Samospráva ÚMČ Praha 14

79

Číslo Jednání Soubor
77/RMČ/2022 k návrhu na řešení bytové situace osoby se vztahem k městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
78/RMČ/2022 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
79/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
80/RMČ/2022 k návrhu na 1. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
81/RMČ/2022 k návrhu na pořízení zahradní techniky nutné pro zajištění rozšířeného předmětu plnění z dohody o spolupráci uzavřené mezi obchodní společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
82/RMČ/2022 k návrhu na schválení smlouvy o výpůjčce s p. o. Praha 14 kulturní Otevřít dokument
83/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027 č. j.: 0201 /2021/KS_OddSPK/1101 ze dne 11. 6. 2021 Otevřít dokument
84/RMČ/2022 k předběžnému návrhu zadání na zpracování koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká Otevřít dokument
85/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most Otevřít dokument