Život na Praze 14

Spolupráce s vysokými školami

Vize pro Prahu 14

Hlavním tématem urbanistických studií, které zpracovalo pět studentů atelieru prof. Jehlíka na FA ČVUT, bylo vytvoření srozumitelného organického celku ze stávajících fragmentů městské části Praha 14 – od Černého Mostu přes Staré Kyje k Dolním Počernicím (sídliště + obchodní centra + vesnice + satelity + krajina).  Důraz byl kladen především na strukturu veřejných prostorů a charakteristiku stávajících, transformovaných či nově zastavovaných území. Základním nástrojem pro analýzu bylo vymezení charakteristických oblastí, lokalizace silných míst a významných uzlů (včetně důležité vybavenosti) a trasování významných cest. To vše v měřítku celého města, širších vztahů i vnitřních vztahů.

Studentské urbanistické studie:

 

Sídliště, jak dál

Mezinárodní výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“ (www.sidlistejakdal.cz) se zabývá otázkami budoucího rozvoje sídlištních celků se zaměřením na témata jejich společenské, ekonomické i kulturní udržitelnosti. Sídliště představují specifický systém zástavby s řadou odlišností vůči běžnému městu. Veřejná prostranství často tvoří až 2/3 plochy těchto území, dopravní a technická infrastruktura většinou nesleduje prostorovou logiku zástavby a její charakter a identita jednotlivých lokalit je namísto veřejnými a sdílenými prostranstvími výrazně definována jednotlivými solitérními stavbami. To implikuje minimálně potřebu specifického přístupu a zvýšené péče o veřejná prostranství ze strany veřejné správy.

Studenti atelieru Kohout Tichý na Fakultě architektury ve svých semestrálních urbanistických studiích zpracovali urbanistické studie pro 6 vybraných lokalit, mezi kterými nechybělo ani sídliště Černý Most. Tyto studentské semestrální práce představují principy možných přístupů k dlouhodobé vizi transformace sídlišť.

Studentské práce: