Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
54 8. 2. 2021 76/RMČ/2021 k projektu Místní akční plán Praha 14 III. - aktualizace členů Řídícího výboru dokument
54 8. 2. 2021 75/RMČ/2021 k realizaci projektů Učebny I, Učebny II, Kamery na ZŠ Gen. Janouška - jmenování členů Řídících výborů dokument
54 8. 2. 2021 74/RMČ/2021 k záměru na přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád dokument
54 8. 2. 2021 73/RMČ/2021 na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2021 dokument
54 8. 2. 2021 72/RMČ/2021 k pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným jednoletým a víceletým dotačním programům městské části Praha 14 na rok 2021 a 2022 dokument
54 8. 2. 2021 71/RMČ/2021 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2021 v oblasti Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MC Praha 14 nebo občanům MC Praha 14 dokument
54 8. 2. 2021 70/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
54 8. 2. 2021 69/RMČ/2021 k rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020 dokument
54 8. 2. 2021 68/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0001/2018/SMP14/1101 na zajištění servisu výtahů v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. dokument
54 8. 2. 2021 67/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu skladového prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0004/2021/SMP14/1070 dokument
54 8. 2. 2021 66/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
54 8. 2. 2021 65/RMČ/2021 k vyslovení souhlasu s postoupením nájemní smlouvy dokument
54 8. 2. 2021 64/RMČ/2021 ke schválení ukončení nájemní smlouvy dokument
54 8. 2. 2021 63/RMČ/2021 ke schválení poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 pro nájemce nebytových prostor dokument
54 8. 2. 2021 62/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 dokument
54 8. 2. 2021 61/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 740/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 o přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok dokument
54 8. 2. 2021 60/RMČ/2021 k návrhu na připojení se k vyjádření solidarity s Běloruskem vyvěšením vlajky na ÚMČ Praha 14 dokument
53 25. 1. 2021 59/RMČ/2021 k novému vydání směrnice QS 74-01 V05R00 Zadávání veřejných zakázek dokument
53 25. 1. 2021 58/RMČ/2021 ke schválení nových vydání interních předpisů Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2021 - 2025 dokument
53 25. 1. 2021 57/RMČ/2021 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2020 dokument
53 25. 1. 2021 56/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s.r.o. přidělením bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 55/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 54/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 53/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 52/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 51/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 50/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 49/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 48/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 47/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 46/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 45/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 44/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 43/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 42/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 41/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 40/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 39/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 38/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 dokument
53 25. 1. 2021 37/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 dokument