Samospráva ÚMČ Praha 14

80

Číslo Jednání Soubor
86/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
87/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
88/RMČ/2022 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
89/RMČ/2022 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
90/RMČ/2022 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
91/RMČ/2022 k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
92/RMČ/2022 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
93/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje se společností BigBoard Praha, a.s. Otevřít dokument
94/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy pro umístnění vnitřního komunikačního vedení v objektech Bobkova 736 - 739, Bobkova 747 - 749, Maňákova 743 - 746, Bobkova 755, Maňákova 751 - 754, nám. Plk. Vlčka 684 - 686, 692 - 695, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument