ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
   Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z R Ú
Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni
ODBOR DOPRAVY
Z R Ú
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami
Z R Ú
Připojení nemovitosti na komunikaci
Z R Ú
Stanovení dopravního značení
Z R Ú
Zvláštní užívání komunikace