Samospráva ÚMČ Praha 14

4*

Číslo Jednání Soubor
758/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
759/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
760/RMČ/2018 k návrhu na 26. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
761/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
762/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smluv a objednávek na zajištění lyžařského výcviku v 1. pololetí školního roku 2018/2019 pro žáky 7. tříd základních škol, zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
763/RMČ/2018 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 1. 2019 Otevřít dokument
764/RMČ/2018 k návrhu na organizační strukturu v odboru Kancelář starosty Otevřít dokument
765/RMČ/2018 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
766/RMČ/2018 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti on premise infrastruktury městské části Praha 14 Otevřít dokument
767/RMČ/2018 k odvolání členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. a ke jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
768/RMČ/2018 k návrhu na zajištění výměny zadních dveří do objektu Polikliniky Parník, Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument