ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
   Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Z R Ú
Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z R Ú
Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady
Z R Ú
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Z R Ú
Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu
Z R Ú
Ohlášení veřejného vystoupení zvířat
Z R Ú
Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)
Z R Ú
Vydání loveckého lístku
Z R Ú
Vydání rybářského lístku
Z R Ú
Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni
ODBOR DOPRAVY
Z R Ú
Připojení nemovitosti na komunikaci
ODBOR VÝSTAVBY
Z R Ú
Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)