Archive for Srpen, 2021

TZ 9/2021 Praha 14 slavnostně otevírá jahodnický bikepark. Připraven je bohatý doprovodný program včetně exhibice profesionálních jezdců

Úterý, 31 srpna, 2021

Praha, 31. srpna 2021 – Přestože bikepark na Jahodnici mohou zájemci využívat už od července, oficiálního otevření se nové, 35 tisíc metrů čtverečních velké sportoviště, dočká až nyní – v sobotu 4. září 2021. Na tento den městská část Praha 14 připravila slavnostní akci s bohatým doprovodným programem, na níž si přijdou na své zkušení i začínající jezdci.

 „Uvítáme všechny návštěvníky včetně těch, kterým se ani nechce na kolo, pouze se chtějí podívat, zažít něco zajímavého a příjemně strávit víkendové odpoledne. Bikepark nabízí i jiné možnosti trávení volného času než jízdu přes překážky. Jsou tu například další hřiště – dětské a workoutové – či mlatové cesty určené k procházkám,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, která má na starosti investice městské části.

Akce se bude konat od 15 do 19 hodin. Uskuteční se přímo v areálu bikeparku (plocha za TJ Kyje, hlavní vchod z ulice Nedokončená). Exhibiční jízdu předvede známý český profirider Michal Maroši se svými svěřenci, který se osobně na návrhu a realizaci nového jahodnického sportoviště podílel. Těšit se zájemci mohou i na ukázky nejrůznějších dechberoucích cviků na workoutovém hřišti. Koho baví graffiti, ocení zónu s provizorní sprejerskou stěnou.

Při přípravě programu městská část myslela i na nejmenší návštěvníky. Ti se kromě ježdění po překážkách mohou těšit například na loutkové představení Zvířátka a loupežníci v podání Divadla Kubko nebo na oblíbené malování na obličej.

„Vedle zábavy a nabídky chutného občerstvení jsme připravili také poradenský stan pro ty, kdo uvažují o nákupu kola vhodného mimo jiné do bikeparku. Odborníci zde budou mít k dispozici testovací kola k zapůjčení zdarma, ukázky ochranných pomůcek a předvedou také, jak probíhá základní servis kola,“ vyjmenovala místostarostka Kolmanová.

Park nabízí zejména hliněné a jílové překážky pro pumptrack s jízdním povrchem z mletého vápence, a to v různých úrovních složitosti. Dalšími součástmi revitalizace plochy byla úprava
či výsadba zeleně, vybudování zázemí pro občerstvení a sociální zařízení a realizace dvou platforem s vyhlídkami na dráhu či již zmiňovaných hřišť a mlatových cest. Samozřejmostí je také doplňkový mobiliář, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Vstup do areálu je zdarma.

Podobna parku vychází z návrhu autorského týmu:
Ing. arch. Jan Šembera, Ing. arch. Kryštof Peřestý, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Vorlíček

Návrh vegetačních úprav:
Ing. Zuzana Bečvářová, Ing. Zuzana Čižmárová

Do návrhu jahodnického bikeparku jsme vstoupili s tématem propojení sportovní a rekreační funkce, kdy plochy pro rozvoj dovedností na kole bikerů prolínáme s cyklotrasou, vycházkovým okruhem, dětským hřištěm a vyhlídkami. Cílem je navrátit území nikoho místním a využít možnosti, které se kvůli hustému propletení inženýrskými sítěmi zdály nemožné,“ stojí ve zprávě autorského týmu.

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Zveřejněno: 31. 8. 2021

Kvalita vody v Rokytce se zlepšila

Středa, 25 srpna, 2021

Aktualizace – 26. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi bude nyní probíhat průzkum pro zjištění rozsahu znečištění a návrh sanace. Na vodním toku Říčanského potoka a Rokytky je sice stále evidováno mírné zvýšení některých hodnot ukazatelů kvality vody, ale tato skutečnost již může souviset s běžným stavem kvality vody. Dle pracovníků Odboru ochrany prostřední Magistrátu hl. m. Prahy již pominuly důvody k omezování koupání, rybolovu a k odběrům vody z výše uvedených vodních toků.


Aktualizace – 12. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi ze dne 25. 7. 2021 probíhají nadále odklízecí práce. Laguna s kontaminovanou vodou je již odčerpána a na ČOV Uhříněves – Dubeč by neměly přitékat kontaminované vody. Dle průběžných výsledků je znát, že samotná ČOV Uhříněves – Dubeč najíždí do normálního provozu.

Z výsledků odebraných vzorků vody je zřejmé, že ještě začátkem minulého týdne byly hodnoty ukazatelů kvality vody zvýšené zejména na Říčanském potoce a některé ještě dále na Rokytce. Obecně se situace stabilizuje na Říčanském potoce po přítok do nádrže Lítožnice, ale v nádrži a pod nádrží Lítožnice je zatím zhoršená kvalita vody, která se propaguje dále do toku Říčanského potoka a Rokytky, a to vlivem zadržení znečištění v nádrži. Dá se očekávat, že z nádrže Lítožnice se znečištění bude ještě několik týdnů vyplavovat a tím pádem budeme i nadále evidovat zhoršené hodnoty kvality vody na Říčanském potoce od nádrže Lítožnice po soutok s Rokytkou a mírně také dále na Rokytce.

Kolem nádrže Lítožnice jsou nadále umístěné cedule k zákazu koupání, rybolovu a odběru vody. Dále pak na vodním toku Rokytky evidujeme některé zvýšené hodnoty ukazatelů kvality vody, takže nadále bychom raději nedoporučovali nejen koupání, ale i odběry vody.


Magistrát hl. m. Prahy (Odbor ochrany prostředí) upozorňuje na aktuální znečištění Říčanského potoka, které souvisí s nedělním požárem haly v Uhříněvsi a s následnou havárií v čističce odpadních vod Uhříněves – Dubeč. Do potoka se dostaly chemikálie (roztoky hydroxidů) a splašková voda.

Ještě včera (27. 7. 2021) hasiči dohašovali zbytky požáru a zamezili dalšímu odtoku chemikálií do kanalizace. Odčerpávání hasební vody s chemikáliemi zajišťuje odborná firma. Od úterního odpoledne se již do Říčanského potoka chemikálie pravděpodobně nedostávají. Rozhodující nyní bude, zda se místo podaří zajistit před deštěm, aby nedošlo k dalšímu odtoku znečištění.

V Říčanském potoce magistrátní odbor ochrany prostředí eviduje vysoké pH a úhyny ryb. Zajistil postupné uzavření přítoků do rybníka Rohožník a do Počernického rybníka. Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy odbor během dnešního dne rozmisťuje kolem vodních nádrží a na tocích Říčanského potoka a Rokytky cedule zakazující koupání a vstup do vody. Až se kvalita vody na dotčených tocích dostane do normálního stavu, budeme o tom občany informovat. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 28. 7. 2021

Dražba dvou bytů na Černém Mostě

Úterý, 24 srpna, 2021

Dne 24.9.2021  v 10:00 hod. proběhne na portále www.exdrazby.cz elektronická dražba nemovité věci,  bytu č. 22, Kapitána Stránského 994, Praha 14.

Dne 24.9.2021  v 11:00 hod. proběhne na portále www.exdrazby.cz elektronická dražba nemovité věci, bytu č. 5, Generála Janouška 848, Praha 14.

Případné bližší informace podá: SMP 14, a.s., p. Járošiová, tel.281 021 469.

Zveřejněno: 24. 8. 2021

Očkovací autobus na Černém Mostě

Pátek, 20 srpna, 2021
Hlavní město Praha se rozhodlo zjednodušit a co nejvíce přiblížit cestu k očkování proti covid-19 všem zájemcům, kteří se ještě k očkování neregistrovali, nezískali termín nebo prozatím s očkováním váhají. Očkovací autobus dorazí v pátek 27. srpna do Centra Černý Most na venkovní parkoviště u Hypermarketu Globus. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, mohou přijít kdykoliv v rámci otevírací doby. Stejně tak mohou dorazit i zájemci o druhou dávku očkování, v takovém případě však musí dodržet minimální časový rozestup mezi dávkami vakcinace 21 dní.

Aktuální trasa očkovacího autobusu a další informace k projektu jsou k dispozici na webových stránkách ockovani.praha.eu/bez-registrace.

Očkovací autobus

Zveřejněno: 20. srpna 2021

Turnaj v tenisu o pohár starosty

Čtvrtek, 19 srpna, 2021

Zveme vás na turnaj pro neregistrované hráče v tenisu o pohár starosty. Turnaj ve čtyřhře se uskuteční v sobotu 4. září 2021 od 8 hodin na kurtech TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská ulice.

Prezence hráčů na místě od 7:30 – 7:50 hodin.
Startovné 50,-Kč na osobu.

Zveřejněno: 19. srpna 2021

Polepy zastávkových přístřešků se dokončují

Středa, 18 srpna, 2021

Po molu dokončujeme další projekt z druhého ročníku participativního rozpočtu, a to Polepy zastávkových přístřešků. Po zastávce Sicherova se nového kabátu dočkaly i zastávky Bryksova, Lomnická (v obou směrech) a Hostavice. Z projektu nám pak chybí dokončit ještě zastávky Vajgarská (v obou směrech), na kterých se nyní vyměňují poničená skla a druhý směr v Hostavicích.

Do poloviny září ještě můžete zasílat vaše návrhy do třetího ročníku. Podrobnosti najdete na našem webu.

Lomnická

Lomnická

Hostavice

Hostavice

Lomnická

Lomnická

Bryksova

Bryksova

Zveřejněno: 18. srpna 2021

Omezení přistavování velkoobj. kontejnerů

Pondělí, 16 srpna, 2021

Propad příjmů hl. m. Prahy hl. m. Prahy má bohužel dopad na některé služby, které jsou dlouhá léta bez omezení hrazeny z rozpočtu města. Jejich poskytování bude pro rok 2021 zajištěno, ale ve sníženém objemu. Jedná se konkrétně o následující služby:

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, mobilní sběrné dvory – Počet velkoobjemových kontejnerů na období od 1.1.2021 – 31.7.2021 bude snížen o polovinu. Z původní kvóty 2750 ks VOK tedy bude v uvedeném období z rozpočtu města uhrazeno maximálně 1375 ks. Rovněž dojde ke snížení počtu mobilních sběrných dvorů z původně 55 na 28.

Alternativa, kterou představují  sběrné dvory města, budou občanům celoročně k dispozici bez omezení. V oblasti předcházení vzniku odpadů hl. m. Praha podniká aktivní kroky v oblasti například re-use managementu. Nově tak nyní ve spolupráci s Pražskými službami nabízí lidem možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci pilotně ve dvou sběrných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi) v tzv. re-use pointech. Na místě je přistaven speciální velkoobjemový kontejner a buňka, a funguje proškolená obsluha, která předměty přebírá a zadává do databáze.

Předměty typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace: https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k projektu naleznete na: https://reuse.praha.eu/.

Počty přistavených velkoobjemových kontejnerů od 1.8.2021 ještě nejsou stanoveny a budou předmětem diskuse a nové soutěže na další zajištění této služby.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad – pro rok 2021 a 2022 dochází ke snížení počtu VOK pro MČ o polovinu, tedy z původního počtu až 2200 ks ročně na 1 100 ks. Opět zde upozorňujeme, že zůstává  zachována možnost odkládání bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP bez omezení, na sběrném místě pro bioodpad v Dřevčické ulici v Praze 10 (omezení 250 kg/ osobu/ měsíc) a zdarma je možné bioodpad odložit  i v kompostárně ve Slivenci (250 kg/ osobu/ měsíc).

Snížení počtu VOK je logické i vzhledem k převzetí služby svozu bioodpadu do městského systému svozu odpadu, kterou město od 1. 1. 2020 ve spolupráci se svozovými společnostmi zajišťuje. Vše o nové službě svozu rostlinného bioodpadu naleznete zde: https://bioodpad.praha.eu/. Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad – stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku. V současné době má, i díky informační kampani města, hnědou nádobu v Praze již více než 13 800 vlastníků nemovitostí.

Další variantou může být pořízení si vlastního kompostéru na zahradu nebo komunitní kompostování (informace nabízí např.: https://kokoza.cz/).

 

Služby, které budou v roce 2021 probíhat bez omezení:
 1. Svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 2. Další nakládání se směsným odpadem  – bude probíhat bez omezení,
 3. Svoz bioodpadu rostlinného původu (hnědé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 4. Další nakládání s rostlinným bioodpadem pocházejícím z hnědých nádob – bude probíhat bez omezení,
 5. Pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu – zde je pro rok 2021 počítáno s možným mírným navýšením celkového počtu úklidů o 10 000, které bude využito na zajišťování čistoty kolem nově zřizovaných separačních stanovišť,
 6. Provoz sběrných dvorů  –  provoz celkem 19 SD bude v roce 2021 plnohodnotně zajištěn, včetně 3 sběrných dvorů na území MČ P12, 16 a 20, u kterých je nezbytné výši neinvestiční účelové dotace schválit Zastupitelstvem HMP v lednu 2021,
 7. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – bude probíhat bez omezení,
 8. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – bude probíhat bez omezení, včetně mobilního svozu nebezpečných složek KO a jedlých potravinářských) olejů,
 9. Svoz lékáren na území města – bude probíhat bez omezení v nastaveném režimu,
 10. Svoz jedlých (potravinářských olejů prostřednictvím sběrných nádob – bez omezení (prozatím je zajišťován pilotně na „malých“ MČ P23 – 57).
 11. Zachován zůstane i provoz 2 sběrných míst infekčního odpadu, na kterých je zástupcům MP Praha umožněno odkládat použité jehly nalezených na veřejném prostranství v Praze.

 

Zajištění provozní doby sběrných dvorů, kompostárny hl. m. Prahy a sběrného místa bioodpadu v době Vánoc a Nového roku:

Sběrné dvory města:

pondělí 21.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 22.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 23.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 15:00
čtvrtek 24.12.2020 zavřeno – státní svátek
pátek 25.12.2020 zavřeno – státní svátek
sobota 26.12.2020 zavřeno – státní svátek
neděle 27.12.2020 zavřeno
pondělí 28.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 29.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 30.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
čtvrtek 31.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 13:00
pátek 1.1.2021 zavřeno – státní svátek
sobota 2.1.2021 standartní provozní doba 8:30 – 15:00

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci: Provoz kompostárny bude zajištěn do 23.12.2020. Od 24.12.2020 do 28.2.2021 je zařízení pro veřejnost uzavřeno. Od 1.3.2021 bude zařízení opět standardně pro veřejnost i právnické subjekty otevřeno. V případě příznivých klimatických podmínek může být kompostárna otevřena i dříve, po domluvě s provozovatelem, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.

Sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v P10: Dle uzavřené smlouvy s provozovatelem bude zařízení pro veřejnost uzavřeno od 20.12.2020 – 28.2.2021. I zde platí, že může být doba uzavření operativně změněna a v případě, že k domluvě s provozovateli dojde.

TZ 8/2021 Setkání kultur 2021 roztančí farní zahradu v Kyjích

Středa, 11 srpna, 2021

Praha, 11. srpna 2021 – Také letos městská část Praha 14 pořádá tradiční Setkání kultur. Stejně jako minulý rok se lidé mohou těšit na sérii koncertů ve farní zahradě u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

„Praha 14 patří mezi pražské městské části s největším počtem obyvatel z jiných zemí. Setkání kultur proto už neodmyslitelně patří do portfolia akcí, které pořádáme. Jeho cílem je přibližovat zvyklosti a kulturu jiných národů a posilovat tak dobré vztahy mezi majoritní společností a menšinami,uvedl radní Bc. Michal Prager, MBA, do jehož gesce spadá sociální oblast.  

 Koncerty ve farní zahradě (Prelátská 12, Kyje) si lidé budou moci užít už tuto sobotu 14. srpna 2021 od 16 do 21 hodin.

Vystoupí:

 • VOJTA LAVIČKA & GIPSY BALKAN BAND– romské a balkánské rytmy;
 • TERENTETE MOTYKA!– slovenské a ukrajinské lidové písně s cimbálem;
 • RAMIL GASANOV & KATEŘINA HORÁČKOVÁ– autorská hudba s prvky africké, mongolské a černošské kultury;
 • ŠENKI BAND A FÍFA – tradiční romská hudba a romské čardáše.

 Odpolednem plným muziky návštěvníky provedou moderátoři Dana Račková a Roman Červeňák. Akce se koná za finanční podpory magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s partnery Praha 14 kulturní, Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a Performalita. Vstup je zdarma.

Letošní kampaň Setkání kultur Praha 14 pořádá již podvanácté. „S výjimkou posledních dvou let, které poznamenala pandemie covid-19, se vždy jednalo o sérii mnoha aktivit. Nejen o koncerty, ale například i o nejrůznější přednášky či o ochutnávky jídel z různých koutů světa. Přestože i tato skromnější verze oslav je velkým zážitkem, těším se, až nám okolnosti opět dovolí související nabídku rozšířit,“ dodal radní Prager.

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Začala instalace nového dopravního značení

Úterý, 10 srpna, 2021

Městská část Praha 14 začala s umisťováním nového dopravního značení a s dalšími úpravami, které souvisejí se změnou dopravního režimu na Jahodnici, v Jiráskově čtvrti a v ulicích Tálínská a Hodějovská. „Již letos v dubnu jsme zveřejnili plány jednotlivých úprav, které vycházely z projednání s dotčenými orgány, mj. s Policií ČR i s občany. Následně jsme obdrželi ještě několik připomínek od místních lidí, kterým se silniční správní úřad (Odbor dopravy ÚMČ Praha 14) snažil maximálně vyhovět. Samozřejmě – mimo jiné i z bezpečnostních důvodů nelze vyhovět všem a všemu, výsledkem je proto kompromis. Nový dopravní režim začala realizační firma vyznačovat tento týden,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

K úpravám značení se městská část rozhodla mimo jiné i v reakci na četné podněty obyvatel. Dotčenou lokalitu zužovalo především bezohledné překračování povolené rychlosti v okolí domů, nedostatek parkovacích míst či živelné parkování bránící výjezdům ze vrat, případně průjezdu popelářů nebo vozů integrovaného záchranného systému. Cílem opatření, která městská část nechala připravit a následně o nich její zástupci debatovali s místními na dvou veřejných projednáních, bylo jednoznačně určit, kde se smí a kde nesmí parkovat nebo rozšířit obytné zóny a zóny 30. „Úpravami zvyšujeme bezpečnost chodců, maximalizujeme množství parkovacích míst a zklidňujeme dopravu. Nové vyznačení parkovacích míst umožní parkovat i tam, kde to ze zákona o provozu na pozemních komunikacích dříve nebylo možné,“ dodal místostarosta Hukal.

Máte-li v souvislosti s prováděnými změnami dotazy, kontaktujte prosím pracovníky Odboru dopravy ÚMČ Praha 14 (Pavla.safrankova@praha14.cz, Karoly.Pallagi@praha14.cz).

Zveřejněno: 10. 8. 2021

Praha 14 začala s revitalizací lipové aleje

Úterý, 10 srpna, 2021

Lipová alej za parkem Vidlák (směr k Pískovně) patří k Hostavicím už historicky. Aby se z ní lidé mohli těšit i v dalších letech, radnice Prahy 14 v srpnu zahájila její revitalizaci.

„Nechceme nic kácet, ale naopak postupovat maximálně citlivě. V první etapě řezem ošetříme stávající dřeviny, ve druhé odstraníme náletový porost a provedeme terénní úpravy. Ve třetí etapě necháme v blízkosti stávajících dřevin vysázet nové. Ty potom v budoucnu, až staré stromy již z různých, mimo jiné i bezpečnostních důvodů nebudou moci na stanovišti setrvat, původní dřeviny nahradí,“ říká místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i ochrana životního prostředí v městské části.

Přestože některé stávající stromy jsou odumřelé už nyní, pokáceny ani tak nebudou. Poslouží jako refugia xylofágního hmyzu. Revitalizaci aleje městská část provádí za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy (dotace ve výši 1,5 milionu korun). Pokud počasí dovolí, veškeré práce skončí v polovině letošního listopadu.

Zveřejněno: 10. 8. 2021