Život na Praze 14

Místní Agenda 21 - Kampaně


PROGRAM ZDRAVÍ

V roce 2023 proběhly ji tradičně různé aktivity v rámci programu zdraví.

 • Den zdraví na Poliklinice Parník pro občany městské části Praha 14 proběhl 19. 10. Veřejnosti byla k dispozici stanoviště k měření cukru, hladiny cholesterolu v krvi, krevního tlaku. Na místě informovali odborníci o správné zubní hygieně, k virovým onemocněním a k prevenci nádorových onemocnění.
 • Dále proběhly aktivity:
 • Prevence výskytu zubního kazu v MŠ – 1600 dětí v průběhu roku 2023 dostalo zubní kartáčky a zubní pastu a mateřiny navštívila dentální hygienistka
 • Prevence výskytu kardiovaskulárních onemocnění – seniorům nad 65 let byly poskytnuty plavenky na vstupy do krytého plaveckého bazénu – v roce 2023 využilo tuto možnost 141 osob
 • Cvičení pro zdraví s MČ Praha 14 – na webu MČ je pro veřejnost k dispozici šest videí pilates 

Fotografie ze Dne zdraví:

 


EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

Evropský týden mobilty 2023MČ Praha 14 se do letošní celoevropské kampaně zapojila v rámci místní Agendy 21 již podeváté. V letošním roce ve spolupráci s DPP hl. m. Prahy, Sportovním klubem vozíčkářů, Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy a dalšími organizacemi proběhly celkem 4 akce.

Tradiční slogan kampaně „Kombinuj a jeď!“ byl pro letošní ročník doplněn tématem „Neplýtvej energií!“, což je zejména v souvislosti s doznívající energetickou krizí velmi aktuální téma.

 

 

V rámci ETM se na MČ Praha 14 uskutečnily tyto dílčí aktivity:

RETRO JÍZDA LINKY 141 – pátek 15. 9. 2023
Organizace STOPZEVLING Plechárna zorganizovala komentovanou čtyřicetiminutová vyjížďku historickým kloubovým autobusem IKARUS pro veřejnost po trase autobusové linky č. 141 (kolem sídliště Černý Most). Samostatně proběhla i exkluzivní projížďka vypravená pro zaměstnance úřadu MČ Praha 14 jako poděkování za jejich práci pro MČ. Jízdu s trochou nostalgie nadšeně uvítali zejména patrioti. Jednalo se zajímavé nastartování celé kampaně.

Evropský týden mobilty 2023 ETM ETM ETM

 

JEZDÍME S ÚSMĚVEM – pondělí 18. 9. 2023
Dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie ČR Praha. Policisté a cca 60 dětí 2-5 tříd základních škol společně s policisty zkontrolovali na dvou předem vytipovaných stanovištích (Rožmberská u dopravního hřiště a Cíglerova u metra Rajská Zahrada) bezmála 30 řidičů. Ti, kteří měli vše v pořádku dostali od dětí obrázek spokojeného autíčka, hříšníci pak obdrželi k pokutě ještě obrázek s motivem zamračeného autíčka. Kromě důležitých poznatků o povinnostech řidičů, dopravních pravidlech a bezpečném provozu na silnici si děti odnesly i zajímavý vhled do policejní práce.

ETM ETM ETM ETM

 

ZÁVODY NA INLINE BRUSLÍCH – středa 20. 9. 2023
V parku U Čeňku si v prosluněném podzimním odpoledni přišlo v doprovodu rodičů porovnat své bruslařské dovednosti cca 20 dětí.  Závody pro děti na inline bruslích byly rozděleny do 4 kategorií, nechyběl ani závod na odrážedlech pro nejmenší a edukace o bezpečnosti na cyklostezkách. Po vyhlášení vítězů následovala i exhibice ve freestyle slalomu.

ETM ETM RTM ETM

 

VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ ll – čtvrtek 21. 9. 2023
S ohledem na kladné ohlasy tradiční jarní akce Vítání cykloobčánků u Centra Černý Most proběhlo její pokračování v Bike parku na Jahodnici. Zúčastnilo se jí Cca 250 žáčků z 5 okolních ZŠ, MŠ a školních družin. Velký zájem byl o možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti na kole nebo handbiku.  V průběhu dne zavítalo na Bike park i cca 50 dětí s rodiči z okolí a kromě zmiňovaných aktivit mohli všichni obdivovat i vychytané kousky Richarda Gasperottiho, profesionálního cyklisty na horských kolech, který je u bikerských nadšenců známý pod přezdívkou Gaspi. Akci navštívila i radní MČ Praha 14 pro dopravu a veřejný prostor Soňa Tománková.

ETM ETM ETM ETM

 


DEN NEJEN PRO SENIORY 

Den nejen pro senioryPrvní zářijová sobota na Plechárně byla prosvícená sluncem a pohodovou náladou. Během odpoledne postupně akci navštívilo cca 300 obyvatel ČM a okolí. Účastníci mohli zblízka sledovat kuchařské umění Jaroslava Sapíka, včetně ochutnávky jídel, dozvědět se praktické rady o dentální hygieně, vyzkoušet si profesionální make – up, zatančit si s Vinořskými baráčnicemi nebo si nechat namalovat obrázek na obličej.  Návštěvníci aktivně reagovali na nabízené aktivity, diskutovali s přítomnými politiky – ing. Janem Liškou, Anetou Hejrovskou nebo Josefem Kutmonem a ochotně sdělovali, co jim v dané lokalitě chybí.

 

 

Fotografie z akce:

 


CHCEME TU MÍT ČISTO

Již po osmé zorganizovala MČ Praha 14 kampaň zaměřenou na úklid nepořádku na veřejném prostranství.
Součástí kampaně byla:

Výstava fotografií ošklivých míst 2023

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14 od 29. 3 do 30. 4. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto!

MČ Praha 14 nechala všechny ošklivá místa na své náklady vyklidit. Jak vypadala místa „před“ a „po“ se můžete podívat níže. Uznejte, že bez nepořádku je to hezčí.

 

 

 

Kampaň Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

V letošním roce se uskutečnilo celkem dvanáct dobrovolnických úklidů, do kterých se zapojilo přes 250 občanů, včetně dětí. Uklidit se podařilo oblast Hutí, Hostavic, část Hloubětína podél ulice Průmyslová, parčík a les nad Kyjským rybníkem pod Lehovcem a lesík nad Hloubětínem u hřiště Klánovická nad MŠ Šestajovická, u Hořejšího rybníka. Celkem se sesbíralo přes 3,5 tuny nepořádku.

Komunitní úklidy jsou dobrovolníky organizovány již od roku 2015, kdy první ,,úklidová vlaštovka“ vzlétla z Jahodnice. Celkové skóre za roky 2015 – 2023 je úctyhodných 25,3 tun vysbíraného odpadu!

Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí. MČ všechny úklidy podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, úklidových pomůcek, případně občerstvení a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

 

 

 


RECYKLUJ MOBIL NA PRAZE 14

Městská část Praha 14 se letos na jaře poprvé zapojila do kampaně propagující recyklaci mobilních telefonů. Tento neziskový projekt provozuje zapsaný spolek Remobil, z.s. a jeho hlavním smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení životnosti.

Celorepublikově kampaň letos přinesla 2 782 sesbíraných mobilních telefonů, 27 820 Kč pro Jedličkův ústav a školy, 109 zapojených městských částí, obcí, knihoven, firem a institucí a k tomu emise snížené o 7 317 kg CO2.

Dílčí přínos za Prahu 14 vyčísluje certifikát s názvem „Městská část Praha 14“.
Na naší městské části bylo možné mobily odevzdat na celkem 13 místech – Úřadu MČ Praha 14, Základních školách Generála Janouška, Bratří Venclíků, Šimanovská a Hloubětínská, komunitních centrech Kardašovská a Plechárna a na soukromém gymnáziu Arcus.

V příštím roce zahájíme sběr nepotřebných mobilů na Dni země 25. 4. 2024.

 

Celoročně je umístěn sběrný box v podatelně Úřadu MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9.

 


KAMPAŇ DEN ZEMĚ

Praha 14 je tradičním organizátorem několikadenní  jarní kampaně k oslavám naší planety jejíž součástí je i akce Den Země.
Den Země na Praze 14 je společným ekologicko – kulturním projektem MČ Praha 14, základních a mateřských škol, neziskových organizací a dalších soukromých a veřejných subjektů. Letos se konal ve čtvrtek 20. 4. na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Program se skládal z přírodovědných a ekologických soutěží, zábavných her.

Kampaň ke světovému Dni země slouží k prohloubení vědomostí o ekologii a vztahu k životnímu prostředí jak v místě bydliště, tak i v globálním měřítku a je zaměřena nejen na děti, ale i na dospělé. Celé kampaně se zúčastnilo cca 1500 účastníků a v rámci ní proběhly zeměhrátky pro seniory i nejmenší a dobrovolnické úklidy  „Chceme tu mít čisto“.

 

 

Fotografie z akce:

 


DNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHY 14

Již druhým rokem se městská část soustředila na oslavu Dne životního prostředí a připravila pro veřejnost několik tematických akcí:

 

Ekologické odpoledne v Hloubětíně – V centru H55 byla připravena beseda s odborníky, k diskuzi byli připraveni zástupci Ministerstva životního prostředí s tématem místní Agenda 21 na území Prahy 14 a zástupce Energetického regulačního úřadu s energetickým tématem – dodavatel, spotřebitel a energošmejdi. Během odpoledne byla pro děti připravena dílnička s ekotématikou a zároveň proběhlo ocenění aktivních občanů, kteří od roku 2015 realizují dobrovolnické úklidy na území Prahy 14.

 

 

 

 

 

Komentovaná vycházka přes meandry Rokytky – V úterý 6. června odpoledne vyšla skupinka zájemců s odborníky z Magistrátu hlavního města Prahy od rybníku Martiňák. Cesta vedla kolem rybníků v Pískovně, kolem Svépravického potoka, četnými meandry přes Suchý poldr a kolem původního toku Rokytky k jeho hrázi.  Odborný výklad  byl poutavý a účastníci vycházky se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o rostlinách a živočiších, ale také o důvodu rekultivací vodních toků, spolupráci městské části s městem, ale také o významu vody v krajině a správě těchto území.

 

 

 

 

 

Komentovaná prohlídka mokřadu v areálu Coca Cola v Kyjích – I ve čtvrtek počasí přálo vycházkám a tématika mokřadu korespondovala s lidovými pranostikami, které se k 8. 6. a ke svátku Medarda vztahují. Hrozbu méně známé prognózy: „Když na Medarda prší, voda břehy vrší“ se podařilo odvrátit přímo v areálu výrobního závodu společnosti Coca Cola zcela originálně a to vybudováním unikátního mokřadu, který byl otevřen 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Účastníci exkurze si mohli celý projekt nejen projít, ale dozvědět se i zajímavé informace o této lokalitě formou odborného výkladu nebo zapojením se do interaktivní vědomostní hry. Na naučné stezce dostali návštěvníci jedinečnou příležitost seznámit se s mokřadem jako takovým a na vlastní oči se přesvědčit, že divočina a pestrá příroda může být zachována i uprostřed industriální zóny.

Mokřad je využíván především k zádrži dešťové vody z přilehlých výrobních hal, která by jinak končila v kanalizaci. Významně tak pomáhá k podpoře biodiverzity a celkovému ochlazování okolí. Do městské přírody se tak přirozenou cestou vrací cca 12,5 milionu litrů vody ročně. Poldr zadržuje dešťovou vodu z 80% plochy celého areálu závodu.

 


VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ

I v letošním roce nabídla městská část dětem přípravných tříd mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol možnost projít si dopravním a bezpečnostním tréninkem pro budoucí účastníky silničního provozu.

Na letošním vítání si děti vyzkoušely jízdu zručnosti s příslušníky Městské policie hlavního města Praha, zkusily si první pomoc se Zdravotníky a záchranáři primární péče, Společnost Decathlon jim připravila další zkoušku zručnosti ovládání kola a na stanovišti společnosti Altima se seznámily s důležitostí ochranných reflexních prvků. Po projití všech stanovišť a vyplnění dopravních textů si všichni účastníci odnášeli první řidičák a drobné dárečky. Desátý ročník edukativní akce pro veřejnost se vydařil i díky spolupráci s obchodním Centrem Černý Most, které poskytuje pro tuto aktivitu zdarma prostor střechy svého centra. Cílem akce je šířit povědomí o bezpečnosti v silničním provozu, vzdělávat děti a mládež a podporovat alternativní druhy dopravy, to se i letos podařilo a bonusem byli spokojené děti, rodiče i učitelé.

 

 

 

 

Fotogalerie z akce:

 


SETKÁNÍ KULTUR

Setkání kulturTradiční akce setkání kultur letos nabídla opět pestrou nabídku akcí:

 • Hudební komponovaný večer 15. 4. v KD Kyje
 • Knihovna jinak – v měsíci červnu bylo možné v Městské knihovně v Praze v pobočce  Rajská zahrada si zapůjčit knihu z výběru zahraničních autorů, které normálně v nabídce knihovny nejsou
 • Vzpomínky na Maďarsko v Maňáně – cestopisná beseda v kavárně Maňána zaujala 30 návštěvníků
 • Vystoupení dětského tanečního souboru Jagori na Rajské Zahradě se konalo 28. června v odpoledních hodinách v rámci farmářských trhů na prostranství metra Rajská zahrada. Dětský taneční soubor Jagori působí pod Identity Prague, z.s. Tato organizace se kromě vytváření volnočasových aktivit pro děti zabývá i potravinovou a humanitární pomocí.

 

 

 

 

Setkání kultur Setkání kultur

 


PRAHA 14 BEZ KAZU

Praha 14 bez kazuV rámci místní Agendy 21 se městská část zapojila do projektu „Republika bez kazu“, který realizuje Česká stomatologická komora pod záštitou MZ ČR. Projekt je určený pro širokou veřejnost, s cílem zapojit i školy, školky, odbornou veřejnost a samosprávy.

Před západním vchodem do Centra Černý Most tak měli děti i dospělí příležitost naučit se zábavnou a názornou formou základy správné péči o chrup, zafixování si pravidelných základních hygienických návyků v péči o zuby i celou dutinu ústní a v neposlední řadě i získat informace o racionálním stravování. Nenásilným způsobem dostali aktivní účastníci šanci, osvojit si nejen potřebné dovednosti a návyky, ale zbavit se i strachu z řešení zubních kazů a dalších onemocnění dutiny ústní u zubního lékaře. Pro děti byly připraveny i drobné motivační dárky. Velký úspěch také slavila ,,zubní sanitka“, ve které se děti mohly posadit do zubařského křesla a prohlédnout si mobilní zubní ordinaci.

 

S osvětovými aktivitami v rámci kampaně „Praha 14 bez kazu“ jste se mohli do konce roku 2023 ještě setkat na těchto akcích:

 • Den nejen pro seniory
 • Den zdraví
 • Edukační stomatologické programy v ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 14

Veselou atmosféru doplňovala i přítomnost maskotů – pohádkových postav Bob, Bobek a Myšák, které děti povzbuzovali a provázeli. Na malém pódiu pak ,,paní zubní doktorka“ a ,,paní Kazová“ učily děti krátkou říkanku pro postup při čištění zubů.

Akci osobně navštívili a promluvili zde i prezident České stomatologické komory pan doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., členové rady a zastupitelstva MČ Praha 14 – paní MUDr. Kateřina Pavlíčková, paní Aneta Hejrovská a pan Ing. Jan Liška, nebo zástupkyně společnosti Centrum Černý Most paní Barbora Sádlová.

Fotogalerie z akce:

 

CHCEME TU MÍT ČISTO

Ani v letošním roce organizátoři dobrovolnických úklidů veřejného prostranství Prahy 14 nezaháleli a spolu se stovkou dobrovolníků se zasloužili o to, že je naše Městská část o 1320 kg volně povalujících se odpadků lehčí. Děkujeme a vážíme si jejich práce.


Setkání kultur

Praha 14 a hlavní město Praha uspořádalo další ročník festivalu Setkání kultur. Během června mohli lidé využít nadstandardní možnosti výpůjček v městské knihovně (Gen. Janouška 1060/2) nebo navštívit cestopisnou besedu v KC Kardašovská. Setkání kultur začalo 1. června 2022 a poslední akce se uskutečnila 20. října 2022.

Setkání kultur 2022

Klima – a co s tím?

Praha 14 v rámci naplňování místní Agendy 21 patří mezi městské části, které umožňují účast veřejnosti na rozhodování a plánování, a to s cílem podpořit trvalý postup k udržitelnému rozvoji na místní, ale i regionální úrovni. Nyní městská část zapojuje své občany do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy.

Jedná se o  vůbec první podobnou akci celoevropského významu, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do  debaty o budoucím směřování ,starého kontinentu‘. Řada evropských států proto organizuje různorodé platformy pro diskuse s občany. Cílem je sbírat podněty, sdílet postřehy a pomáhat tak utvářet naši společnou budoucnost.

Městská část Praha 14 v souvislosti s tímto evropským dialogem a při příležitosti Světového dne životního prostředí OSN (5. června 2022) připravila pro své obyvatele celou řadu akcí pod společným názvem „Klima – a co s tím?“:

Klima a co s tím

Den Země

Plno her, soutěží, ale i poučení a bohatý doprovodný program v podobě nejrůznějších vystoupení. To všechno bylo připraveno ve čtvrtek 21. dubna 2022 na Dni Země Prahy 14 na prostranství u metra Rajská zahrada. Soutěže a dílny připravily základní školy Gen. Janouška, Bří Venclíků, Vybíralova, Šimanovská, škola Vela, Tolerance – Mochovská, Ekokom, který představil program Tonda Obal, Dům dětí a mládeže Praha 9 a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Senioři z Prahy 14 nabídli k prodeji ozdobné a dekorativní předměty.

Den Země

Fotogalerie z akce:

Kampaň Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

V letošním roce se uskutečnilo šest dobrovolnických úklidů, do kterých se zapojila necelá stovka občanů včetně dětí. Uklidit se podařilo oblast Hutí, Hostavic, část Hloubětína podél ulice Průmyslová, parčík a les nad Kyjským rybníkem pod Lehovcem a lesík nad Hloubětínem u hřiště Klánovická nad MŠ Šestajovická, u Hořejšího rybníka. Celkem se sesbíralo přes tunu nepořádku.
Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí. MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

Den zdraví na Parníku

Měření tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi, prevence nádorových onemocnění (Liga proti rakovině Praha z.s., klub ŽAP Praha) a poradenství k virovým onemocněním (Laboratoř Vidia Diagnostika)– to vše bylo 14. října 2021 na programu již tradičního Dne zdraví na Parníku. Tyto služby byly pro zájemce zcela zdarma.

Den zdraví

 

Evropský týden mobility – Snídaně na peróně

Od 16. do 22. září se každý rok koná Evropský týden mobility (ETM). Letos se zaměřil na spojitost zdraví s udržitelnou dopravou. V rámci této akce uspořádala MČ již tradiční Snídani na peróně, která se odehrála opět na železniční zastávce Praha-Kyje, a to ve čtvrtek 16. září 2021 od 6 do 9 hodin. Kromě voňavé kávy a sladkého pečiva zdarma byla na místě připravena prezentace novinek z oblasti železniční dopravy.

Pozvánka zde:

Snídaně na peróně - 16. 9. 2021

Setkání kultur

Také letos městská část Praha 14 pořádala tradiční Setkání kultur. Stejně jako minulý rok se lidé mohli těšit na sérii koncertů ve farní zahradě u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

Koncerty ve farní zahradě (Prelátská 12, Kyje) si lidé budou mohli užít v sobotu 14. srpna 2021 od 16 do 21 hodin.

Vystoupili:

 • VOJTA LAVIČKA & GIPSY BALKAN BAND– romské a balkánské rytmy;
 • TERENTETE MOTYKA!– slovenské a ukrajinské lidové písně s cimbálem;
 • RAMIL GASANOV & KATEŘINA HORÁČKOVÁ– autorská hudba s prvky africké, mongolské a černošské kultury;
 • ŠENKI BAND A FÍFA – tradiční romská hudba a romské čardáše.

Odpolednem plným muziky návštěvníky provedli moderátoři Dana Račková a Roman Červeňák. Akce se konala za finanční podpory magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s partnery Praha 14 kulturní, Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a Performalita. Vstup byl zdarma.

Setkání kultur 2021 Setkání kultur 2021

Evropský týden mobility – Snídaně na peróně

Ve čtvrtek 17. září 2020 se na vlakovém nádraží v Kyjích uskutečnila informační snídaně u kávy, štrúdlu a dalšího pečiva. Pro zájemce byly na místě připraveny novinky z pražské železniční dopravy – například o nových rychlících, zastávkách nebo tratích. Snídaně byla podávána od 6.15 do 9 hodin.

Akci pořádala MČ Praha 14,www.cistoustopou.cz a www.praha.eu.

Setkání kultur

Koronavirová krize ovlivnila mnohé – mimo jiné i termín konání festivalu Setkání kultur. Tradiční hudebně komponovaný večer, který v rámci této akce každoročně pořádá městská část Praha 14 ve spolupráci s SP Černý Most a organizací Praha 14 kulturní, se z jara posunul na srpen. Na kvalitě mu to však nijak neubralo. Naopak!

Připraveno bylo odpoledne plné živé hudby. Kulturní dům Kyje tentokrát nahradila farní zahrada u kostela sv. Bartoloměje, setkání se tak poprvé stalo open air akcí.
Na akci vystoupily kapely:
Milánosz /ukrajinské, slovenské a bulharské vícehlasé lidové písně/
Aliaksandr Yasinski /koncert běloruského akordeonisty a skladatele/
Cimbálovka Marka Baloga /známý houslista v čele cimbálového uskupení/
Bengas /romské rytmy známé kapely/
Moderují: Dana Račková a Milan Bingáč Demeter
Vstupné bylo zdarma

Setkání kultur 2020

Vítání cykloobčánků

Střešní parkoviště Centra Černý Most (Chlumecká 765/6, Praha 9) opět patřilo dětem. Akci Vítání cykloobčánků, na které si předškoláci a prvňáci nacvičili, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, pořádala městská část Praha 14 ve spolupráci s Městskou policií. Akce se uskutečnila 21. května 2019 od 9 do 17 hodin. Strážníci si pro děti i tentokrát připravili jízdu zručnosti a dopravní testy. Dále obdrželi účastníci průkaz malého cyklisty a další odměny. Kdo chtěl mohl si zadovádět ve skákacím hradu městské části.

Celá akce byla zdarma a byla určená široké veřejnosti.
Partneři akce: Centrum Černý Most, mediálním partnerem ČRo Regina.

Pozvánka
Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Začíná jubilejní desátý ročník kampaně Setkání kultur. Během dubna a května zájemci využijí nadstandardní možnosti výpůjček knih zahraničních autorů, zaposlouchají se do tónů španělské a ruské hudby nebo poznají krásy Běloruska a jižní Indie při cestopisných besedách. Kulturu a tradice Polska přiblíží dubnové setkání v kavárně Maňána, v červnu se dostane „ke slovu“ Vietnam i se svou tradiční hudbou a gastronomickými specialitami.

 „Čtrnáctka je multikulturní městskou částí a kampaň Setkání kultur je toho odrazem. Každoročně se jejím prostřednictvím snažíme přibližovat zvyklosti a kulturu jiných národů a posilovat tak dobré vztahy mezi majoritní společností a menšinami,“ říká radní Bc. Michal Prager, MBA.

I letos v dubnu bude hloubětínská pobočka (Poděbradská 489/4) Městské knihovny v Praze půjčovat knihy zahraničních autorů – nejen v češtině, ale i v dalších jazycích. Na 6. dubna je pak naplánována další tradiční součást festivalu – Hudební komponovaný večer v KD Kyje. Od 18 do 21.30 hodin zazní v sále kulturního domu španělské a ruské písně ve stylu latino, world music a ska děčínské kapely Los Pelotudos a romské rytmy v podání kytaristy Milana Bingáče Demetera. Příchozí se mohou těšit také na zpěváka Jana Bendiga, hvězdu soutěže SuperStar.

Po roztančeném hudebním večeru budou následovat cestopisné besedy. První z nich přiblíží krásy Běloruska. Akci organizuje Komunitní centrum Kardašovská (Kardašovská 626/5) ve středu 10. dubna. V 16 hodin začne tematicky laděné komunitní vaření, o dvě hodiny později samotná beseda. Druhá obdobná akce s názvem Putování po jižní Indii se bude v KC Kardašovská konat 22. května od 18 hodin. I tentokrát bude setkání předcházet komunitní vaření (od 16 hodin).

Kavárna Maňána (Maňákova 745/13, Černý Most) letos připravila setkání s Mgr. Natalií Szelachowskou, která návštěvníky „přenese“ k našim severním sousedům – do Polska. Hovořit bude o nejhezčích polských městech, kultuře i zvyklostech. Akce se uskuteční 11. dubna od 18.30 hodin.

Závěr letošní kampaně návštěvníky pošle daleko do Asie. Setkání s názvem Zažij Vietnam se uskuteční 19. června od 17 do 20 hodin ve volnočasovém centru Plechárna na Černém Mostě (Bryksova 1002/20). Zájemci se mohou těšit na živou hudbu, vietnamské gastronomické speciality či na projekci studentského filmu Bo Hai.

Součástí aktuálního ročníku Setkání kultur je rovněž několik workshopů a komunitních aktivit pořádaných místními základními a mateřskými školami. Další komunitní akce přichystali pro veřejnost cizinci – např. výstavu v centru Plechárna.

Kampaň Setkání kultur se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Pozvánky zde:

Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur

Dny Země

Také letos v dubnu bude městská část Praha 14 slavit svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se, stejně jako v minulých letech, stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“. Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje u stanice metra Rajská zahrada.

„Dny Země jsou pro Prahu 14 už takový evergreen. Představují jednu z našich klíčových kampaní. Zapojují se do nich nejen neziskové organizace, ale i místní základní a mateřské školy. K ochraně životního prostředí musíme přistupovat zodpovědně, jinak se taky může stát, že jednou už nebude o co pečovat. Dny Země cílí především na děti, které si tak odmalička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ vysvětluje místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá životní prostředí v městské části.

Workshopy, úklidy, programy s ukázkami živých zvířat a další akce s ekologickou tématikou se budou konat v průběhu druhé poloviny dubna. Den Země Prahy 14, tedy hlavní akce kampaně se uskuteční 25. dubna 2019 od 10 do 16 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program v podání místních dětí.

Dny Země jsou součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci se také letos uskutečnila či uskuteční řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci.

Mediálním partnerem Dnů Země v Praze 14 je Český rozhlas Regina.

Pozvánka zde:

Pozvánka na Dny Země

Fotogalerie z akce

Kampaň Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

V letošním roce se uskutečnilo šest dobrovolnických úklidů, do kterých se zapojilo téměř 150 občanů včetně dětí, spolupracovali dvě neziskové organizace a dva aktivní občané. Uklidit se podařilo oblast Hutí, prostor u sídliště Rajský vrch až ke kopci, prostor mezi cyklostezkou a parkem U Čeňku, okolí Plechárny, celé území Jahodnice a část Hloubětína podél ulice Průmyslová. Celkem se sesbíralo přes 4 tuny nepořádku.
Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí. MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

Fotografie z akce:

 

Vítání cykloobčánků

Tradiční Vítání cykloobčánků se uskutečnilo 29. května 2018 na střeše nákupního Centra Černý Most. Dorazilo velké množství dětí, pro které byla nachystána jízda zručnosti, dopravní testy a nafukovací hrad. Každý cykloobčánek si odnesl odměnu a řidičský průkaz.

Pozvánka zde:

Pozvánka na Vítání cykloobčánků

Fotogalerie z akce

Setkání kultur

Praha 14 zve všechny zájemce na již devátý ročník festivalu Setkání kultur, který letos potrvá dva měsíce. Během dubna a května se lidé budou moci pobavit za tónů romské a latinskoamerické hudby, využít nadstandardní možnosti výpůjček v jedné z pražských poboček městské knihovny nebo navštívit cestopisné besedy na různá témata. Setkání kultur začíná 3. dubna, poslední akce se uskuteční 24. května.

 „V Praze 14 žije více než 6 tisíc cizinců, je multikulturní městskou částí. Festival Setkání kultur na to reaguje. Jeho primárním cílem je podpora vzájemné tolerance mezi majoritní a menšinovou společností, což se neobejde bez poznávání. Kampaň přibližuje zvyklosti jiných národů, dává nahlédnout do jejich kultury, historie i gastronomie,“ říká radní Ing. Břetislav Vodák.  

Také letos akci zahájí již tradiční festivalové lákadlo Městské knihovny v Praze, tentokrát v hloubětínské pobočce (Poděbradská 489/4). Od 3. do 30. dubna si tu zájemci budou moci vypůjčit knihy zahraničních autorů, a to nejen v češtině, ale i v dalších jazycích.

V sobotu 7. dubna to ožije v Kulturním domě v Kyjích (Šimanovská 47), kde se od 18 hodin uskuteční hudební komponovaný večer. Návštěvníky čeká romská muzika, latinskoamerické rytmy v novém kabátě a dávka pravé katalánské rumby. To vše v podání kapel Duo Band Kladno, Dos Cubanas a kytaristy a zpěváka Ricarda Rivery.

Kdo má rád Maďarsko, uvítá cestopisnou besedu o jeho historii a tradicích, která se uskuteční
27. dubna od 16 hodin v Komunitním centru, z. s. (Broumarská 25/1610). Obdobná akce, tentokrát však zaměřená na Ukrajinu, proběhne v Komunitním centru Kardašovská (Kardašovská 626/5). Ve středu 9. května se tu zájemci budou moci zapojit do komunitního vaření (od 16 hodin). Cestopisná beseda na tuto část festivalového dne naváže v 18 hodin.

Na poslední setkání – „Vietnam obrazem i chutí“ – mohou příznivci kampaně přijít 24. května do Kavárny Maňána (Maňákova 745). Od 19 hodin pro ně bude připraven večer o životě, kultuře a gastronomii této zajímavé a krásné země.

Kampaň Setkání kultur se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Plakát k akci naleznete zde:

Dny Země

Také letos v dubnu si bude Praha 14 připomínat svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se opět stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“.

 Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje 26. dubna na prostranství u stanice metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti péče o životní prostředí nebo si užít bohatý doprovodný program v podání místních žáků a dětí z mateřinek.

„Do našeho řekněme ekologického festivalu se ve velkém zapojují nejen neziskové organizace, ale také základní a mateřské školy – zejména ZŠ Generála Janouška, která již několikrát obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Děti si díky těmto akcím už odmalička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ upozorňuje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i pořádání akcí pro veřejnost.

Přednášky, workshopy a jiné akce, které jsou součástí Dnů Země, se budou konat v průběhu druhé poloviny dubna. Připraveny jsou třeba zábavné přednášky na téma příroda a recyklace, hry, ukázky zvířat nebo výstava. Ta čeká zájemce od 25. dubna do 24. května v Komunitním centru Kardašovská a nese název Brána recyklace. Návštěvníci se zde mohou těšit na přehlídku zajímavých uměleckých děl z odpadového materiálu.

Dny Země jsou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“, v jejímž rámci se pravidelně uskutečňuje řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci.

Mediálním partnerem Dnů Země v Praze 14 je Český rozhlas Regina.

 

Dny Země Prahy 14 – program:

DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Čtvrtek 26. 4. 2018, 10.00 – 16.00

Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým doprovodným programem a dárky pro soutěžící.
Prostranství před stanicí metra B – Rajská zahrada

DEN ZEMĚ SE ZVÍŘÁTKY
Pátek 20. 4. 2018, 16.00 – 19.00

Na zahradě DDM na tebe čekají přírodovědné úkoly a stanoviště, za odměnu se budeš moci pomazlit s mnohonožkou.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, Generála Janouška 1060, Černý Most

OTEVŘENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY
Sobota 21. 4. 2018, 14.00 – 17.00

Komunitní zahrada na Plechárně se po zimě otevírá! Čeká nás praktická zahradnická dílna, příprava záhonů na sezónu i opékání buřtů.
Plechárna, Bryksova 1002, Černý Most

DEN ZEMĚ S JAHODOU
Úterý 24. 4. 2018, 15.00 – 18.00

V rámci dne otevřených dveří si na hřišti u JAHODY budete moci užít workshopy, hry, soutěže a výtvarnou dílnu s ekologickou tematikou. Těšit se můžete i na naučný program občanského sdružení Penthea s exhibicí dravců a sov.
JAHODA, o. p. s., Vybíralova 969/2, Černý Most

HRÁTKY S PŘÍRODOU v KLUBÍČKU
Středa 25. 4. 2018, 15.30 – 17.30

Zábavné odpoledne na téma příroda a recyklace, hry pro děti, ukázka živých netopýrů.
YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most

VÝSTAVA BRÁNA RECYKLACE
25. 4. – 24. 5. 2018,
PO až ČT 8.30 – 18.00,
PÁ 8.30 – 15.00

Cílem výstavy je upozornit na význam třídění a recyklace odpadů. Prohlédnete si na ní předměty běžné denní potřeby ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu, o kterých většina z nás ani netuší, že mají za sebou již několikátý recyklační cyklus. Vstup ZDARMA.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín

VÝSTAVA UNEXPECTED OCEAN
12. – 19. 5. 2018

Inovativní výstava o mořích a oceánech, kterou si užije celá rodina. Nabídne tři atrakce: virtuální akvárium, helmu Samsung pro pohled na virtuální realitu a vzdělávací program organizovaný Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).
Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Černý Most

CHCEME TU MÍT ČISTO
Komunitní úklidová akce.
7. 4. 2018, od 9.00
Rajský vrch, sraz na rohu ulic Rudolfa Holeky a Dobrovolného
10. 4. 2018, 16.00 – 18.00
Okolí cyklostezky od Plechárny k ulici Doležalova

Plakát k akci naleznete zde:

Pozvánka na Dny Země

Fotogalerie z akce

Dny zdraví

V Rámci programu Zdraví MČ Praha 14 radnice opět připravila sérii  různorodých aktivit se zdravotní tématikou, které mohou využívat všichni místní obyvatelé bez ohledu na věk. Tou první byly odborné přednášky zaměřené na prevenci nemocí a na ochranu či podporu zdraví. Na setkání, která se uskutečnila v uplynulém pololetí, nyní navázali další – 26. září 2017 od 19 hodin v Kavárně Maňána a 26. října 2017 od 16 hodin v komunitním centru Plechárna. První jmenovaná přednáška se věnovala prevenci civilizačních nemocí, „plechárenský“ seminář se zaměřil na zdravý životní styl z pohledu výživy a pohybu. Další odborné přednášky městská část připravila na listopad a prosinec.

Stejně jako v uplynulých letech čekal obyvatele Prahy 14 také Den zdraví na poliklinice Parník. Bezplatnou nabídku nejrůznějších služeb tu zájemci využili 21. září 2017 v čase od 7 do 12 hodin. Mohli si  nechat provést vyšetření hladiny cholesterolu a cukru z kapky krve. Na dalších stanovištích jim pak odborníci prohlédli kožní znaménka, případně poskytli rady v oblastech prevence nádorového onemocnění prsou a prostaty a přenosu infekčních onemocnění. Městská část pro účastníky opět připravila i plastové „Karty života“ obsahující informace o postupu při první pomoci a telefonní čísla důležitá v případě tísně. Služby poskytli dermatoložka MUDr. D. Zlatohlávková, zástupci Ligy proti rakovině Praha, z. s., Klubu ŽAP a VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.

Součástí Programu zdraví MČ Praha 14 byla také podpora prevence zubního kazu u dětí předškolního věku. Radnice již tradičně na začátku školního roku dodává do mateřských škol zubní kartáčky a pasty, s nimiž se děti učí správnému čištění zubů. Pomáhají jim s tím zkušení dentální hygienisté, kteří do mateřinek během září a října docházejí. Zdraví seniorů se městská část snaží podporovat nabídkou bezplatných vstupenek do hloubětínského plaveckého bazénu. Pro letošek jich bylo připraveno 200 kusů. Další, rovněž pravidelnou aktivitou je podpora prevence nádorového onemocnění prsu v podobě příspěvku na sonografické nebo mamografické vyšetření. Městská část jej lidem, kteří splní stanovené podmínky, vyplácí již od roku 2010.
Program zdraví MČ Praha 14 je finančně podpořen z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Jednotlivé akce se konaly pod záštitou Ing. Radka Lacka, radního pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Pozvánka na přednášku v Maňáně
Pozvánka na Dny zdraví
Fotogalerie z akce
Pozvánka na přednášku na Plechárně

Respektuj 18!

Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně Respektuj 18!, jejímž cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Vedle radní Mgr. Ireny Kolmanové své tváře pro kampaň „zapůjčili“ producent, skladatel a zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák, vítěz Letních paralympijských her v Pekingu lukostřelec David Drahonínský, mistr Evropy softbalista David Mertl, beachvolejbalistka Martina Bonnerová, ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní David Kašpar a spisovatelé Marek a Jitka Hladkých.

Vítání cykloobčánků

Další ročník Vítání cykloobčánků se uskutečnil 16. května 2017 na střeše nákupního Centra Černý Most. Předškoláci, školáci, ale i široká veřejnost si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, kterou pro ně připravila Městská policie a zkusit si dopravní testy. Děti si také zaskákaly v nafukovacím hradu, obdržely průkaz malého cyklisty a malou odměnu.

Pozvánka
Fotogalerie z akce

Kampaň Chceme tu mít čisto

Psí školka aneb „Jaký pán, takový pes“

Pozvánka

Jedná se o vzdělávací akce, které zábavnou formou vedou zkušení kynologové. Zázemí a prostor je zajištěn z MČ. Každý  odejde s malým dárkem. Přístup k jednotlivým účastníkům a jejich miláčkům je individuální stejně jako program, který se vždy přizpůsobí danému publiku.  Kynolog vysvětluje základní pojmy při ovládání psů, osvětluje zodpovědnost spojenou s chovem psa ve městě, odpovídá na dotazy. Součástí lekce je ovládání na zkoušku, základy agility nebo ukázky či přednášky dle typu příchozích. Lekcí se účastní příslušníci MP a odborník z ÚMČ.  V roce 2017 proběhly tyto lekce:

Černý Most 1 – 11. května
Fotogalerie z akce

Lehovec – 15. května
Fotogalerie z akce

Hutě – 18. května
Fotogalerie z akce

Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

Tradice dobrovolných úklidů se v Praze 14 pevně zakořenila. a tak se i letos pustili aktivní občané i zástupci neziskovek do čištění veřejného prostoru na Černém Mostě, na Hutích, v Hloubětíně, na Jahodnici i na novém sídlišti Rajský Vrch.
Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí.  MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

MČ v těchto úklidech bude pokračovat i příští rok.

Fotografie z jednotlivých úklidů naleznete zde:

Dny Země 2017

Také letos v dubnu bude městská část Praha 14 slavit svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se, stejně jako v loňském roce, stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“. Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje u stanice metra Rajská zahrada.

„Dny Země mají v Praze 14 své pevné místo. Jsem za to moc ráda, příroda a životní prostředí celkově se musí chránit. U nás se do těchto podpůrných aktivit ve velkém zapojují nejen neziskové organizace, ale také základní a mateřské školy. To vnímám jako zásadní. Děti si díky těmto akcím už od malička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce pořádání akcí pro veřejnost spadá.

Přednášky, workshopy, úklidy a jiné akce, které jsou součástí Dnů Země, se budou konat v průběhu takřka celého dubna. Připraveny jsou třeba zábavné přednášky na téma příroda a recyklace, hry, ukázky zvířat nebo tematické divadelní představení.

Den Země Prahy 14, tedy hlavní akce ekologického festivalu se uskuteční 25. dubna 2017 od 10 do 16 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program.

„Na připraveném pódiu vystoupí děti z místních základních a mateřských škol. Stánky tu pak kromě škol budou mít také různé neziskové organizace. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připravené odměny,“ doplňuje radní Kolmanová.

Dny Země jsou součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci se také letos uskutečnila či uskuteční řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci. Za celý loňský rok se do úklidových akcí pod hlavičkou kampaně zapojily téměř tři stovky lidí.

DNY ZEMĚ PRAHY 14

DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Úterý 25. 4. 2017, 10.00 – 16.00
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem
ORGANIZÁTOŘI: MČ Praha 14 a ZŠ Generála Janouška
KDE: prostranství před stanicí metra B – Rajská zahrada

HRÁTKY S PŘÍRODOU
Úterý 18. 4. 2017, 15.30 – 17.30
Zábavné odpoledne na téma příroda a recyklace. Připraveny budou hry pro děti a ukázka živých netopýrů.
ORGANIZÁTOR: YMCA Praha, MC Klubíčko
KDE: Vlčkova 1067, Černý Most

DEN ZEMĚ S JAHODOU
Středa 19. 4. 2017, 14.00 – 18.00
Soutěžní odpoledne s ukázkou živých dravců a sov, workshopy
ORGANIZÁTOR: JAHODA, o. p. s.
KDE: Vybíralova 692/2, Černý Most

 DEN ZEMĚ 2017 V DDM
Pátek 21. 4. 2017, 16.00 – 19.00
Hry, kvízy, poznávání zvířat i rostlin, živá zvířata a trocha té ekologie
ORGANIZÁTOR: DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
KDE: Generála Janouška 1060, Černý Most

IKEA Černý Most
DEN ZEMĚ S ORGANIZACÍ TEREZA
Pátek 21. 4. 2017, 15.00 – 18.00
Milé děti, přijďte se podívat a vyzkoušet si, jak můžeme dále využít odpadní materiály.
IKEA Černý Most – Dětské kino, Chlumecká 664/10, Černý Most

ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ
Komunitní zahrada na Plechárně se otevírá s plnou parádou!
Sobota 22. 4. 2017, 14.00 – 18.00
Divadelní představení pro děti i rodiče Vivat Kompostela, prodej sazenic, praktická zahradnická dílna i opékání buřtů
KDE: Plechárna, Bryksova 1002, Praha 14 – Černý Most

Pozvánka
Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Praha 14 zve všechny zájemce na osmý ročník festivalu Setkání kultur. Letos se mohou návštěvníci těšit na večer v rytmu řecké, kavkazské a romské hudby, gastronomický zážitek při ETHNO FOOD FESTIVALU, projekci tematického dokumentárního filmu či na povídání o ukrajinských obyčejích. Setkání kultur potrvá od 3. do 12. dubna.

„Cílem kampaně je přiblížit zvyklosti jiných národů, vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou toleranci mezi majoritní společností a menšinami,“ říká Mgr. Dana Havlínová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který kampaň za městskou část organizuje.

Akci zahájí již tradiční festivalové lákadlo Městské knihovny v Praze (pobočka v ulici Generála Janouška na Černém Mostě). Stejně jako v minulých letech, tentokrát v termínu od 3. do 12. dubna, knihovna návštěvníkům nabídne výběr zajímavých knih od zahraničních autorů.

Ve čtvrtek 6. dubna to bude žít v kavárně Maňána (Maňákova 745) a v kulturně komunitním centru Plechárna na Černém Mostě (Bryksova 1002). V příjemném kavárenském prostředí v 19 hodin odstartuje večer plný zajímavostí, příběhu i překvapení na téma ukrajinské kultury a zvyků. V Plechárně se bude nejprve besedovat – od 18.30 se zde zájemci setkají s Čeňkem Růžičkou, předsedou Výboru pro odškodnění romského holocaustu v České republice – a posléze promítat. Od 19.30 hodin lidé shlédnou film O čo ide Idě režírovaný Tomášem Kudrnou.

O dva dny později, v sobotu 8. dubna, vypukne v prostorách před Kulturním domem v Kyjích (Šimanovská 47) ETHNO FOOD FESTIVAL. Od 15 do 19 hodin si tu lidé budou moci pochutnat na různých netradičních specialitách, pro děti pak organizátoři připravili divadelní pohádku a další doprovodný program. Kdo bude mít zájem, může se zapojit i do pohybových dílen.

V ten samý den KD Kyje ožije i hudbou. V sále kulturního domu zazní od 18 do 21 hodin řecké rytmy kapely Prometheus, kavkazské v podání Zakira Mirzoevova a romské v „režii“ hudební skupiny Funky Brothers.

Kampaň se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Plakát k akci naleznete zde:

Pozvánka na Setkání kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň Chceme tu mít čisto

MČ se již několikátým rokem snaží zaktivizovat občany k zodpovědnějšímu chování ve svém okolí. Kampaň „Chceme tu mít čisto zastřešuje veškeré aktivity MČ, které k tomu směřují.

Psí školka aneb „Jaký pán, takový pes“

Pozvánka

Jedná se o vzdělávací akce, které zábavnou formou vedou zkušení kynologové. Zázemí a prostor je zajištěn z MČ. Každý  odejde s malým dárkem. Přístup k jednotlivým účastníkům a jejich miláčkům je individuální stejně jako program, který se vždy přizpůsobí danému publiku.  Kynolog vysvětluje základní pojmy při ovládání psů, osvětluje zodpovědnost spojenou s chovem psa ve městě, odpovídá na dotazy. Součástí lekce je ovládání na zkoušku, základy agility nebo ukázky či přednášky dle typu příchozích. Lekcí se účastní příslušníci MP a odborník z ÚMČ.  V roce 2016 proběhly tyto lekce:

Lehovec – duben – ZKO Hloubětín, kynoložka paní Štekrtová
Fotogalerie z akce

Hutě – květen – Člověk a pes – Výcvik hrou, kynoložka paní Hofmann

Černý Most 1 – červen –  Člověk a pes – Výcvik hrou, kynoložka paní Hofmann
Fotogalerie z akce

PEStival aneb „Kdo si hraje, nekouše“

Pozvánka

Závěrečná jednodenní akce pro milovníky psů se letos vydařila za podpory kynologických spolků, veterinářů, složek MP i Policie ČR. Přes neskutečně slunné počasí mohli účastníci shlédnout nespočet možností, jak trávit se svým  čtyřnohým kamarádem čas a jak zabavit sebe i jej. Na zdravotní problémy mohli získat odpověď u zástupců dvou veterinárních ordinací z Prahy 14, shlédli ukázky práce se psy při dog dancingu, dog fitnes, práci vyšetřovatelů při hledání bomb nebo si mohli vyzkoušet  nový sport Dog racing.

K dispozici byla samozřejmě Psí stezka pro soutěživé a ocenění si odnesl Účastník PEStivalu pro tento ročník, Pes sympaťák, vítězové Psí stezky či nejšikovnější autor dětské kresby.

Fotogalerie z akce

Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

MČ po pilotním komunitní úklidu na Jahodnici, který proběhl na podzim 2016 letos pokračuje v podpoře těchto akcí. Daří se jí oslovovat a spolupracovat s jednotlivci a organizacemi v různých částech Prahy 14, a tak proběhlo v letošním roce na MČ 15 komunitních úklidů.  Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí.  MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu. V roce 2016 se zapojilo do komunitních úklidů téměř 350 občanů včetně dětí, spolupracovalo 6 organizací, aktivně úklidy organizovali 4 aktivní občané – dobrovolníci ve svých částech a sebralo se přes 6 tun odpadu.

MČ v těchto úklidech bude pokračovat i příští rok.

Fotografie z jednotlivých úklidů naleznete zde:

 

Dny Země 2016

Prahu 14 čeká další ročník tradiční jarní akce Dny Země, na kterých městská část spolupracuje s místními základními i mateřskými školami a neziskovými organizacemi. Série setkání zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí je letos součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci městská část spoluorganizuje také řadu dobrovolnických úklidů.

„Během letošních Dnů Země mohou zájemci zavítat na různé workshopy, kde se například naučí vyrábět nové věci z materiálů, které jsme zvyklí vyhazovat nebo si vyrobí masku z recyklovatelných surovin. Milovníci turistiky a cyklistiky si budou moci projít místa, kudy povedou hotové nebo připravované stezky či cyklotrasy,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce kampaň spadá.

Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – vypukne 21. dubna v 10 hodin. Na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada si děti i dospělí budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program.

„Na připraveném pódiu vystoupí děti z místních základních a mateřských škol. Stánky tu pak kromě škol budou mít také společnost Eko-kom nebo třeba Dům dětí a mládeže. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připravené odměny,“ doplňuje radní Kolmanová.

V rámci kampaně se uskuteční celá řada dílčích akcí. Mimo jiné také přednáška s názvem Co je to odpad, na níž Praha 14 spolupracuje s Centrem Černý Most. Nabídne nejen zajímavé informace, ale také prohlídku odpadového hospodářství tohoto obchodního domu.

Program Dnů Země

Den Země městské části Praha 14
Čtvrtek 21. 4. 10.00 – 16.00
Prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem a dárky pro soutěžící

Den Země s Jahodou
Pondělí 18. 4. 15.45 – 18.00
JAHODA, o. p. s, Vybíralova 969, Černý Most
Hry a soutěže s ekologickou tématikou

Nejsme tady sami
Úterý 19. 4. 16.00 – 19.00
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most
Vyzkoušej si poznávací a herní stanoviště, pohlaď si mnohonožku nebo jiné nechlupaté zvířátko.

Co je to odpad?
Středa 20. 4. 17.00 – 18.00
Centrum Černý Most, patro +3, pánská zóna, vstup výtahy od prodejny iStyle
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9, Černý Most
Přednáška spojená s prohlídkou odpadového hospodářství Centra Černý Most

Výtvarně recyklační workshop
Čtvrtek 21. 4. 15.00 -17.00
KC Motýlek
Nízkoprahový klub Pacifik
Vlčkova 1067, Černý Most
Výroba nových věcí z matriálů, které jsme zvyklí vyhazovat.

Recyklujeme – výroba masek
Pátek 22. 4. 15.00 – 18.00
IKEA Černý Most, Chlumecká 664/10, Černý Most
Tradiční akce plná aktivit a soutěží

Chceme tu mít čisto !!!
16. 4. Jahodnice, TJ Sokol Jahodnice
15. Černý Most 2, Plechárna
Komunitní úklidové akce na Praze 14. Zapojte se.

Chystané cyklostezkové zlepšováky
Pondělí 25. 4. 17.00 – 18.00
Sraz na prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Projdeme si některé připravované (i hotové) stezky a cyklotrasy. Těšíme se na vaše nápady a připomínky.

Hrátky s přírodou
Úterý 26. 4. 15.30 – 17.30
YMCA Praha, MC Klubíčko
Vlčkova 1067, Černý Most
Zábavné odpoledne s tematikou přírody a recyklace, hry pro děti, ukázka živých netopýrů.

Ukázka výcviku živých dravců
Úterý 28. 4. 15.45 – 18.00
Mateřská školka Jahoda
Vybíralova 969, Černý Most

Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Také v letošním roce se Praha 14 vydá na výlet po různých zemích světa. Obyvatele i návštěvníky městské části čeká již sedmý ročník kampaně Setkání kultur, která nabídne gastronomický festival, výstavu slovenského výtvarníka nebo komponovaný hudební večer.

„Praha 14 je typická svou multikulturností. Kampaň Setkání kultur má za cíl přiblížit zvyklosti jiných národů, vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou toleranci mezi majoritní společností a menšinami,“ vysvětluje Mgr. Dana Hladíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který kampaň za městskou část organizuje.

Akcí, která se potáhne napříč celým letošním ročníkem, bude výstava děl galeristy a představitele naivního umění Jána Lauka Skorky. Zájemci jí uvidí od 1. do 30. dubna v kavárně Maňána na Černém Mostě, kde se odehrají i další dílčí setkání inspirované slovenským prostředím. Ve středu 13. dubna kavárnu navštíví slovenský šansoniér Gaco Novomesský a předsedkyně Slovensko – českého klubu fejetonistka Naďa Vokušová, 15. dubna zde zájemce přivítá spisovatel Mathej Thomka a jeho tvůrčí literární dílna.

Nejen hudbě, ale také pohybu bude patřit sobota 9. dubna. Na hřišti u ZŠ Generála Janouška se od 9 do 15 hodin odehraje fotbalový turnaj pro každého, večer se zábava přesune do KD Kyje, kde se uskuteční Hudební komponovaný večer u příležitosti Setkání kultur 2016. Zazní na něm muzika různých menšin, vstupné bude zdarma. Večerem bude provázet známý reportér České televize Richard Samko.

Stejně jako v minulém roce se do kampaně zapojí také místní pobočka Městské knihovny v Praze v ulici Generála Janouška. Od pondělí 11. do pátku 15. dubna si tu zájemci vyberou z bohaté nabídky knih zahraničních autorů, ve čtvrtek 14. dubna si zase užijí již tradiční čtení pohádek z cizích zemí. Akce, kterou ocení hlavně děti, potrvá od 16 do 17 hodin.

Součástí Setkání kultur bude rovněž neveřejná akce pro členy místního klubu seniorů – beseda o Vietnamu, kterou na středu 13. dubna připravilo občanské sdružení INFO – DRÁČEK. Vedle prezentace čeká přítomné například i ochutnávka tradiční vietnamské gastronomie.

Finále hlavního programu Setkání kultur vypukne v sobotu 16. dubna v nově zrekonstruovaném kulturně – komunitním centru Plechárna. Od 12 do 18 hodin tu zájemce čeká Festival setkání chutí. Vedle cizokrajných specialit si budou moci návštěvníci vychutnat živou hudbu, pohádkovou inscenaci, vaření pro děti i nejrůznější soutěže. Na programu jsou také výtvarné dílny organizované ve spolupráci s Integračním centrem Praha. Další informace o gastronomickém festivalu naleznete na www.plecharna.com. Podrobnosti k letošnímu ročníku celé kampaně Setkání kultur, případně zprávy a fotografie z loňska naleznete na www.praha14.cz.

Pozvánka

Kampaň se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Mediálním partnerem Setkání kultur 2016 je ČRo Regina.

Dny Země 2015

Organizovat Dny Země, tedy kampaň k oslavám naší planety, se v Praze 14 stalo tradicí. Témata letošního ročníku reagují na rozhodnutí OSN, která rok 2015 vyhlásila Mezinárodním rokem světla a Mezinárodním rokem půdy.

Dny Země jsou společným ekologicko – kulturním projektem základních a mateřských škol, neziskových organizací a Městské části Praha 14. Hlavními pořadateli jsou MČ Praha 14 a ZŠ Generála Janouška.

Až do 30. dubna 2015 čeká na obyvatele a návštěvníky MČ Praha 14 zajímavý program plný přírodovědných a ekologických soutěží. Kromě nich je připravena bohatá kulturní nabídka, nejrůznější zábavné hry či ukázky živých dravců a netopýrů. Milovníci pohybu na čerstvém vzduchu by si neměli nechat ujít cyklojízdu, zastánci pěkného prostředí pak aktivní podporu projektu Chceme tu mít čisto! V jeho rámci se uskuteční několik veřejných procházek se strážníky, kteří zájemce provedou po místech, jež jsou nejvíce znečištěna psími exkrementy. Čekat můžete i kontroly pejskařů, případně udělování pokut hříšníkům.

Zlatý hřeb kampaně přijde na řadu ve čtvrtek 23. dubna, kdy se na prostranství před metrem Rajská zahrada uskuteční happening Den Země MČ Praha 14. Těšit se můžete na den plný soutěží, zábavy, bohatý kulturní program či na výtvarné dílny. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připraveny dárky.

Soutěže a dílny si vzaly na starosti ZŠ Generála Janouška, Bratří Venclíků, Vybíralova, Hloubětínská, Šimanovská a ZŠ Tolerance – Mochovská, dále společnost Ekonom, Dům dětí a mládeže Praha 9, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a nezisková organizace Neposeda o. p. s. Pokud vás baví zahradničení, budete si moci za symbolické ceny koupit výpěstky žáků ze ZŠ Chvaletická. Senioři z Prahy 14 nabídnou zájemcům k prodeji keramiku a ozdobné a dekorativní předměty.

V závěru odpoledne, tedy po 15. hodině, vystoupí kapela Nechte nás Beat, která působí pod záštitou Základní umělecké školy v Horních Počernicích a má za sebou řadu úspěšných koncertů nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Účinkovala například ve francouzském městě Lyonu v rámci mezinárodního festivalu Fete de la Musique.

Program Dnů Země

Den Země městské části Praha 14

Prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Čtvrtek 23. 4. od 10.00 hod – 16.00 hodin
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem a dárky pro soutěžící

JAHODA, o. p. s
Vybíralova 969, Černý Most
Den Země s JAHODOU
Pondělí 20. 4. 2015 od 14.00 – 18.00 hodin
Soutěžní odpoledne s ukázkou živých dravců


DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most
Den Země 2015
Úterý 21. 4. 2015 od 16.00 – 19.00 hodin
Živá zvířata do ruky, nové dopravní prostředky (samozřejmě ekologické) a přírodovědné soutěže či kvízy.


YMCA Praha, MC Klubíčko
Vlčkova 1067, Černý Most
Hrátky s přírodou
Úterý 21. 4. 2015 od 16.00 – 18.00 hodin
Zábavné hry pro děti i dospělé s ukázkou živých netopýrů


KC Motýlek
Nízkoprahový klub Pacifik
Vlčkova 1067, Černý Most
Čtvrtek 23. 4. od 14.30 – 16.30 hodin
Výtvarně recyklační workshop – výroba nových věcí z materiálů, které jsme zvyklí vyhazovat


Dejme druhou šanci odpadu
IKEA Černý Most
Chlumecká 664/10, Černý Most
Středa 22. 4. 2015 od 15.00 – 18.00 hodin
Tradiční akce plná aktivit a soutěží


Ukázka živých dravců
Základní škola Bří Venclíků
Bří Venclíků 1140/1, Černý Most
Pátek 24. 4. 2015 od 11.00 – 14.00 hodin


Voříškiáda
Cvičiště ZKO Starý Hloubětín, Čelákovická ul., Hloubětín
Neděle 26. 4. 2015 od 9.30 – 16.00 hod.
Neděle plná her, soutěží a překvapení pro Vás a Vaše psy
Organizátor Člověk a pes – výcvik hrou


Nedoručené psaní
Praha14kulturní
UrbanGame – III. ročník zážitkové hry, v níž může vyhrát každý
Neděle 26. 4. od 14.00 hodin – TJ Sokol Jahodnice


Cyklojízda Prahou 14
Cyklisté sobě – občanská iniciativa 14. kolo
Sraz u oblouku před stanicí metra B – Černý Most
Středa 22. 4. 2015 v 16.30 hodin
Společná komentovaná projížďka po cyklotrasách Prahy 14, cca 1,5 hod.


Chceme tu mít čisto!
9. – 30 . 4. 2015
Veřejné procházky s Městskou policií hl. města Prahy

 

Kampaň Chceme tu mít čisto

Městská část Praha 14 realizuje tuto kampaň na podporu čistého prostředí na svém území.

Proč?
Je  obecně známo, že lidi v sídlištní zástavbě, a nejen tam, často trápí psí hromádky na trávnících. V Praze 14 tomu není jinak, což potvrdilo Žákovské zastupitelstvo, děti na Dětském fóru i dospělí na Veřejném fóru. Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je reakcí na tyto výstupy.

V současnosti městská část zajišťuje agendu ochrany zvířat proti týrání, správu agendy poplatků za psy, kontroly registrací, ve spolupráci s městskou policií kontrolu čipování a dodržování veřejného pořádku. Dále má na starosti rozmístění a evidenci odpadkových košů a zajištění jejich vývozu, rozmístění a doplňování stojanů s pytlíky na psí exkrementy. Spolupracuje také s TSK hl. m. Prahy (část odpadkových košů v Praze 14 je ve správě této organizace). Dalšími činnostmi pro majitele psů jsou zábavně výchovné lekce Psí školka, které se letos konají už potřetí a městská část na nich spolupracuje s místními kynology, a celodenní akce PEStival.

Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je nástavbou těchto aktivit. Zapojuje děti, podnikatele, městskou policii, zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 a její politické představitele do činnosti se společným cílem. Každá ze spolupracujících stran podpořila kampaň svým způsobem a podle svých možností.

Co se během kampaně dělo a bude dít?

1) Děti 7. a 8. ročníků základních škol namalovaly vzkazy neukázněným pejskařům
2) Sto nejlepších obrázků bylo rozmístěno na stojáncích po Praze 14
3) V dubnu proběhne 6 procházek s okrskáři městské policie
4) Na webu Prahy 14 bude přidána stránka s informacemi o:
– odpadkových koších ve správě MČ Praha 14
– odpadkových koších ve správě TSK hl. m. Prahy
– stojanech s pytlíky
– umístění jednotlivých obrázků dětí
– trasách procházek
5) Obrázky budou na území Prahy 14 vystaveny až do září, kdy vypukne jednodenní akce PEStival

Děti z Prahy 14 tráví v místě a v okolí svého bydliště valnou většinu času. Vnímají, jak neutěšeně trávníky po procházkách některých pejskařů vypadají a snaží se to, samozřejmě v rámci svých možností, změnit.

Tisková zpráva ke kampani

 

Psí školka na Černém Mostě

Psi_skolka_vyrez

13. a 14. května proběhly po roce lekce Psí školky Prahy 14 na Černém Mostě. Šlo o ověřené lokality, což se potvrdilo účastí loňských účastníků Psí školky.
I přes nepřízeň počasí se lekce vydařily a kynologické spolky ZKO Hloubětín, Kynologický klub Kyje a občanské sdružení Člověk a pes – výcvik hrou předvedli lidem vše, co je třeba s pejskem znát a jako je možné se s ním bavit u agilit. Na obou lekcích si zadovádělo přes 40 páníčků se svými svěřenci a všichni odcházeli spokojení a s dárečky od sponzorů. Všichni účastníci mají možnost účasti na základním kurzu s 50% slevou a ve fotografické soutěži Pes prahy 14, ke které se hlasuje na fb stránkách Psí školka prahy 14.
facebook

 

DNY ZEMĚ na Praze 14

„MÍSTO, KDE ŽIJI, JE PRAHA 14“
Městská část ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, IKEA Černý Most, rádio Blaník a dalšími partnery pořádá v měsíci dubnu kampaň DNY ZEMĚ NA PRAZE 14. Můžete se opět jako v předešlých ročnících těšit na týden plný aktivit a zábavy. Kampaň startuje v úterý 22.4. a potrvá do 29.4. a v rámci ní se bude konat tradiční akce – DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 a to 24.4. od 10.00-16.30 hodin na prostranství před stanicí metra B, Rajská zahrada. Čeká Vás den plný soutěží, zábavy a s bohatým doprovodným programem. Více informací o jednotlivých akcích v přiloženém plakátu.

Plakát
Program

 

Psí školka je tu znovu

Po roce opět MČ Praha 14 otvírá lekce Psí školky, aneb Jaký pán, takový pes. Těšíme se na vás letos znovu na dvakrát Černém Mostě a nově na Jahodnici, Lehovci a Hutích. Vždy od 17,00 do 19,00 hodin, dále pokud budete chtít, můžete zkoušet a ptát se a bavit se… Dárečky a pamlsky máme připravené a vše je opět zdarma. Nově mají účastníci možnost 50% slevy na základním kynologickém kurzu a možnost účasti ve fotosoutěži Pes Prahy 14. Zájemci posílejte fotky na pesprahy14@praha14.cz a uvidíme se na Psí školce, haf, haf, pejskům zdar.

Plakát

Fórum Zdravé městské části

28. května od 17 do 19.30 hodin proběhne v alternativní budově – v prostoru před stanicí metra Černý Most (v rámci festivalu Street for Art) již čtvrté setkání občanů s politiky a odborníky z MČ Praha 14. Na programu jsou informace o realizaci Zdravé městské části a místní Agendě 21, prezentace odvedené práce za rok 2012 a diskuze nad problémy pro rok 2013. PŘIJĎTE S NÁVRHY NA LEPŠÍ ŽIVOT NA PRAZE 14!

 

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES – Psí školka Prahy 14

Psi_skolka_vyrez (1)MČ Praha 14 zve na bezplatné lekce pro majitele psů a jejich miláčky v termínu od 29. dubna do 6. června 2013.
Lekce probíhají vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek, pravidelně na třech místech Prahy 14. Odborníci z řad kynologů a veterinářů vám na místě poradí s výživou, hygienou, ovladatelností a psychologií psa. Dozvíte se řadu zajímavých informací. Každý účastník obdrží dárek a má možnost pobavit se a zasoutěžit si se svým čtyřnohým miláčkem.
MČ Praha 14 věří, že PSÍ ŠKOLKA je smysluplná aktivita, která napomůže snižování negativních dopadů chovu psů na území MČ. Projekt se koná v rámce realizace místní Agendy 21 a Zdravé městské části Praha 14.

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES – plakát Psí školky

 

Den Země na Praze 14

Praha 14 již několikátým rokem připravuje ve spolupráci s našimi školami, neziskovými organizacemi a hlavním městem Praha tradiční kampaň k oslavám Dnům Země. Den Země je dnes už tradiční oslavou naší planety. Lidí přibývá a my máme za povinnost se k ní chovat více zodpovědněji a ohleduplněji. Rádi bychom Vás srdečně pozvali na tuto významnou ekologicko – kulturní kampaň, která bude probíhat od 3.4. do 27.4. 2013 na území městské části Praha 14.
Na návštěvníky čeká množství soutěží a atrakcí zaměřených především na ekologickou výchovu, ale také bohatý kulturní program.
Přijďte se pobavit a něco nového se naučit!

Plakát
Harmonogram

Dny zdraví přilákaly velkou pozornost

Kopie_-_DZd2012Pestraspol2
V polovině září měli občané Prahy 14 opět možnost prospět svému zdraví. Městská část pro své obyvatele připravila ve spolupráci s partnery třídenní kampaň Dny zdraví, plnou bezplatných preventivních, osvětových i praktických aktivit. Zájemci o zdravý životní styl mohli ve středu 19.9. na poliklinice Parník využít služeb nutriční poradkyně, včetně vyšetření na přístroji InBody, díky němuž měli možnost zjistit, jak jsou na tom s poměrem svalové hmoty a tuku na svém těle. Nutno říci, že tato aktivita vzbudila velký zájem. Bez povšimnutí nezůstal ani program, připravený pracovníky partnerských organizací ŽAP a Ligy proti rakovině, zabývajících se problematikou nádorových onemocnění. V rámci prevence rakoviny tlustého střeva byly i letos zdarma rozdávány testery na okultní krvácení a zde patří poděkování paní MUDr. Novákové, která využité testery vyhodnocuje a lékárnám, které poskytly své prostory ke sběru testerů. Další den kampaně, tedy čtvrtek 20.9., byl věnován z hlavní části pohybovým aktivitám. Brzo ráno se sešlo několik členů Klubu seniorů v hloubětínském bazénu, aby si pod vedením cvičitelky společně zaplavali a protáhli tělo. Na odpoledne byl přichystán program u metra Rajská zahrada, věnovaný cyklistice a bezpečnosti v silničním provozu. Městská policie připravila pro odvážlivce z řad dětí i dospělých jízdu zručnosti na kole a ukázku správných bezpečnostních prvků. Členové oblastního spolku Českého červeného kříže dohlíželi nad praktickým nácvikem první pomoci a velké pozornosti se těšil stánek společnosti Drappa, jejíž pracovník na místě zdarma odborně seřizoval jízdní kola všem, kteří projevili o tuto službu zájem. Pro poslední den Dnů zdraví poskytl prostor další partner kampaně – společnost Centrum Černý Most. Stejně jako loni byla i tento rok oživena pasáž obchodního centra ukázkami dovedností speciálně vycvičených vodících a signálních psů, kteří budili zájem všech kolemjdoucích. Mnoho návštěvníků ten den využilo i poradenství dentální hygienistky a služby odbornice na podologii – stavbu chodidel a zdravé obouvání. Po celé tři dny byly návštěvníkům rozdávány „Karty života“, na nichž si mohou nejen přečíst základní postup při poskytování první pomoci, ale i vyplnit údaje o své osobě. Tato karta pak může pomoci při identifikaci svého nositele a kontaktování rodiny v případech vážných zranění. Všem partnerům i návštěvníkům kampaně velice děkujeme za spolupráci a přízeň a už nyní se těšíme na příští, už čtvrtý, ročník Dnů zdraví.

Plakát
Foto 1
Foto 2

 

„Den Země na Praze 14“ bude letos soutěžní

Prožijte s námi týden plný poznání a zábavy!!! Je tu opět duben a pro ty, kteří mají rádi přírodu a navíc se rádi pobaví nastal čas těšení se na tradiční kampaň naší městské části ke Dni Země. Ekologie a enviromentální výchova – tomu máte možnost se v době od 19.4. do 24.4. věnovat po celé Praze 14 a ještě se navíc u toho i pobavit. Přijměte tedy pozvánku na akce kampaně.

Den Země na Praze 14

Spolu s hl.m. Praha, našimi školami a neziskovými organizacemi jsme pro Vás připravili týden plný soutěží a zábavy, ve kterém si spolu se svými dětmi nebo vnoučaty můžete užít spoustu legrace a něco se naučit. Děti, které se zúčastní více akcí v naší kampani, navíc budou mít možnost získat dárek od generálního partnera kampaně, společnosti IKEA Černý Most, který, krom jiného, věnoval pro dětské účastníky bezbateriové ruční svítilny. O ně si budou moci zahrát děti, které navštíví některou z akcí našich partnerů – DDM, klubu Jahoda, nebo MC Klubíčko, a v úterý 24.4.2012 během programu na Rajské Zahradě předloží soutěžní kartičky, které budou na zmiňovaných akcích rozdávány.

Program „Dne Země MČ Praha 14“ dne 24.4.2012

Čas konání: 9:30 – 17:00 hodin

Místo: prostor před stanicí metra Rajská Zahrada.

Program:

 • soutěžní a poznávací aktivity, připravené a realizované žáky ZŠ Gen. Janouška, včetně prezentace práce školního Ekotýmu
 • sportovní aktivity a soutěže připravené žáky ZŠ Šimanovská , prezentace školního Ekotýmu
 • prezentace ekovýchovných aktivit ZŠ Hloubětínská, módní přehlídka modelů vytvořených z netradičních materiálů
 • prodej výpěstků ze školního skleníku ZŠ Chvaletická
 • prezentace a prodej výrobků z výtvarných dílen žáků ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská a Klubu seniorů

Prezentace dalších partnerů:

 • hl. m. Praha – Ekocentrum Koniklec a svozová společnost AVE CZ
 • ekolo.cz – předvedení elektrokol s možností projížďky
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – lesní pedagogika

Doprovodný program na pódiu:

– pohybové a hudební vystoupení dětí z MŠ Korálek

 • hudební vystoupení Junior Bandu ZUŠ Horní Počernice
 • hudební vystoupení žáků ze ZŠ Šimanovská a ZŠ Gen. Janouška
 • hudební vystoupení místní amatérské skupiny Destrois
 • ukázka sportovního vystoupení v aerobiku cvičenců z Fit Studia D
 • hudební vystoupení zpěvačky Deborah Kahn „Debbi“
 • hudební produkce rádia Blaník s moderátorkou Evou Laštovičkovou

Plakát

Dny Zdraví v Praze 14 – ohlédnutí za dvoudenní akcí v CČM

logo_P14_dobre_zitMČ Praha 14 opět připravila pro své občany kampaň Dny Zdraví. “ Kampaní chci navázat na dlouholetou úspěšnou tradici naší městské části v oblasti podpory trvale udržitelného životního stylu,“ vysvětluje místostarostka Lucie Svobodová, do jejíž kompetence spadá sociální politika. „Plně si uvědomujeme důležitost takových akcí, obzvlášť v této uspěchané a všestranně náročné době.“

Den první – v prvé řadě první pomoc a prevence

Ve čtvrtek 15.9.2011 ve 14:00 hodin odstartovala v pasáži CČM veřejná kampaň k oslavám Dnů Zdraví, zaměřená především na podporu zdravého životního stylu a prevenci závažných onemocnění. Ten den měli občané možnost si k příležitosti Světového dne první pomoci pod odborným dohledem MUDr. Havlíčka a Ing. Schejbala a členů Českého červeného kříže prakticky nacvičit poskytnutí první pomoci. Součástí akce byla i screeningová vyšetření – měření tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi. O tato vyšetření byl mezi návštěvníky veliký zájem, což svědčí o smysluplnosti akce.

Den druhý – režie Pestrá společnost, účinkující Jeff, Jack, Míša a Beruška

Druhý den náš „plácek“ obsadili členové občanského sdružení Pestrá společnost, zabývající se výcvikem asistenčních, vodících a signálních psů. Na místo dorazili se svými čtyřnohými svěřenci – Jeffem, Jackem Míšou a Beruškou. Tito zástupci věrných a mnohdy nepostradatelných parťáků handicapovaných osob se doslova stali miláčky publika a to nejen toho dětského. Na tvářích všech diváků byl při ukázkách dovedností těchto pejsků znát obdiv a uznání. Málokdo z nás přihlížejících do té chvíle věděl, že i docela malinká fenka trpasličího pudla dokáže bravurně zvládat péči o postiženého, jako to předvedla přítomná Beruška. A jak to dopadlo, když cvičitelku Míšu Perčinovou najednou přepadlo kýchání? Beruška nejen že našla čisté kapesníčky, ale i ukázala, že použitý kapesníček patří do odpadkového koše. Za obdiv stálo i Jeffova ukázka pomoci při svlékání svého páníčka – sundávání rukavic, ponožek, mikiny a to aniž by oblečení poškodil, či nechtěně ublížil páníčkovi. S Míšou se zájemci mohli na chvilku stát nevidomým a vyzkoušet si projít vyznačenou trasu, což bylo pro zúčastněné také velkým zážitkem. Zkrátka bylo vidět, že členové Pestré společnosti svou prací doslova žijí. Podle ředitelky Pestré společnosti Kláry Pragerové i mezi psy existují workoholici a pro vycvičeného pejska je nejhorší nečinnost, což aktéři ukázek jen a jen potvrdili a za nás jim patří dík!

Poděkování rovněž zaslouží i partneři akce, především Český červený kříž, Centrum Černý Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpořili Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy.

logo_mzpKampaň Dny Zdraví je součástí projektu „Praha 14 – zavádění Místní Agendy 21“, podpořeného Revolvingovým fondem MŽP ČR.

Další fotografie

 

Dny Zdraví v Praze 14

logo_P14_dobre_zitMČ Praha 14 ve spolupráci s partnery pořádá veřejnou kampaň k oslavám Dnů Zdraví. Kampaň bude probíhat ve dnech ve dnech 15. – 29.9.2011 a bude zaměřena především na podporu zdravého životního stylu a prevenci závažných onemocnění.
Ve čtvrtek 15.9.2011 budou mít občané možnost si k příležitosti Světového dne první pomoci prakticky nacvičit poskytnutí první pomoci, nebo si nechat „namaskovat“ zranění jako figurant. V pátek 16.9.2011 bude předveden výcvik asistenčních psů a ukázky jejich práce. Obě tyto akce se budou konat v prostorách nákupního Centra Černý Most vždy od 14:00 do 19:00 hodin.

V úterý 20.9.2011 v době od 10:00 do 15:00 hodin bude kampaň pokračovat osvětou k problematice karcinomu tlustého střeva, díky níž budou mít občané možnost získat jednoduchý tester k preventivnímu vyšetření přítomnosti krve ve stolici. Současně bude probíhat poradenství v oblasti prevence kouření, jehož praktickou částí bude měření oxidu uhelnatého z vydechovaného vzduchu. Tato akce bude probíhat ve vestibulu budovy Polikliniky Černý Most (tzv. „Parník“).

V kampani nejsou opomenuty ani handicapované osoby, pro něž je připravena odborná přednáška na téma „Současné trendy v rehabilitaci osob s handicapem“ a to na čtvrtek 29.9.2011 v době od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách občanského sdružení Rehafit v budově Polikliniky Černý Most.

Ve spolupráci s mateřskými centry na Praze 14 je též připravena přednáška o zdravé výživě se zaměřením na zdravé stravování dětí a to i s praktickou ukázkou výběru potravin, přípravou a ochutnávkou pokrmů. Pro místní seniory, kteří mají zájem o aktivní život je v hloubětínském bazénu připravována lekce plavání pod vedením cvičitelky.

Kampaň ke Dnům zdraví je realizována jako součást projektu „Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21“, podpořeného revolvingovým fondem MŽP ČR.

Partnery akce jsou Český červený kříž, Centrum Černý Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpoří Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy.

logo_mzpProjekt Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

Příloha 1

 

Oslavy Dne Země

Dne 27.4.2011 proběhla v prostoru před stanicí metra Rajská Zahrada hlavní akce letošní kampaně k oslavám Dne Země na Praze 14 a to jako dílčí akce projektu zavádění místní Agendy 21. Na přípravě programu a jeho realizaci se spolu s městskou částí aktivně podílela čtyři školská zařízení MČ Praha 14 a ZUŠ Horní Počernice. Díky pedagogům a žákům jmenovaných škol se podařilo připravit návštěvníkům bohatý poznávací a kulturní program.

Celá akce byla v deset hodin zahájena ukázkou troubení mysliveckého halali v provedení studenta lesnické školy v Brandýse nad Labem, který by členem týmu pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, jejichž hlavním tématem pro účast na oslavě bylo přiblížení lesnictví. Dalším bodem programu bylo milé vystoupení dětí z MŠ Bobkova, které předvedly cvičení jógy s říkankami a hru na flétnu. Poté následovalo skvělé hudební a pěvecké vystoupení žáků ZŠ Šimanovská. Jejich část měla připraveny i soutěžní poznávací kvízy.

Hudební formou k obohacení programu přispěli i žáci ZŠ Generála Janouška a hudebními rytmy skvěle doplnili svůj Ekotým, který pod vedením Mgr. Evy Jiříkové připravil podstatnou část zábavných a naučných soutěží, zaměřených především na letošní Mezinárodní rok lesů a správné chování v ulicích města. Díky této základní škole byla v jednom ze stanů k dispozici i úžasná podívaná do detailů přírody. Okulárem binárních lup jsme měli možnost podívat se na pylová zrnka, strukturu hmyzích křídel, či na několikanásobně zvětšené klíště.

Vítaným prvkem byla účast žáků ZŠ Chvaletická, kteří prodávali výpěstky ze školního skleníku za příznivé ceny. K dostání bylo u jejich stánku skoro vše, co by si běžný zahrádkář a milovník květin mohl na své zahrádce, či v balkónovém truhlíku přát. Pozvánku k účasti na akci přijaly i studentky ZUŠ Horní Počernice, které závěrem akce potěšily účastníky známými skladbami skupiny ABBA. Součástí programu byl i stánek o.s. Koniklec, který pod záštitou hlavního města Prahy rozšířil program na Rajské Zahradě o soutěže zaměřené na ekovýchovu. Soutěžící tak měli možnost pod odborným dohledem poznat smysluplnost třídění odpadů pro výrobu recyklovaných výrobků.

Celkem se na přípravách a realizaci celého dne aktivně účastnilo 85 dětí a všem jim patří dík za jejich úsilí. Vždyť především díky nim se na tuto akci přišlo podívat skoro tisícovka dětí z celé městské části a několik stovek dospělých.

Pro pomoc v realizaci tohoto příjemného dne se městské části podařilo navázat spolupráci s několika partnery, díky jejichž darům odcházel každý účastník s dárečkem a nějakou tou sladkostí. Společnost CocaCola HB ČR zajistila pitný režim účastníkům, hypermarket Globus – Černý Most dodal ovoce a svačinky pro malé organizátory a sladkosti jako odměny soutěžícím a společnost IKEA Černý Most obohatila sortiment malých věcných pozorností pro děti několika druhy svých propagačních předmětů. Absolutním hitem byla lízátka od této společnosti.

Na organizaci celého dne se podílel také Český červený kříž zajištěním přítomnosti zdravotnice a společnost Consteel, a.s., která účastníkům poskytla zdarma přístup na veřejné toalety v prostorách stanice metra. Poděkování také patří státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR za poskytnutí naučných bannerů, které celkově dokreslily ráz akce zaměřené na téma Mezinárodního roků lesů.

MČ Praha 14 děkuje organizátorům, partnerům a především všem těm, kteří přispěli ke kulturnímu a vzdělávacímu programu celé oslavy Dne Země.

logo_mzpProjekt Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP

Fotografie z akce

 

Mezinárodní den Romů

Dne 8.4.2011 proběhl již druhý ročník oslav Mezinárodního dne Romů, jehož posláním je přiblížení romské kultury a tradic veřejnosti. K tomuto datu se váže založení celosvětové Mezinárodní romské unie, která vznikla v roce 1971 v Londýně.
Letos přijel oslavu podpořit vzácný host – velvyslanec USA v ČR pan Norman L. Eisen, který spolu se starostou MČ Praha 14 Radkem Vondrou přivítal všechny přítomné a popřál příjemné prožití tohoto svátku všech Romů.
V následném, bohatém kulturním programu se představili Gipsy Strings, Davidovci, kapela z Černého Mostu Čonkovi a mnoho dalších. Vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení Radoslava Bangy ze známé kapely Gipsy.cz.
Návštěvníci si také prohlédli výstavu řemesel (košíkářství, výroba košťat, umělecké řezbářství a voskařství), ochutnali romskou kuchyni a někteří si nechali vyložit budoucnost z karet. Nesmíme zapomenout ani na vystupující, hosty a všechny ostatní, bez kterých by toto příjemné setkání mohlo konat. Děkujeme a již nyní se těšíme na 3.ročník.

logo_mzpUvedená akce byla realizována v rámci projektu „Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21, jako nástroje zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“podpořeného v rámci 4.výzvy revolvingového fondu MŽP.
Partneři akce: McDonald´s ČR,spol.s r.o.,Coca-Cola HBC Česká republika, Oblastní spolek Český červený kříž, Praha 9, Wotan Forest, a.s., příspěvková organizace KVIZ Praha 14, ADCO&DIXI spol.s.r.o.

 

Seminář udržitelný rozvoj a místní Agenda 21

Dne 24.2.2011 měli občané Prahy 14 možnost zúčastnit se akreditovaného semináře pod vedením ředitele kanceláře Národní sítě Zdravých měst Ing. Petra Švece. Obsahem přednášky byl úvod do problematiky udržitelného rozvoje a přiblížení místní Agendy 21. Ta, mimo jiné, slouží jako nástroj samosprávy k aktivnímu zapojení veřejnosti do spolurozhodování o veřejném životě v daném správním obvodu.

Městská část Praha14 tento seminář pořádala v rámci projektu na zavedení zmiňované místní Agendy 21, na nějž získala finanční podporu z revolvingového fondu MŽP ČR.

Možnosti účasti na semináři využily téměř čtyři desítky občanů, kterým není lhostejný další rozvoj městské časti, ve které žijí. O jejich zájmu a aktivním přístupu svědčila i živá diskuse na závěr semináře. Kromě zajímavých informací o možnostech zlepšení kvality života bez dopadu na budoucí generace si účastníci odnesli i diplom o absolvování semináře.

Zářijové „Dny zdraví“

Každoročně probíhá v Praze 14 v podzimním období tzv. Den zdraví, dříve v budově úřadu MČ Praha 14, nyní již třetím rokem v Galerii 14. Letos poprvé vyzkoušeli organizátoři – pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 – rozšířit nabídku jak o místa pořádání, tak o sortiment. A tak z jednoho Dne zdraví vzniklo tentokrát dnů pět.

Začalo se 2. září 2010 , kdy před budovu základní školy Gen. Janouška přijel autobus se zabudovanou obří kuchyní, kde se děti i dospělí učili, jak předcházet úrazům a také se dozvěděli něco o bezpečnosti v oblasti dopravy.

Potom následovaly 14. a 15. září Dny zdraví v Nákupním Centru Černý Most. Občanské sdružení PEStrá společnost tu zájemcům předvádělo výcvik asistenčních a vodících psů. což mělo velký ohlas, a Česká koalice boje proti tabáku poskytovala zájemcům poradenství při odvykání kouření. Medicor o.s. se v CČM prezentovala ukázkami první pomoci, kterou si mohl každý sám vyzkoušet v praxi na figuríně, stejně tak jako si mohl nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi.

Dalším, již čtvrtým dnem, byl tzv. Den zdravotního poradenství, který probíhal 20. září tradičně v Galerii 14. Ti kdo sem přišli si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi, ale využít i některou z poraden: měření tělesných parametrů, zdravá výživa, odvykání kouření, pohybová aktivita, prevence šíření HIV/AIDS, prevence nádorových onemocnění a vyšetření pigmentových znamének.

Pětici Dnů zdraví zakončila 22. září přednáška MUDr. Jana Kaufmanna, pořádaná p.o. KVIZ Praha 14 v Kulturním domě Kyje, na téma Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence. Protože při hodnocení Dnů zdraví odbor sociálních věcí a zdravotnictví konstatoval vzrůstající zájem občanů o vlastní zdraví, který se projevil mimo jiné i vysokou účastí na všech pěti akcích, rozhodl se u současného modelu pěti dnů zůstat i do budoucna.Partnery letošních Dnů zdraví byli: CČM, Jahoda o.s., Dětství bez úrazu o.p.s. a Pizzeria – Ristorante Violete. Akce byla pořádána v rámci projektu Zdravá městská část.

 

Den Země na Rajské zahradě

Před stanicí metra Rajská zahrada na Černém Mostě proběhly 3. května 2010 oslavy Dne Země, jež organizovala naše městská část ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Zejména dopoledne, vydatně zkrápěném májovým deštíkem, sem přicházely zástupy dětí ze zdejších mateřských a základních škol, v průběhu dne se samozřejmě přišla podívat také veřejnost.

Na celé akci, jež bývá zaměřena především na problematiku odpadů a životního prostředí, se letos výraznou měrou podílela ZŠ Generála Janouška a také ZŠ Chvaletická. Ve velkém stanu a na několika venkovních stanovištích žáci z Gen. Janouška – členové školního Ekotýmu zajišťovali mimořádně zdařilý program pod heslem „Místo, kde žiji, je Černý Most“ a „Prostředí svého města i ulice musí tvořit a chránit každý z nás“.

Den Země přišli osobně podpořit také zástupci starosty Jitka Žáková, Daniel Rovan a tajemník úřadu Luděk Lisý.

text a foto: jš

 

Ekoden s redakcí Listů

Z Ekodne, pořádaného Občanskou inspirací na Černém Mostě jednou na jaře a jednou na podzim, přinášíme v Listech pokaždé fotoreportáž. Tentokrát jsme se ale poprvé nechali přímo vtáhnout do programu. Organizátoři totiž připravili deset stanovišť, přičemž každé z nich se nějakým způsobem dotýkalo naší městské části (např. děti skládaly koláž Prahy 14 v obrazech, kreslily znak Prahy 14, vytvářely rozkvetlé balkony na sídlišti). Jako šéfredaktor jsem navrhl, aby jedno stanoviště obsadila naše redakce a že společně s dětmi budu vyrábět speciální vydání EkoListů. Nabídka byla s nadšením přijata, v sobotu 24. dubna 2010 jsem dostal k dispozici dva šikovné asistenty a během pěti hodin byly EkoListy téměř hotové: děti fotily, co je na Ekodni zaujalo, kreslily, některé též napsaly krátké postřehy, digfotky se průběžně ukládaly do počítače a pak tiskly na barevné tiskárně: materiálu do ekočísla bylo dost. Jen grafické studio tentokrát nahradila ruční práce s papírovou maketou, do níž jsme příspěvky vystřihovali a nalepovali, jen se z nás „kouřilo“. Výsledek se natolik povedl, že byl oskenován a lze si jej prolistovat na webových stránkách Občanské inspirace.

text a foto: jš