Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

35*

ČÍslo Jednání Soubor
160/RMČ/2020 k zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na území městské části Praha 14 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR (epidemie koronaviru - SARS CoV-2) dokument
161/RMČ/2020 k přerušení provozu mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 14, s výjimkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
162/RMČ/2020 k návrhu na doplnění Jednacího řádu Rady městské části Praha 14 dokument
163/RMČ/2020 k zajištění přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokvtkou dokument
164/RMČ/2020 k zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou dokument
165/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce plynárenského zařízení vynucené odstraněním současného a vybudováním nového mostu přes Rokytku dokument