Archive for Prosinec, 2020

Omezení VOK

Středa, 23 prosince, 2020

Koronavirová krize ovlivní i rozsah některých služeb poskytovaných hl. m. Prahou. Kvůli propadu v příjmech město nebude moci financovat přistavování stejného počtu velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na bioodpad, jak byli lidé zvyklí. V období od 1. ledna do 31. července 2021 magistrát v Praze 14 zajistí 41 VOK z původních 88. Co se bioodpadu týká, lze po celý letošní i příští rok počítat maximálně s 11 kontejnery.  Snížen bude i počet mobilních sběrných dvorů v naší městské části – z původních čtyř na dva. O tom, v jakém rozsahu bude hl. m. Praha služby poskytovat ve druhém pololetí letošního roku, zatím nebylo rozhodnuto. Přistavování VK a kontejnerů na bioopad ze systému MČ Praha 14 zůstává bez změny, resp. bez snižování objemu služeb.

Upozorňujeme, že sběrné dvory coby alternativa k VOK budou občanům nadále k dispozici bez omezení. Hl. m. Praha rovněž ve spolupráci s Pražskými službami lidem nabízí možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci, a to aktuálně ve dvou sběrných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi). Zachovalý nábytek, vybavení domácnosti, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace praho.nevyhazujto.cz – nejdříve charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším partnerským organizacím, poté veřejnosti. Bližší informace k projektu jsou k dispozici na webu reuse.praha.eu.

Služby sběrných dvorů zůstávají zachovány i v pro možnost odkládání bioodpadu, a to na sběrném místě pro bioodpad v ul. Dřevčická v Praze 10 (omezení 250 kg na osobu za měsíc) a v kompostárně ve Slivenci (250 kg na osobu za měsíc). Svoz rostlinného bioodpadu (více o nové službě na stránkách bioodpad.praha.eu) si každý vlastník nemovitosti může objednat (ceny se řídí vyhláškou 15/2019 Sb. hl. m.). Aktuálně má v Praze hnědou popelnici již více než 13 800 majitelů domů, bytů či chat. Sezónní svoz se provádí od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku.

Bez omezení v roce 2021 zůstávají tyto služby:

 • svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice);
 • další nakládání se směsným odpadem;
 • svoz bioodpadu rostlinného původu (hnědé popelnice);
 • další nakládání s rostlinným bioodpadem pocházejícím z hnědých nádob,
 • pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu;
 • provoz sběrných dvorů;
 • provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10;
 • svoz nebezpečných složek komunálního odpadu;
 • svoz lékáren na území města;
 • Svoz jedlých (potravinářských olejů prostřednictvím sběrných nádob.

Zveřejněno: 23. 12. 2020

Omezení v Poděbradské

Pondělí, 21 prosince, 2020

Upozorňujeme řidiče, že z důvodu oprav a údržby tramvajové trati bude v termínech níže částečně omezen provoz (zúžení vozovky) v ul. Poděbradská v Hloubětíně. Provoz bude omezován v blízkosti uvedených tramvajových zastávek. Děkujeme za pochopení.

Termíny omezení:

 • Poděbradská (Kabešova)  18. 1. 2021 – 19. 1. 2021
 • Poděbradská (Kbelská)  20. 1 .2021 – 21. 1. 2021
 • Poděbradská (Slévačská, 1. etapa)  22. 1. 2021 – 25. 1. 2021
 • Poděbradská (Slévačská, 2. etapa)  26. 1. 2021 – 27. 1. 2021

Zveřejněno: 22. 12. 2020

 

Pokladna přes svátky

Středa, 16 prosince, 2020

Vážení občané, upozorňujeme, že pokladna ÚMČ Praha 14 má v nadcházejících dnech následujícím způsobem upravenou provozní dobu:

 • Středa 30. prosince 2020 otevřeno od 7. 30 do12 hodin (odpoledne zavřeno)
 • Pondělí 4. ledna 2021 otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin

Děkujeme za pochopení

Zveřejněno: 16. prosince 2020

 

Rekonstrukce po požáru

Středa, 16 prosince, 2020

Hlavní město Praha oznámilo ukončení rekonstrukce v domě v ul. Kpt. Stránského na Černém Mostě, kde loni v listopadu vypukl požár. Dům, v němž žijí lidé se zdravotním postižením doznal skutečně výrazných změn. Během rekonstrukce byla vyměněna elektroinstalace ve společných prostorách, instalován systém elektronické požární signalizace, upraven vstupní portál včetně zvonkového tabla či vyměněny výtahy s úpravami pro osoby s těžkým tělesným postižením. Setkání s novináři se mimo jiné zúčastnili radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Mgr. Jan Chabr, ředitel magistrátního Odboru hospodaření s majetkem Ing. Jan Rak a starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.  „Konec loňského roku byl pro obyvatele domu skutečně náročný. Jako městská část jsme se jim snažili maximálně pomáhat, a to jak v akutní fázi v průběhu a krátce po události, tak i později. Například jsme vyhlásili veřejnou sbírku, na jejíž konto postupně doputovalo bezmála 284 tisíc korun. Z těchto peněz jsme žadatelům nakoupili zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti, zbylo i na hasicí přístroje a evakuační vozíky. Jsem rád, že se hl. m. Praze, které dům vlastní i správci objektu – společnosti Centra, a. s. – podařilo dům takto rychle zrekonstruovat. Velkým přínosem jsou mimo jiné nové výtahy s úpravami pro osoby s těžkým tělesným postižením,“ uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.

Zveřejněno: 16. prosince 2020

Nový e-shop Motýlku

Středa, 16 prosince, 2020

Komunitní centrum Motýlek, pečující o mladé lidi se zdravotním znevýhodněním a rodiny v náročných životních situacích, pořádal každý rok Vánoční trhy. Letos bohužel kvůli pandemii nemůže. Proto i Motýlek nabízí online nabídku výrobků, které s láskou vyrobili dobrovolníci, ale i maminky dětí s postižením.

V e-shopu si můžete koupit svíčky z včelího vosku, voňavé plovoucí svíčky, ručně vyráběné mýdlo s esenciálními oleji, látkový levandulový pytlíček, ručně vyráběné svícny, vánoční dekorace i ozdoby na stromeček. Nákupem uděláte radost sobě i dětem z Motýlku.

Výrobky - Motýlek

Zveřejněno: 16. prosince 2020

 

Olej do potrubí nepatří

Úterý, 15 prosince, 2020

Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoliv však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali.

„Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový společnosti Tomáš Mrázek. „Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků,“ dodal.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na našich webových stránkách www.pvk.cz.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

 • látky radioaktivní, látky ropné
 • látky infekční a karcinogenní
 • látky omamné a hořlavé
 • jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
 • biologicky nerozložitelné tenzidy
 • organická rozpouštědla
 • průmyslová a statková hnojiva, zeminy
 • silážní šťávy
 • látky působící změnu barvy vody
 • neutralizační kaly
 • hygienické potřeby
 • pevné odpady včetně kuchyňských

Zdroj: tisková zpráva PVK.

Zveřejněno: 15. prosince 2020

TZ 6/2020 Praha 14 má nový most v ulici Za Rokytkou. Místní se tu už nemusí bát ani velké vody

Úterý, 15 prosince, 2020

Praha, 15. prosince 2020 – Městská část Praha 14 v prosinci dokončila rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za nový. Souběžně s těmito pracemi na místě probíhala i akce Magistrátu hl. m. Prahy – realizace protipovodňových opatření.

„Původní most byl ve špatném technickém stavu, jeho výměna již byla nezbytná. S přípravnými pracemi jako byly například přeložky inženýrských sítí, jsme začali v březnu, s vlastní rekonstrukcí, respektive s bouráním starého mostu a výrobou nového, v dubnu,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v městské části na starosti dopravu.

S ohledem na náročnost a rozsah investiční akce musela radnice v místě zásadně omezit automobilovou dopravu – ul. Hodějovská byla neprůjezdná, pěší mohli využívat provizorně vybudované přemostění. „Rád bych touto cestou místním obyvatelům poděkoval za trpělivost, uvědomuji si, že to pro ně byly náročné měsíce,“ řekl místostarosta Hukal.

Samostatnou kapitolu v rámci rekonstrukce mostu představovala jeho doprava. „Tři mostní nosníky, každý o 35 tunách, cestovaly až z Tovačova jako tři nadměrné náklady. Celá akce se odehrála v létě – včetně naložení u výrobce a transportu přes celou republiku trvala pouhých 30 hodin,“ dodal místostarosta Hukal. Na tyto práce postupně navázaly další – například usazení říms a mostních křídel, vybudování vozovky, chodníků včetně jejich napojení, kamenného obložení části mezi korytem řeky a samotným mostem či instalace zábradlí. Součástí akce byla i rekonstrukce křižovatky ulic Hodějovská a Za Rokytkou. „V současné době pracujeme na podkladech pro získání stavebního povolení na rekonstrukci zbývající části ulice Za Rokytkou. Realizace prací závisí na finančních možnostech městské části v následujícím období. Do budoucna se počítá i s úpravou ulice Hodějovská,“ uvedl místostarosta Hukal.

Výměna mostu a rekonstrukce výše zmíněné křižovatky si vyžádala 20,6 milionu korun. Z toho 18 milionů bylo uhrazeno z dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, zbývající částku pokryla městská část ze svého rozpočtu. „Splácíme dluh na pražských mostech po celém území hlavního města. Most byl dlouhá léta ve špatném stavu, přitom po něm vede páteřní cyklotrasa A25 a je důležitý i pro místní obyvatele z ulice Za Rokytkou. Zároveň jsme při té příležitosti opravili i inženýrské sítě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Díky aktivitě hlavního města Prahy došlo také k realizaci protipovodňových opatření na Rokytce. Koryto říčky bylo rozšířeno, zpevněno kameny a vznikl i suchý poldr, který místní obyvatelé využívají jako louku k procházkám. „Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Ing. Petr Hlubuček.

K shlédnutí video z přepravy mostních nosníků z Tovačova

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Nový most přes Rokytku

Úterý, 15 prosince, 2020

Městská část Praha 14 v prosinci dokončila rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za nový. Souběžně s těmito pracemi na místě probíhala i akce Magistrátu hl. m. Prahy – realizace protipovodňových opatření.

„Původní most byl ve špatném technickém stavu, jeho výměna již byla nezbytná. S přípravnými pracemi jako byly například přeložky inženýrských sítí, jsme začali v březnu, s vlastní rekonstrukcí, respektive s bouráním starého mostu a výrobou nového, v dubnu,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v městské části na starosti dopravu.

S ohledem na náročnost a rozsah investiční akce musela radnice v místě zásadně omezit automobilovou dopravu – ul. Hodějovská byla neprůjezdná, pěší mohli využívat provizorně vybudované přemostění. „Rád bych touto cestou místním obyvatelům poděkoval za trpělivost, uvědomuji si, že to pro ně byly náročné měsíce,“ řekl místostarosta Hukal.

Samostatnou kapitolu v rámci rekonstrukce mostu představovala jeho doprava. „Tři mostní nosníky, každý o 35 tunách, cestovaly až z Tovačova jako tři nadměrné náklady. Celá akce se odehrála v létě – včetně naložení u výrobce a transportu přes celou republiku trvala pouhých 30 hodin,“ dodal místostarosta Hukal. Na tyto práce postupně navázaly další – například usazení říms a mostních křídel, vybudování vozovky, chodníků včetně jejich napojení, kamenného obložení části mezi korytem řeky a samotným mostem či instalace zábradlí. Součástí akce byla i rekonstrukce křižovatky ulic Hodějovská a Za Rokytkou. „V současné době pracujeme na podkladech pro získání stavebního povolení na rekonstrukci zbývající části ulice Za Rokytkou. Realizace prací závisí na finančních možnostech městské části v následujícím období. Do budoucna se počítá i s úpravou ulice Hodějovská,“ uvedl místostarosta Hukal.

Výměna mostu a rekonstrukce výše zmíněné křižovatky si vyžádala 20,6 milionu korun. Z toho 18 milionů bylo uhrazeno z dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, zbývající částku pokryla městská část ze svého rozpočtu. „Splácíme dluh na pražských mostech po celém území hlavního města. Most byl dlouhá léta
ve špatném stavu, přitom po něm vede páteřní cyklotrasa A25 a je důležitý i pro místní obyvatele z ulice Za Rokytkou. Zároveň jsme při té příležitosti opravili i inženýrské sítě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Díky aktivitě hlavního města Prahy došlo také k realizaci protipovodňových opatření na Rokytce. Koryto říčky bylo rozšířeno, zpevněno kameny a vznikl i suchý poldr, který místní obyvatelé využívají jako louku k procházkám. „Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Ing. Petr Hlubuček.

K shlédnutí video z přepravy mostních nosníků z Tovačova

Zveřejněno: 15. 12. 2020

Udělejte radost knihou

Úterý, 15 prosince, 2020

Vánoce klepou na dveře a my pro vás máme ještě jeden tip na dárek, a to téměř čtyř set stránkovou knihu o sídlišti Černý Most – Linka č. 141, která je plná fotek, příběhů, historie a osobností.

LINKA č. 141

Rozsáhlá a podrobná publikace o krátké, ale bouřlivé historii této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Vyprávění mapuje vzpomínky a pocity tamních obyvatel, kteří stejně, jako kdysi první osadníci na divokém západě, obsadili pustý prostor a časem zde vytvořili svébytnou komunitu.
Originální obrazový a textový materiál začíná středověkem a končí žhavou současností. Součástí jsou také příběhy autentických obyvatel, kdysi zatracovaného Čerňáku, kteří svou usilovnou prací a vůlí dokázali oblast povznést do dnešní podoby. Tu nejlépe charakterizuje nynější výraz okolního respektu, kdy je místo označováno jako „Sídliště legenda“.

Knihu v hodnotě 500 Kč můžete zakoupit na Plechárně (dle otevírací doby kavárny) nebo po osobní domluvě na emailu: produkce@stopzevling.cz a to do 23. prosince 2020.

Zveřejněno: 15. prosince 2020

 

Komunitní plánování

Pondělí, 14 prosince, 2020

V termínu od 23. do 30. listopadu 2020 se mohli zájemci zapojit do připomínkování celého Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 14. Původně mělo proběhnout u tzv. kulatých stolů, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situaci byly podněty a připomínky zasílány elektronickou formou.

Stáhnout si nyní můžete jak zápis z připomínkování, tak i celý střednědobý plán se zapracovanými připomínkami.

Zveřejněno: 14. 12. 2020