Život na Praze 14

Kalendář akcí

< Zpět
15. 1.
10:00

Chystáme se do školky

Program pro děti ve věku 2,5 – 4 roky s rodiči rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti – sebeobsluha, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, logopedická prevence, rozvoj řeči, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, soustředění, sociální dovednosti… Program bude tematicky propojen.

Lektorka: Mgr. Lucie Pernicová, speciální a sociální pedagog.

Více informací