdniny proto, aby nebyla narušena pravidelná plavecká výuka mateřských a základních škol. Podle průzkumu je právě v tomto období nejnižší návštěvnost bazénu, lidé bývají na dovolené. Oprava se týká galerie, kde je zrezivělá ocelová konstrukce hrozící pádem. Oprava byla plánovaná již v loňském roce. „Ovšem Magistrát hl. m. Prahy (do jeho správy bazén patří) provedl pozdě výběrové řízení, a tak firma Montservis Praha, a.s. nestihla opravu realizovat. Bazén byl tím pádem v loňském roce otevřen po celé léto. Jde o poslední letní výluku,“ slibuje Jan Tošner. Radnice Mč Praha 14 věří, že výsledné změny ocení všichni návštěvníci tohoto oblíbeného sportovního areálu.

* 17. července se slavnostně otevře hřiště ve Vybíralově ulici
V zahradě u budovy, v níž v současné době sídlí nezisková organizace Jahoda (ul. Vybíralova, Praha 14 – černý Most) bude za pár dnů otevřeno hřiště, které nabídne různé „vychytávky“ pro různé věkové kategorie. Horní část zahrady, tzv. aktivní zóna s věží, prolézačkami a přilehlou asfaltovou plochou pro streetball je zaměřena na aktivity větších dětí. Hřiště pro mrňousy v dolní části zahrady se vedle „klasiky“ – houpadel a prolézaček – chlubí i kovovými zvukovody určenými pro dětskou „šeptandu“ či unikátním nalezištěm – v písku ukrytými stopami prehistorických živočichů a trilobity. Plochu zpestřuje i atypický prvek určený ke hře s pískem. Prostor celého hřiště doplňuje také lanovka, kterou se můžeme poprvé projet při slavnostním otevření 17. července v 16 hodin za účasti zástupců radnice Mč Praha 14. Na realizaci hřiště významně přispělo obchodní Centrum černý Most. V těchto dnech práce na dokončení hřiště finišují…

* Na Parník se vrátí prodejna zdravotních pomůcek
K 1.1.2013 byl v prostorách polikliniky Parník (ul. Gen. Janouška 902, Praha 9) ukončen prodej a výdej zdravotnických prostředků, což řada obyvatel Prahy 14 přijala s rozpaky. Po delším hledání vhodného nájemce nebytových prostor se podařilo najít nového zájemce: Od 1. srpna začne zajišťovat výdej zdravotnických pomůcek a doplňkového prodeje společnost Optimum Sport, s.r.o. z Prahy 4. Smlouvu má do 31.3.2017.

* Známe výsledky soutěže o návrh „Územní rozvoj Starých Kyjí, nové potenciální centrum Mč Praha 14“
Urbanistická soutěž vyhlášená 21.3.2013 nemá vítěze. Hodnotící porota (složená ze zástupců Mč Praha 14 a nezávislých architektů) se dohodla neudělit první cenu, protože žádné z předložených řešení (celkem 5) nevyřešilo zadaný úkol v plné šíři. 2. cena (90.000,- Kč) byla udělena ateliéru Architekti Headhand, s.r.o. z Prahy 1, dvakrát byla udělena 3. cena (60.000,-, resp. 30.000,-) týmu MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek a Ing. arch. Eva Hrubatá, resp. ateliéru Šafer Hájek Architekti, s.r.o. z Prahy 5. Na základě výsledku soutěže je podle jednání poroty možné přímo vyzvat všechny účastníky oceněných návrhů k další spolupráci a dokončení. „Věříme, že tím získáme kompletní ucelenou územně plánovací studii, která bude vyhovovat naší městské části,“ okomentoval další postup starosta Radek Vondra.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

Malování na chodníku před ZŠ Bratří Venclíků

Středa, 10 července, 2013

Od středečního rána (10. července) se to před ZŠ Bratří Venclíků hemžilo samými šikovnými umělci – kdo měl chuť a neodjel na prázdniny, ten dostal křídy a maloval. Mezi výtvarnými dílky byla k vidění vedle dopravních prostředků (vlaků a letadel) řada zvířátek a domečků a sluníček… Všichni malí výtvarníci odcházeli s dárečkem a se sladkou odměnou, které rozdávala Zdenka Rehbergerová z radnice Prahy 14. Celkový počet účastníků akce Malování na chodníku byl 100 dětí (a taky nějací dospěláci)! (mu)

TAI CHI V CENTRÁLNÍM PARKU (zahájili jsme 3. července a skončili 25. září 2013)

Středa, 3 července, 2013

Praha 14 kulturní ve spolupráci s MČ Praha 14 zorganizovala na tři měsíce unikátní akci – pod širým nebem, uprostřed panelákové výstavby cvičíme tai chi. Lektory jsou akreditovaní cvičitelé ze Sdružení taoistického tai chi (www.taoist.cz). Účastníci nejsou ničím limitováni, vstup do hodin je zdarma. Stačí pouze překonat ostych, mít volnější oblečení a pohodovou mysl. První cvičební hodinu 3. července „rozpustil“ po pár minutách urputný liják, ale už za týden může být mnohem lépe! Přijďte si vyzkoušet vnitřní umění pro zdraví. Toto jemné cvičení je vhodné pro každý věk, napomáhá ke zvládání stresu, obnovuje a udržuje přirozené zdraví, protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo.Taoistické tai chi má své kořeny v Číně. Buďte při tom, když „přiroste“ i k životu na Praze 14… (mu)

TZ 23 – Nová dětská hřiště na čtrnáctce

Pondělí, 1 července, 2013

34 – tolik je dnes na území Městské části Praha 14 dětských hřišť a sportovišť. Některá jsou určena jen ke hrám, jiná pouze pro sport, mnohá jsou kombinovaná. V průběhu léta k nim přibudou opravdu povedené novinky…

Dvojice dětských hřišť byla v červnu otevřena ve vnitrobloku mezi ulicemi Šedova a Marešova, na jižním okraji černého Mostu (na fotografii). Městské část převzala hřiště formou daru od společnosti Skanska, která v rámci bytové výstavby hřiště vybudovala.
Už brzy se budou moci vyřádit děti ve Vybíralově ulici na černém Mostě, v zahradě neziskové organizace Jahoda: Horní část zahrady, tzv. aktivní zóna (s dominantní věží, prolézačkami a asfaltovou plochou pro streetball) bude určena pro větší děti. Hřiště pro mrňousy bude zaplněno houpadly, prolézačkami i kovovými zvukovody, nechybí ani unikátní archeologické naleziště. Obě části spojí lanovka. Slavnostní otevření proběhne 17. července za účasti místostarosty Mč Praha 14 pana Aleše Kudy a zástupce OC černý Most, které na realizaci hřiště přispělo. „Naše vize se zde shodly s představami občanů, aby hřiště nabídlo různé funkce pro různé věkové kategorie,“ upřesnil Aleš Kuda.
Dětského hřiště se 31. srpna dočkají též v Hloubětíně. Na ploše zvané Bramborák bude otevřeno Rákosníčkovo hřiště doplněné dalšími šesti cvičebními prvky v alejích po obou stranách. Hřiště v parčíku při Splavné ulici v Hutích, které vzniká na základě jednání s místními, je dalším úspěšným počinem radnice – teď probíhá výběrové řízení na dodavatele. Vzniknou zde dvě dětská hřiště pro děti do 12 let (jedno pro 3-6 a druhé pro 6-12 let), doplní je venkovní tělocvična a v budoucnosti snad i multifunkční sporotviště. Během prázdnin proběhne první část realizace.
Mezi poslední přírůstky, kde se již „řádí“, patří i venkovní fitness v Šebelově ulici na černém Mostě, zde se ještě během léta objeví i nová pružinová houpadla.

Radnice Prahy 14 prostě dává rozvoji dětských hřišť a sportovišť zelenou!

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225