Skok na obsah stránky
Skok na hlavní menu
6410087
Ikona britské vlajky   Ikona německé vlajky   
pátek 25.4.2014   Světový den malárie   Marek

Městská část Praha 14

Znak Prahy 14
registrace
 Logo Národní síě zdravých měst Časopis Čtrnáctka Logo KD KyjeLogo FacebookLogo Prahy 14 Kulturní


Hlavní obsah stránky:

Právě se nacházíte:
Úvodní stránka » Úřad » Systém řízení kvality ISO 9001:2009 » Systém řízení kvality ISO 9001:2009

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009


Logo certifikace ISO 9001
Městská část Praha 14 si jako jeden z hlavních cílů stanovila pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. K zajištění tohoto cíle přispělo rozhodnutí o zavedení systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadě městské části, které přijala Rada městské části usnesením č. 334 dne 21.6.2005. Cílem zavedeného systému je neustálé zlepšování výkonnosti úřadu, a to zejména s ohledem na uspokojování potřeb občanů a plnění jejich požadavků.

Systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 představuje koordinovanou činnost při usměrňování a řízení činností, zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 14 v oblasti státní správy a samosprávy. Tato činnost vychází ze stanovené koncepce a definovaných cílů, které kladou důraz na systematičnost, pořádek, zavedení dokumentace všech činností, odstraňování nedostatků, vyřizování oprávněných stížností občanů a dalších podnětů a připomínek.

Úřad městské části Praha 14 je jedním z prvních orgánů veřejné správy, který splnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a získal v září 2006 certifikát shody s touto normou. Získáním certifikátu se městská část zavázala ke snaze zavedený systém udržovat a zlepšovat tak, aby se fungování Úřadu jevilo co nejefektivnější a v co nejvyšší míře reflektovalo jak požadavky občanů městské části, tak veřejný zájem.

V prosinci 2007 udělilo Ministerstvo vnitra ČR Úřadu MČ Praha 14 za zavedení systému řízení kvality cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 "Organizace dobré veřejné služby".

Certifikát kvality
Cerifikát kvality
Cena "Organizace dobré veřejné služby"
Cena "Organizace dobré veřejné služby"

Související odkazy:
Koncepce kvality MČ Praha 14
Příručka kvality MČ Praha 14

V letech 2009 a 2012 proběhl tzv. Recertifikační audit, který provedli pracovníci České společnosti pro kvalitu.
Audit potvrdil, že zavedený systém je udržován na kvalitní úrovni, vykazuje trend zlepšování a přispívá významnou mměrou k efektivnímu a kvalitnímu výkonu státní správy a samosprávy.
Na základě výsledků auditu udělil certifikační orgán Úřadu městské části Praha 14 v letech 2009 a 2012 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.