Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
19 21. 8. 2019 511/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
19 21. 8. 2019 510/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
19 21. 8. 2019 509/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 10o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
19 21. 8. 2019 508/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
19 21. 8. 2019 507/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
19 21. 8. 2019 506/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím pro potřeby ZŠ Chvaletická dokument
19 21. 8. 2019 505/RMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument
19 21. 8. 2019 504/RMČ/2019 k souhlasu s pracovní cestou místostarostky v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II. dokument
19 21. 8. 2019 503/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0580/2015/SMP14/1070, ze dne 12. 11. 2015, se společností ARCUS, spol. s r.o. dokument
19 21. 8. 2019 502/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117, katastrální území Černý Most dokument
19 21. 8. 2019 501/RMČ/2019 k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7 dokument
19 21. 8. 2019 500/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0322/2019/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova dokument
19 21. 8. 2019 499/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoDč.j. 0408/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah - Dílčí část 1) Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 dokument
19 21. 8. 2019 498/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoDč.j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. dokument
19 21. 8. 2019 497/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 dokument
19 21. 8. 2019 496/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0218/2019/OI/1050 na akci Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12 dokument
19 21. 8. 2019 495/RMČ/2019 k uzavření dodatku č.4 k SoDč.j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada dokument
19 21. 8. 2019 494/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0376/2019/OI/1050 na akci Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 dokument
19 21. 8. 2019 493/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0239/2019/OI/1050 na akci Stavební úpravy učebny chemie v ZŠ Generála Janouška dokument
19 21. 8. 2019 492/RMČ/2019 k návrhuna poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
19 21. 8. 2019 491/RMČ/2019 k návrhu na navýšení platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 za výkon funkce koordinátora školního vzdělávacího programu dle § 133 zákoníku práce a § 9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků dokument
19 21. 8. 2019 490/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti dokument
19 21. 8. 2019 489/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 dokument
19 21. 8. 2019 488/RMČ/2019 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
19 21. 8. 2019 487/RMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 dokument
19 21. 8. 2019 486/RMČ/2019 k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2020 dokument
18 5. 8. 2019 485/RMČ/2019 stanovisko Rady MČ Praha 14 ke zrušení speciální autobusové linky H1 v úseku Florenc - Černý Most dokument
18 5. 8. 2019 484/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1295/1 v k. ú. Hloubětín dokument
18 5. 8. 2019 483/RMČ/2019 k žádosti MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 2587/41 v k. ú. Kyje za pozemek parc. č. 857/1 v k. ú. Karlín dokument
18 5. 8. 2019 482/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 977-986, k. ú. Černý Most dokument
18 5. 8. 2019 481/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 991 a 992, k. ú. Černý Most dokument
18 5. 8. 2019 480/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/52 - 60, k. ú. Černý Most dokument
18 5. 8. 2019 479/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru za účelem renovace venkovního dětského koutku na Plechárně dokument
18 5. 8. 2019 478/RMČ/2019 k rezignaci člena letopisecké komise dokument
18 5. 8. 2019 477/RMČ/2019 k výsledku kontroly vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14 dokument
18 5. 8. 2019 476/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 475/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 474/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 473/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
18 5. 8. 2019 472/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument