Život na Praze 14

Úvodní rozvaha k Metropolitnímu plánu - r. 2018