Život na Praze 14

Systémová opatření a osvěta

spoluprácePro zajištění dobře fungujícího globální rozvoje na MČ je nutností zajistit politicky ověřené transparentní přijetí skutečnosti, že se tímto směrem MČ chce vydat a vytvořit základní institucionální systémové ukotvení v hierarchii strategických a interních dokumentů MČ.

V rámci systémového a mandatorního uchopení tématu je do problematiky třeba zapojit místní klíčové aktéry, zástupce místních neziskových organizací, odborníky, veřejnost a zástupce vedení MČ. Ke spolupráci je třeba nastavit pravidla, podmínky a způsoby včetně monitoringu a evaluace zavedených systémů.

MČ jako původce záměru být globálně odpovědnou městskou částí a dlouholetý realizátor MA 21 na svém území má zájem využít všechny platformy a možnosti  pro realizaci a podporu projektů souvisejících s globální odpovědnosti a příbuznými tématy. Původci projektů by měli být jak MČ, tak i místní zúčastnění aktéři a veřejnost. Podmínky pro podporu těchto projektů je třeba mít předem nastavené včetně způsobů jejich financování. Realizací aktivit a opatření vycházejících od dalších aktérů vzniká vhodný prostor pro sdílení dobré praxe, které  by mělo být uchopeno a komunikováno v rámci propagace celého tématu.

Mezi hlavní specifické cíle patří:

  • Optimálně nastavené strategické a institucionální zázemí pro implementaci
  • Optimálně nastavený systém spolupráce a podpory
  • Zvýšení povědomí o globálních souvislostech, včetně klimatických změn a udržitelného rozvoje

Jak hospodařit s dešťovou vodou?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

červen 2021


Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021


Kampaň Chceme tu mít čisto

Do dobrovolnických úklidů, které jsou spojené s kampaní CHCEME TU MÍT ČISTO, se zapojují děti, podnikatele, ale i zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14. Městská část podporuje aktivní občany a spolky materiálně a hlavně zajištěním odvozu nasbíraného nepořádku. Úklidy se na městské části ujaly a jsou již pravidelně pořádány na jaře a na podzim.

Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid

Komunity opravdu využívají pomoci městské části, kterou jim nabízí a úklidy zároveň začínají brát jako možnost setkat se svými sousedy, poznat se a užitečně a výchovně strávit čas se svými dětmi. Úklidy jsou většinou zakončeny opékáním buřtů či posezením celé skupiny.

Přehled úklidů, účastníků a sesbíraného odpadu.


Jak mohu pomoci sám? Komunikační kampaň ke globální odpovědnosti

MČ by ráda pomohla udělat první kroky svým obyvatelům v přístupu ke globální odpovědnosti, a proto pro ně připravila tematickou komunikační kampaň. Díky ní se budou obyvatelé městské části s tímto tématem setkávat častěji  v podobě letáčků, plakátů, brožurek a textů v měsíčníku Čtrnáctka, které budou k vidění na různých akcích, ve školách a jinde na území MČ.

Hlavní linkou, která kampaň provází je otázka „Jak mohu pomoci sám?“, přičemž odpovědí bude ve všech připravených materiálech.

 

Ekologické zemědělství

 

Prvním z témat ke globálnímu rozvoji, které chceme mezi lidmi komunikovat je VODA, tekutina, která je pro většinu z nás stejně samozřejmá jako je pro všechny důležitá. Nicméně ne všude na světe je tomu tak, voda je čím dál víc vzácnější, a proto bychom se všichni měli zaměřit na to, jak s ní nakládáme.

Jak šetřit vodou?

Dalšími tématy, které pro vás připravujeme jsou:

Veřejný prostor

Odpad

Energie


Psí školka

Dalšími činnostmi je realizace osvětových aktivit pro veřejnost. Pro majitele psů jsou pořádány výchovné lekce vedené zábavnou formou – Psí školka, jednou za rok probíhá velká psí akce s názvem PEStival a s místními okrskáři z řad městské policie probíhají Výchovné procházky.

   

Všechny tyto akce i aktivity jsou pro veřejnost zdarma a městská část na nich spolupracuje s odborníky z řad místních kynologů, veterinářů a dalších, kteří mají se psy, výcvikem, jejich zdravím či výchovou cokoliv společného. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci městské policie či výcvikáři z řad Policie ČR.

Do kampaně jsou zapojovány i místní školy. Příkladem je výtvarná soutěž pro děti starších ročníků, kdy bylo úkolem namalovat plakátek na téma psí exkrementy na Praze 14 a co s nimi. Vybrané obrázky dětí byly následně vyhodnoceny na Dětském fóru a sto nejúspěšnějších bylo umístěno na trávnících na Praze 14, aby motivovalo kolemjdoucí k uklízení po svých miláčcích.