Život na Praze 14

Kalendář akcí

< Zpět
8. 9.
13. 10.

Procházky po Praze 14 – Oslavy 25 let MČ Prahy 14

Procházky po Praze 14
Architektonické. Vlastivědné. Za přírodou. Vydejte se s námi na procházky po krásách Prahy 14. Můžete tak skvěle poznat městskou část, zatímco budete pátrat po voucherech na vyhlídkové lety. Každá procházka má kolem 3 km, trvá 1 až 2 hodiny a po Jahodnici a Kyjích vás provede starosta Radek Vondra. Dohromady ujdeme 25 km.

neděle 8. 9. 2019, 10:00, Rajská Zahrada
historicko-architektonická procházka
průvodkyně: Eva Havlovcová
trasa: 3 km
start: stanice metra Černý Most

neděle 8. 9. 2019, 15:00, Kyje
průvodce: starosta Mgr. Radek Vondra
Procházka zakončena koncertem kapely „Senemenujem“ a opékáním špekáčků.
trasa: 3 km
start: autobusová zastávka Sídliště Lehovec
cíl: břeh Kyjského rybníka u ul. Broumarská

neděle 15. 9. 2019, 15:00, Jahodnice
průvodce: Radek Vondra
start: autobusová zastávka Jahodnice II
cíl: park Vidlák v Hostavicích

sobota 28. 9. 2019, 10:00, Hostavice
vlastivědná procházka
průvodce: Vít Zeman a Zoltán Miklós (přírodovědný spolek Darwin)(procházka terénem, dalekohled s sebou)
trasa: 3 km
start: zastávka autobusu Kyje
cíl: rybník Martiňák

neděle 29. 9. 2019, 15:00, Hutě
přírodovědná procházka
průvodce: Martin Perlík
(vhodné i pro kočárky)
trasa: 3,5 km
start i cíl: parčík u ul. Splavná (okružní procházka čtvrtí)

sobota 5. 10. 2019, 10:00, Starý Hloubětín
historická procházka
průvodce: : PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr. (Římskokatol. farnost u kostela sv. Jiří)
trasa: 1,5 km (vhodná i pro kočárky)
start: u kostela sv. Jiří v Hloubětíně
cíl: zámek v Hloubětíně

sobota 5. 10. 2019, 14:00, Černý Most
architektonická procházka
průvodce: Petr Zeman
start: fontána na prostranství před stanicí metra Černý Most

neděle 13. 10. 2019, 15:00, Lehovec – Nový Hloubětín
architektonická procházka
průvodkyně: Šárka Jiroušková (historička architektury)
trasa: 3 km
start: parkoviště v ul. Slévačská
cíl: hřbitov Hloubětín

Všechny procházky jsou zdarma. 
Kompletní doprovodný program oslav najdete na www.poznejprahu14.cz.