Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

53*

ČÍslo Jednání Soubor
1/RMČ/2021 k návrhu na 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
2/RMČ/2021 rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2022 a 2023 dokument
3/RMČ/2021 k žádosti o granty v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021 dokument
4/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dokument
5/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
6/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (díl č. 127) dokument
7/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (díl č. 126) dokument