Archive for Květen, 2021

Červnová Čtrnáctka

Pondělí, 31 května, 2021

Začala distribuce červnového vydání Čtrnáctky. V těchto dnech časopis míří do poštovních schránek obyvatel městské části. Na jeho stránkách najdete například informace o nových hřištích a sportovištích, případně o novinkách, které se chystají ve školských budovách. Připravili jsme pro vás také podrobná pravidla v pořadí již třetího ročního participativního ročníku Čtrnáctka podle vás. Chcete podat projekt, který prospěje okolí vašeho bydliště? Neváhejte a zapojte se. Už nyní si červnovou Čtrnáctku můžete stáhnout v elektronické podobě.

Zveřejněno: 31. 5. 2021

Uzavření chodníku u ZŠ Vybíralova

Středa, 26 května, 2021

V souvislosti s realizací projektu Vybíralka 25 bude od 25. května 2021 uzavřen chodník v jižní části Základní školy Vybíralova. Obchůzná pěší trasa je zobrazena v mapce.
Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

Vybíralka 25

Zveřejněno: 26. května 2021

Noc kostelů

Čtvrtek, 20 května, 2021
V pátek 28. května se v rámci Noci kostelů otevřou večer chrámy a modlitebny v celé České republice, včetně našich kostelů sv. Bartoloměje a sv. Jiří. Bude možné obdivovat krásu chrámových prostor, ale současně se také zúčastnit programu, který pro návštěvníky připravují jednotlivé farnosti (podle epidemické situace). Letos se Noc kostelů zaměří na téma ekologie a vedle interiéru svatostánků se tak budete moci dozvědět více o exteriérech a drobných náboženských stavbách v okolí kostelů a chrámů.

Nápad pozvat v nezvyklou hodinu do kostela úplně každého se zrodil v roce 2005 v Rakousku. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě.

Celá noc začíná vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nerozličnějších událostí, které si lze v kostele představit. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu. Sestup do krypt a kaplí, výstup na věže ke zvonům, neobvyklé hudební aranžmá, výtvarné dílny a hry pro děti, praktické ukázky liturgických oděvů či komentované prohlídky, ale také chvíle pro modlitbu a ztišení.

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní  program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android. Aplikaci Noc kostelů je možné instalovat v mobilním zařízení z obchodu Google Play na této adrese.

Aplikace poskytuje zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí je nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Seznam zapojených kostelů a nabízených programů je v aplikaci aktualizován z centrální databáze webových stránek www.nockostelu.cz.

Vybrané kostely si uživatel může uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program své vlastní Noci kostelů.

Zveřejněno: 20. května 2021

Úřední hodiny platné od 17. května

Pátek, 14 května, 2021

ÚMČ Praha 14 reaguje na rozvolňování epidemiologických opatření přijatých v souvislosti s pandemií covid-19. Od pondělí 17. 5. 2021 platí standardní úřední hodiny, výjimku v tomto ohledu představuje pouze nadále platná polední pauza od 12 do 13 hodin.

Úřední hodiny:

  • celý úřad – PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin;
  • podatelna, informační kancelář, Czech POINT – PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin, ÚT a ČT od 7.30 do 12 a od 13 do 15 hodin, PÁ od 7.30 do 12 a od 13 do 14 hodin;
  • pasů a občanských průkazů, ohlašovna pobytu – PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin, ÚT a ČT od 7.30 do 12 hodin;
  • ověřování – PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin, ÚT a ČT od 7.30 do 12 a od 13 do 15 hodin, PÁ od 7.30 do 12 hodin;
  • pokladna – PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do 18 hodin, ÚT a ČT od 13 do 15 hodin, PÁ od 7.30 do 12 hodin.

Nadále zůstávají v platnosti tato epidemiologická opatření:

  • vstup do objektů úřadu pouze s respirátorem,
  • využívání dezinfekce rukou,
  • dodržování rozestupů zejména v prostorách čekáren.

Zveřejněno: 14. května 2021

Systémy na odd. OP, pasů, evidence obyv. v provozu

Čtvrtek, 13 května, 2021
Systémy související s agendou občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel jsou opět v provozu.
Děkujeme za trpělivost.
Zveřejněno: 13. května 2021

Nabídka kurzů Univerzity třetího věku

Středa, 12 května, 2021

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zve na kurzy pořádané v rámci Univerzity třetího věku v roce 2021/2022. Jedná se o nabídku pro všechny aktivní seniory, kteří mají zájem o kulturu, přírodu, online agendu, psychologii všedního dne, tělesné aktivity či například o výtvarnou tvorbu. Podrobnosti naleznete v tomto informačním letáku.

Zveřejněno: 12. 5. 2021

 

Uzavření lávky mezi ul. Doležalova a Cukrova

Středa, 12 května, 2021

V pátek 28. 5. 2021 bude v čase od 9 do 12.30 hodin uzavřena lávka pro pěší z ul. Doležalova do ul. Cukrova. V uvedené době bude probíhat zátěžová zkouška lávky. Obchozí trasa povede podél ulice Ocelkova a přes přechod pro chodce mezi ul. Generála Janouška a Dobrovolného (viz mapka). Děkujeme za pochopení tohoto krátkodobého omezení.

Zveřejněno: 19. 5. 2021

Zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz

 

 

 

Jak se vám žije v Praze 14? Vyjádřete se v mapě

Úterý, 11 května, 2021

Jak se vám žije, pracuje a tráví volný čas v Praze 14? Nejen na tyto otázky můžete ode dneška odpovídat prostřednictvím Pocitové mapy Zdravá Praha 2021 – celopražské kampaně, jejímž cílem je zjistit, kde má město rezervy a na co je třeba se zaměřit v jeho udržitelném rozvoji.

Do kampaně se postupně zapojila řada městských částí včetně Prahy 14. Vznikla v rámci programu Zdravé město Praha, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých ČR a Univerzitou Palackého Olomouc. „Pocitová mapa je moderní online nástroj pro zjišťování názorů obyvatel. Tato se skládá z osmi otázek, jejichž pomocí se zjišťuje například, jak se v místě lidé cítí bezpečně, kde jim chybí zeleň či jak zde tráví volný čas,“ nastínila místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá místní Agenda 21, mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění.

Mapa je přístupná na webu www.pocitovemapy.cz/praha/, a to jak z počítače, tak i z tabletu a mobilu. Sběr dat potrvá do konce letošního září. O výstupek budeme následně informovat. Vyjádřením svého názoru pomáháte měnit nejen svou městskou část, ale i celou Prahu. Děkujeme!

Zveřejněno: 11. 5. 2021

TZ 5/2021 Praha 14 spouští třetí ročník participativního rozpočtu

Pondělí, 10 května, 2021

Praha, 10. května 2021 – Praha 14 se řadí mezi městské části, ve kterých o využití části obecních financí rozhodují sami obyvatelé. Místní zastupitelstvo schválilo v pořadí již třetí ročník participativního rozpočtu – Čtrnáctka podle vás, jehož prostřednictvím mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty.

Na projekty, které budou moci lidé na Úřad MČ Praha 14 podávat od 1. června do 15. září 2021, radnice i tentokrát vyčlenila 5 milionů korun. „Během tohoto období pracovníci úřadu zároveň zkontrolují formální správnost podaných projektů, případně s navrhovateli zkonzultují, jak je upravit. Naplánováno je také prvotní představení návrhů veřejnosti. V říjnu a v listopadu radnice prověří realizovatelnost projektů a zorganizuje prezentaci těch, které tímto pomyslným sítem projdou. Ve druhé polovině listopadu se uskuteční veřejné hlasování. Až to rozhodne, na které konkrétní projekty budou finance ve finále uvolněny,“ vysvětluje postup místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i místní Agenda 21 – mezinárodní program zaměřený na podporu zapojení veřejnosti do práce na rozvoji městské části.

Obdobně jako v prvním a ve druhém ročníku, i nyní budou moci lidé podávat tzv. velké projekty do 2 milionů korun a tzv. malé projekty do 200 tisíc korun. „Velké projekty bude možné realizovat
na území, které má ve správě městská část, malé na pozemcích městské části a na pozemcích hlavního města Prahy. Součástí formálních podmínek pro přijetí projektu je také zajištění tzv. garantů, tedy osob, které poskytnutím svých kontaktních údajů vyjádří danému projektu podporu,“
upozorňuje místostarostka Kolmanová.

Hlasování se stejně jako v minulých letech uskuteční online formou, pomocí speciální aplikace a autorizačních SMS zpráv. Informování o výsledcích hlasování se předpokládá v prosinci, samotná realizace podaných projektů je naplánována do konce roku 2023.

Podrobná pravidla k 3. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 14 jsou přílohou této tiskové zprávy. Podrobnosti o předešlých dvou ročnících, včetně informací o podaných či již realizovaných projektech, naleznete na: https://www.praha14.cz/ctrnactka-podle-vas/o-projektu/. 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Očkování pečujících

Čtvrtek, 6 května, 2021

V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou zavedeni v systému Úřadu práce ČR jako pečující o osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, požádat ÚP ČR o přidělení unikátního kódu na očkování proti nemoci COVID-19. Podrobnosti jsou uvedené v tomto informačním letáku.

Zveřejněno: 6. 5. 2021