Život na Praze 14

Kalendář akcí

< Zpět
5. 2.
10:00

Chystáme se do školky

Program pro děti ve věku 2,5 – 4 roky s rodiči rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Sebeobsluha, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, logopedická prevence, rozvoj řeči, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, soustředění, sociální dovednosti… Program bude tematicky propojen.

Lektorka: Mgr. Lucie Pernicová, speciální a sociální pedagog

Vstupné 50 Kč/rodina

Více informací