Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
18 5. 8. 2019 471/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 470/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 469/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 468/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 467/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu neurčitou dokument
18 5. 8. 2019 466/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu neurčitou dokument
18 5. 8. 2019 465/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 464/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 463/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 462/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 461/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 460/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
18 5. 8. 2019 459/RMČ/2019 k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací na převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín dokument
18 5. 8. 2019 458/RMČ/2019 k uzavření dodatkuč. 1 k SoD č. j. 0202/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín dokument
18 5. 8. 2019 457/RMČ/2019 k uzavření dodatkuč. 1 k příkazní smlouvě č.j. 0575/2018/OI/1170 na výkon technického dozoru na akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská dokument
18 5. 8. 2019 456/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Outsourcing ICT dokument
18 5. 8. 2019 455/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
18 5. 8. 2019 454/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg.č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 dokument
18 5. 8. 2019 453/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
18 5. 8. 2019 452/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
18 5. 8. 2019 451/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních displejů včetně příslušenství dokument
18 5. 8. 2019 450/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí včetně příslušenství dokument
18 5. 8. 2019 449/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
18 5. 8. 2019 448/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smluv o zpracování osobních údajů, uzavření dohody o spolupráci a uzavření dodatku k dohodě o spolupráci s neziskovou organizací JAHODA, z.ú. dokument
18 5. 8. 2019 447/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence se spolkem Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. a smlouvy o vytvoření a užití díla s ilustrátorkou k zajištění vydání knihy Čtrnáct pohádek o Praze 14 dokument
18 5. 8. 2019 446/RMČ/2019 k návrhu na uzavření darovací smlouvy z důvodu podpory kulturní akce na území městské části Praha 14 dokument
18 5. 8. 2019 445/RMČ/2019 k návrhu sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1.9.2019 dokument
18 5. 8. 2019 444/RMČ/2019 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
18 5. 8. 2019 443/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kzáměru Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice dokument
18 5. 8. 2019 442/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru AWS PROJECT - KYJE dokument
18 5. 8. 2019 441/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 dokument
18 5. 8. 2019 440/RMČ/2019 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 a Čestného občanství městské části Praha 14 dokument
18 5. 8. 2019 439/RMČ/2019 k výzvě Radě hl.m.Prahy k vydání vyhlášky omezující provoz hostinských zařízení dokument
18 5. 8. 2019 438/RMČ/2019 k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb., hl.m.Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad dokument
18* 29. 7. 2019 437/RMČ/2019 k předložení žádosti o podporu na realizaci projektu Rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb na území MČ Praha 14 v rámci 99. výzvy Operačního programu Zaměstnanost dokument
18* 29. 7. 2019 436/RMČ/2019 na stanovení platu Ing. Markétě Havelkové, Ph.D., pověřené řízením Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 dokument
18* 29. 7. 2019 435/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna podlahové krytiny pro MŠ Kostlivého dokument
17 17. 7. 2019 434/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - kadeřnictví dokument
17 17. 7. 2019 433/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - logopedická ambulance dokument
17 17. 7. 2019 432/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument