Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
14 27. 5. 2019 268/RMČ/2019 k návrhu na ukončení správy bytů v objektech základních škol společností Správa majetku Praha 14, a. s. a jejich předání vlastníkovi dokument
14 27. 5. 2019 267/RMČ/2019 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument
14 27. 5. 2019 266/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 18,95 m2 v objektu č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
14 27. 5. 2019 265/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
14 27. 5. 2019 264/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2019 dokument
14* 20. 5. 2019 263/RMČ/2019 ke stavebním úpravám učebny chemie v ZŠ Gen. Janouška dokument
14* 20. 5. 2019 262/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument
14* 20. 5. 2019 261/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 dokument
14* 20. 5. 2019 260/RMČ/2019 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018 dokument
14* 20. 5. 2019 259/RMČ/2019 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2018 dokument
13 13. 5. 2019 258/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na pozemku parc. č. 125 o výměře 373 m2 v k. ú. Kyje, při ulici Za Rokytkou dokument
13 13. 5. 2019 257/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
13 13. 5. 2019 256/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o skončení nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j.: 15/SMP/09 a ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j.: 0040/2018/SMP14/1070 dokument
13 13. 5. 2019 255/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 254/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 253/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 252/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 251/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 250/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
13 13. 5. 2019 249/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 37/2004 ze dne 5. 4. 2004 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 22 o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
13 13. 5. 2019 248/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu dokument
13 13. 5. 2019 247/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
13 13. 5. 2019 246/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o nájmu budovy Parník dokument
13 13. 5. 2019 245/RMČ/2019 k převzetí chodníků k plánované stavbě Bytového domu Černý Most dokument
13 13. 5. 2019 244/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS -74-01, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019, Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komisí dokument
13 13. 5. 2019 243/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
13 13. 5. 2019 242/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o zajištění ostrahy objektů ÚMČ Praha 14 mezi městskou částí Praha 14 a společností Blesk Servis s.r.o. a k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
13 13. 5. 2019 241/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství dokument
13 13. 5. 2019 240/RMČ/2019 ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní dokument
13 13. 5. 2019 239/RMČ/2019 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2018 dokument
13 13. 5. 2019 238/RMČ/2019 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
13 13. 5. 2019 237/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
13 13. 5. 2019 236/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucí odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14 dokument
13 13. 5. 2019 235/RMČ/2019 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 16. 1. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 dokument
12 29. 4. 2019 234/RMČ/2019 k uzavření dohody mezi MČ Praha 14 a Pražskými službami, a.s., týkající se zimního úklidu chodníků v zimním období 2018/2019 dokument
12 29. 4. 2019 233/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o. dokument
12 29. 4. 2019 232/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce na budovy sloužící k zájmové činnosti se společností Praha 14 kulturní dokument
12 29. 4. 2019 231/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument
12 29. 4. 2019 230/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování komunikace a cyklostezky na Čihadlech se společností Landia - Rajský vrch 3 s. r. o., IČO 02876060 dokument
12 29. 4. 2019 229/RMČ/2019 k souhlasu se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka 692, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74 - 01 Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komise dokument