Archive for Březen, 2021

Pozor na přechodech!

Středa, 31 března, 2021

Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně – tentokrát se městská část rozhodla zapůsobit přímo na chodce.

„Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme i do osvěty pěších,“ řekl místostarosta MČ Praha 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

Zatím pilotně na dvou místech – před stanicí metra Rajská zahrada a u tramvajového obratiště na Lehovci – nechala radnice na vstupní prostory přechodů pro chodce namalovat výstražné piktogramy. „Jsou jimi symboly mobilního telefonu a sluchátek, samozřejmě přeškrtnuté. Důvod je zřejmý. S nepozorností chodců souvisejí právě tyto dnešní technické vymoženosti. Člověk se kouká do telefonu místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe, než vstoupí do vozovky. Když má navíc na uších sluchátka, blížící se auto nemá šanci ani slyšet,“ uvedl místostarosta Hukal.

K zamyšlení vybízí i pohled do policejních statistik. Představa, že takové fatální chyby se týkají především dětí, je mylná. Z celkem 460 lidí, kteří loni na českých silnicích zemřeli, bylo chodců 81. Z toho 12 jich zemřelo vlastním zaviněním a pozor – ani v jednom z těchto případů nebylo viníkem dítě. „Je pravdou, že chodec má před automobilem na přechodu přednost, ovšem nelze na to spoléhat stoprocentně. Vždy si musí být jistý, že o něm řidič blížícího se vozu ví a že zpomaluje. On je ten nejslabší, respektive nejohroženější účastník silničního provozu. Je třeba, aby si to uvědomoval a byl opatrný,“ dodal místostarosta Hukal.

Výstražnými piktogramy radnice Prahy 14 plánuje označit i další přechody na území městské části. „Zatím jsme na začátku, vytipováváme. Budeme rádi, když nám v tomto pomohou i sami občané. Každý podnět uvítáme,“ uvedl místostarosta Hukal.

Zveřejněno: 31. 3. 2021

TZ 4/2021 Chodci, buďte opatrní, zní z městské části Prahy 14. Jako jedna z prvních v metropoli označuje přechody výstražnými piktogramy

Středa, 31 března, 2021

Praha, 31. března 2021 – Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně – tentokrát se městská část rozhodla zapůsobit přímo na chodce.

„Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme i do osvěty pěších,“ řekl místostarosta MČ Praha 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

Zatím pilotně na dvou místech – před stanicí metra Rajská zahrada a u tramvajového obratiště na Lehovci – nechala radnice na vstupní prostory přechodů pro chodce namalovat výstražné piktogramy. „Jsou jimi symboly mobilního telefonu a sluchátek, samozřejmě přeškrtnuté. Důvod je zřejmý. S nepozorností chodců souvisejí právě tyto dnešní technické vymoženosti. Člověk se kouká do telefonu místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe, než vstoupí do vozovky. Když má navíc na uších sluchátka, blížící se auto nemá šanci ani slyšet,“ uvedl místostarosta Hukal.

K zamyšlení vybízí i pohled do policejních statistik. Představa, že takové fatální chyby se týkají především dětí, je mylná. Z celkem 460 lidí, kteří loni na českých silnicích zemřeli, bylo chodců 81. Z toho 12 jich zemřelo vlastním zaviněním a pozor – ani v jednom z těchto případů nebylo viníkem dítě. „Je pravdou, že chodec má před automobilem na přechodu přednost, ovšem nelze na to spoléhat stoprocentně. Vždy si musí být jistý, že o něm řidič blížícího se vozu ví a že zpomaluje. On je ten nejslabší, respektive nejohroženější účastník silničního provozu. Je třeba, aby si to uvědomoval a byl opatrný,“ dodal místostarosta Hukal.

Výstražnými piktogramy radnice Prahy 14 plánuje označit i další přechody na území městské části. „Zatím jsme na začátku, vytipováváme. Budeme rádi, když nám v tomto pomohou i sami občané. Každý podnět uvítáme,“ uvedl místostarosta Hukal.

Pro více informací:
Ing. Petr Hukal
místostarosta
Tel.:  724 464 403

Uzavírka chodníku

Úterý, 30 března, 2021

Práce na nových chodnících v okolí školky a ZŠ Vybíralova, které jsou součástí projektu Vybíralka 25, pokračují. Během příštího týdne bude dokončen úsek vedoucí podél školního sadu směrem k ulici Vybíralova a budou zahájeny práce na úseku vedoucí podél domu v ulici kpt. Stránského 977/11 – 986/29. Tento chodník bude od 6. dubna 2021 do 31. května 2021 uzavřen, zároveň s ním bude dle potřeb výstavby uzavřen také vchod z domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 směrem ke školce. Důvodem jsou práce v okolí chodníku a na chodníku – hrozí nebezpečí úrazu.

Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

Zveřejněno: 30. března 2021

Sčítání lidu 2021

Pondělí, 29 března, 2021

Od roku 1869 probíhá každých deset let sčítání lidu. Vzhledem k tomu, že poslední se uskutečnilo v roce 2011, připadá na letošek další opakování této události. Proč je sčítání lidu důležité? Jeho výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, pro rozvoj infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i práci výzkumných či vědeckých pracovišť. Zkrátka – informace vzešlé ze sčítání lidu v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

To letošní začne o půlnoci z 26. na 27. března. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Za realizaci sčítánu lidu, domů a bytů ze zákona odpovídá Český statistický úřad. Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789.

Podrobné informace o sčítání jsou rovněž součástí tohoto letáku.

Zveřejněno: 10. 3. 2021

 

Prominutí poplatku

Pondělí, 29 března, 2021

Vzhledem k negativnímu vývoji pandemie covid-19 a prudkému nárůstu počtu nakažených osob bylo v České republice opět přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na to, že tato opatření omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, vydal správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu (viz Úřední deska), a to na období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v plné výši.  Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou sazbou.

Zveřejněno: 29. 3. 2021

 

Uzavření Hůrské

Čtvrtek, 25 března, 2021

Upozorňujeme obyvatele, že ode dneška do 2. 4. 2021 je pro automobilový provoz uzavřena ul. Hůrská. Důvodem je aktuálně prováděná rekonstrukce komunikace včetně pokládky asfaltu. Lidé žijící v dotčené ulici byli o omezení informováni formou oznámení do poštovních schránek. Za dočasné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 25. 3. 2021

 

 

Hloubětínské náměstí

Středa, 24 března, 2021

Léta slibovaná revitalizace náměstí v Hloubětíně je konečně tady. Do přípravných prací na proměně zanedbané plochy u stanice metra (na straně u Penny Marketu) se její správce – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) – pustí v závěru března, ve čtvrtek 25. 3. 2021 společnost předává staveniště realizátorovi prací. „„Mám z toho obrovskou radost. O to, aby se revitalizace hloubětínského náměstí zahájila, usiluje naše městská část už déle než deset let. Toto prostranství nemá dobrou pověst. Je zanedbané, neustále tu bojujeme s nepořádkem… Těším se na to, až prokoukne a stane se místem, kde je radost třeba i posedět,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová. Po svém dokončení revitalizovaný prostor nabídne nejen upravený povrch a nové osvětlení, ale i nově rozvržené zelené plochy a nový mobiliář.

Více informací naleznete v tiskové zprávě TSK.

Aktuality sledujte na webových stránkách TSK, facebooku TSK nebo jejich twitterovém účtu

Zveřejněno: 25. března 2021

Porucha vodovodu

Úterý, 23 března, 2021

V ulici Hůrská 606 došlo k poruše vodovodního řadu. Bez vody jsou ulice Cidlinská, Hůrská, Chvaletická, Jaroslavická, Knínická, Kukelská, Maršovská, Nedvědická, Postřižinská, Slévačská a Žehuňská.

AKTUALIZAZE: Po opravě a zprovoznění předchozí poruchy došlo bohužel k další poruše opodál. Předpoklad ukončení opravy je 24. 3. v odpoledních hodinách. Náhradní zásobování zajištěno.

Zveřejněno: 24. března 2021

Hodina Země

Pondělí, 22 března, 2021

V sobotu 27. března 2021 se naše městská část zapojí do celosvětového happeningu Hodina Země, a to zhasnutím nasvícení našich dvou kostelů – Kostela sv. Bartoloměje a sv. Jiří. Připojit se, ale může každý i jednotlivec nebo firma.

Co je Hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Celkem dvacet z dvaceti jedna nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

Do loňské Hodiny Země 2020 se zapojilo 124 obcí.

Letošní Hodina Země 2021 se koná i v době přetrvávající pandemie covidu-19, převážně online sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30. Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my. Připojte se. Dejte si klimatický závazek, zhasněte doma, nechte zhasnout veřejné osvětlení ve vaší obci či některé dominanty. Připojte se klidně i symbolicky. I v době celosvětové krize nepřestávejme na klima myslet.

Zveřejněno: 22. března 2021

Pomoc pro cizince

Úterý, 16 března, 2021

Přišli jste do České republiky a nerozumíte česky? Potřebujete pomoc při tlumočení na úřadech? Nevíte, jestli nájemní nebo pracovní smlouva, kterou podepisujete, je v pořádku? Cítíte se osamělí a nevidíte východisko ze své situace? Vaše dítě ve škole nestíhá a hledáte pro něho doučování? Nevíte, jak požádat o přechodný nebo trvalý pobyt? Chcete, aby vaše dítě mělo české kamarády, ale nevíte, jak tomu pomoci? Chcete se naučit česky? Rádi byste požádali o sociální dávky, ale nevíte, jestli na ně máte nárok? Hledáte práci, ale nevíte, kde a jak začít?
Pokládáte si stejné nebo podobné otázky, ale nevíte kam se obrátit?
Kontaktujte nás: info@inbaze.cz
Adresa: Inbáze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353, www.inbaze.cz

EN:
Have you just arrived to the Czech Republic and do you not speak Czech? Do you need a translator to go with you to Czech authorities? Are you not sure if the employment contract or the lease contract, you are going to sign, is okay? Are you feeling lonely and not sure how to deal with it? Is your kid behind in the school, and you are looking for somebody to tutor him or her? Are you not sure how to ask for a temporary or a permanent residence? Do you want for your kid to have Czech friends and do you not know how to help her / him? Would you like to learn Czech? Would you like to ask for benefits, but are you not sure if you are eligible for it? Are you looking for a job, but are you not sure how to start?

Are you asking yourself these kind of questions but do you not know where to go for help?
Contact us: info@inbaze.cz
Address: Inbáze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Prague 2, Phone: 739 037 353, www.inbaze.cz

Další jazykové mutace: ES, GRO, IT, PT, RU, UK

Zveřejněno: 16. 3. 2021