Život na Praze 14

Plánování s veřejností

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K MOŽNÉ ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO REŽIMU

Pozvánka VP - dopravní režim 2023

Veřejné setkání se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2023 v SŠ gastronomie a podnikání. Setkání s veřejností navazovalo na setkání, které proběhlo v říjnu 2022 v Galerii 14, jehož hlavním tématem bylo představení studie „Na Hutích – Rajská zahrada – variantní studie dopravního zklidnění a optimalizace dopravního systému“.
Cílem lednového setkání bylo seznámit obyvatele s dočasným dopravním režimem viaduktu propojující ulice K Viaduktu a Svatojánská a získat připomínky, návrhy, podněty k tomuto řešení a informovat o vyhodnocení.

Fotografie z akce:

Zpráva z projednání

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K MOŽNÉ ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO REŽIMU

Veřejné setkání se uskutečnilo v pondělí 31. října 2022 v Galerii 14 (Nám. Plk. Vlčka).Záměrem setkání bylo seznámit občany se studií „Na Hutích – Rajská zahrada – variantní studie dopravního zklidnění a optimalizace dopravního systému“ a získat připomínky/návrhy od občanů k navrhovaným dopravním řešením.

Zpráva z projednání


VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K VÝSTAVBĚ PARKOVIŠTĚ U ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

Veřejné setkání se uskutečnilo ve středu 12. října 2022 ve venkovním areálu školy ZŠ Bratří Venclíků. Cílem setkání bylo seznámit občany se záměrem výstavby parkoviště u ZŠ Bří Venclíků, podat občanům informace o důvodech vzniku záměru, odpovědět na dotazy místních obyvatel a zjistit, zda obyvatelé z okolních domů s výstavbou souhlasí.

Fotografie z akce:

Zpráva z projednání


VEŘEJNÉ SETKÁNÍ VÝSTAVBA HLOUBĚTÍNSKÉHO TUNELU A ZKAPACITNĚNÍ PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU

Pozvánka VP

Veřejné setkání se uskutečnilo ve středu 11. května 2022 v komunitním centru H55. Záměrem setkání bylo seznámit občany s plánovaným projektem výstavby Hloubětínského tunelu a zkapacitnění křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova.

Prezentace ze setkání: Změny na Průmyslovém polookruhu a Hloubětínský tunel
Informace k realizaci zbývající části Městského okruhu

Fotografie z akce:

Zpráva z projednání


VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NA HUTÍCH 

V úterý 12. dubna 2022 se na Hutích uskutečnilo veřejné setkání ke dvěma vítězným projektům, a to:

 • Dětské hřiště Na Hutích
 • Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu.

Projekty byly znovu projednávány z důvodu námitek některých občanů k připravovanému projektu MČ „Přírodního hřiště Jamská“, který se měl realizovat v přilehlé lokalitě.

Setkání zahájil radní v jehož gesci je Místní Agenda 21 Ing. Jan Liška a následně předal slovo navrhovatelům projektů, kteří je zúčastněným ještě jednou představili. Poté následovala diskuze nad oběma projekty.

Z diskuze vzešly tyto podněty:

Dětské hřiště Na Hutích:

 • doplnit houpačku pro velmi malé děti („tzv. vajíčko)
 • doplnit stojan na kola – vyroben z akátové klády, případně z prořezu zeleně v dané lokalitě
 • prvky jako je domeček nebo mašinka doplnit o kreslící tabuli a interaktivní – motorické prvky
 • v případě vyzbylé plochy doplnit o hřiště na kopanou
 • dokreslit hry na chodník (skákací panák,…)

Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu:

 • umístění piknikových míst, pingpongového stolu a dicgolfových košů (viz obrázek níže)
 • umístit sezení k lampě
 • doplnit hygienické zařízení – Toi Toi
 • umístit tabuli s provozním řádem

Fotografie z akce:

Zpráva z projednání


VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K BYTOVÉ VÝSTAVBĚ KLÁNOVICKÁ

Veřejné setkání se uskutečnilo 6. dubna 2022 v komunitním centru H55. Záměrem setkání bylo seznámit občany s plánovaným projektem výstavby 2 bytových domů developera Central Group a.s.

Zpráva z projednání
Memorandum o spolupráci pro lokalitu Klánovická

Setkání k proměně Centrálního parku Černý Most

Původní veřejné setkání nad aktuální podobou návrhu proměny Centrálního parku, které se mělo uskutečnit 20. října, bylo kvůli požáru v malešické spalovně zrušeno a přesunuto na 15. listopadu 2021 do online prostoru.
Setkání se zúčastnili také zástupci MČ Praha 14 včetně místostarosty Mgr. Radka Vondry (územní rozvoj), Mgr. Ireny Kolmanové (investice) a Ing. Petra Hukala DiS., Ph.D. (doprava).

Pozvánka:

Zpráva z projednání.


Setkání starosty a místostarostky Prahy 14 s občany Jahodnice

Videokonference Setkání místostarosty a místostarostky s občany Jahodnice se uskutečnila v pondělí 17. května 2021 přes MS Teams za účasti cca 50 občanů.

Zpráva z jednání.


Dětské fórum

Co si o tom, jak by se Praha 14 měla rozvíjet, myslí dospělí, se zástupci radnice pravidelně dozvídají třeba na veřejných projednáních. Ale co si myslí mladší generace? Protože i tento pohled je neméně důležitý, pořádá městská část každoročně Dětské fórum v kulturním domě v Kyjích. Letošní setkání žáků místních základních škol se konalo 18. února, zúčastnilo se ho zhruba 60 dětí.

„Bylo to opět velmi podnětné. Většina přítomných fórum nevnímá jako příležitost ‚odpočinout‘ si od vyučování, ale naopak jako šanci něco ovlivnit. A toho si moc cením,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá i místní Agenda 21. Tento mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění, Praha 14 naplňuje už deset let, přičemž Dětské fórum je jednou z jeho pravidelných aktivit.

Po zahřívací poznávací hře se i tentokrát žáci pustili do týmové práce. U několika stolů tematicky zaměřených například na školství, ekologii, zdravotnictví, veřejný prostor či na volnočasové aktivity, děti nejprve navrhovaly umělecká díla, která by mohla zdobit místní veřejné plochy, a následně vytipovávaly příležitosti pro různé úpravy a změny. „Ze všech prezentovaných návrhů pak osazenstvo jednotlivých stolů muselo vybrat dva, které považuje za nejdůležitější. O nich se pak hlasovalo. Výsledky projdou ještě tzv. ověřovací anketou na jednotlivých školách, následně budou předloženy místním zastupitelům,“ vysvětluje místostarostka Kolmanová. Děti navrhly například posílit bezpečnost v okolí stanic metra, zavést koše na tříděný odpad ve třídách či doplnit do škol automaty s nabídkou zdravých potravin.


Veřejné projednání Návrh dopravních opatření v Jiráskově čtvrti

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zpráva z projednání


Veřejné projednání Návrh dopravních opatření na území Jahodnice 

Veřejné projednání, jehož cílem bylo získat připomínky či návrhy občanů k navrhovaným dopravním opatřením, se uskutečnilo 22. ledna 2020 v TJ Sokol Jahodnice. Přítomno bylo cca 30 obyvatel a zástupci radnice.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Veřejné projednání budoucí podoby budovy Splavná 652

Plánované veřejné projednání proběhlo ve středu 2. října 2019 od 17. 30 hodin v restauraci U Lachtana, Splavná 652, na kterém byla představena upravená verze projektu komunitního centra.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

 

Veřejné projednání soutěžních návrhů revitalizace Centrálního parku Černý Most

Veřejné projednání proběhlo ve čtvrtek 12. září 2019 od 18 hodin v Centrálním parku na Černém Mostě. Zástupci MČ seznámili veřejnost s cílem záměru a průběhem vlastní architektonické soutěže. Na projednání se dostavily autorské týmy všech návrhů a jejich zástupci na místě své projekty představili. Lidé měli následně možnost dotazovat se k jednotlivým návrhům, u stolů proběhla živá diskuse a všechny přednesené připomínky a konstatování byly zapsány.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

 

Veřejné projednání budoucí podoby hřiště v lehoveckém lese

Plánované veřejné projednávání proběhlo ve středu 19. června 2019 od 17 do 17.30 hodin v prostoru hřiště za účasti zástupců MČ, MHMP (Oddělení péče o zeleň), Lesů hl. m. Prahy a veřejnosti. Vzhledem k nepřízni počasí a malé účasti veřejnosti vedení MČ rozhodlo umožnit místním obyvatelům posílat nápady a podněty dodatečně e-mailem na Pavlina.George@praha14.cz. Termín pro zaslání podnětů je 15. července 2019.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Veřejné projednání Rekonstrukce komunikace v ulicích Zámečnická a Mochovská

Veřejné projednání Rekonstrukce komunikace v ulicích Zámečnická a Mochovská se uskutečnilo v pondělí 20. května od 18 hodin v ZŠ Tolerance (Mochovská 570) a přítomni na něm byli zástupci městské části Praha 14 a Magistrátu hlavního města Prahy. Představena byla dopravní studie řešící rekonstrukci komunikace a nová parkovací stání v dané lokalitě, o níž se diskutovalo.

Pozvánka zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání
Návrhy:
Varianta A
Varianta B

Veřejné projednání Úprava dopravního režimu v Hostavicích

Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů nechala zpracovat dopravní studii ke zklidnění dopravy v Hostavicích. Cílem projednání, které se uskutečnilo 8. dubna v Hotelu Svornost, bylo získat připomínky /návrhy od občanů k navrhovaným dopravním řešením. Studii představil zástupce zpracovatele z firmy Labron s.r.o. Po představení studie následovala diskuse a sběr připomínek/návrhů zaměřený na:

1) dopravní opatření v ul. Novozámecká + Lipanské nám.
2) dopravní opatření v dalších lokalitách Hostavic.

Pozvánka zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Dopravní opatření, která budou realizována na základě upravené studie:
(úpravy studie vychází z analýzy požadavků občanů vznesených na veřejném projednání)

Území na západ od autobusové točny u parku Vidlák:

Opatření, která zde budou na základě upravené studie realizována do konce roku 2019, zahrnují především změnu stávajícího dopravního značení. V ulici Froncova bude zavedena přednost zprava, rovněž bylo jednoznačně stanoveno stání vozidel v lokalitě. Podrobná budoucí dopravní situace v místě (verze aktualizovaná na základě připomínek dotčených orgánů, zveřejněná dne 23. 9. 2019).

Území na východ od autobusové točny u parku Vidlák:

Budoucí dopravní situace


Dětské fórum

Desítky dětí z místních základních škol se sešly 13. března 2019 v KD Kyje u dalšího ročníku Dětského fóra, kde je přivítal starosta Radek Vondra. Po seznamovací hře shrnula místostarostka Irena Kolmanová první ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás – občanské projekty a jejich realizaci. Poté si sami žáci vyzkoušeli navrhnout projekt, který by mohli v rámci participativního rozpočtu podat. Své návrhy prezentovali ostatním a následně se o nich hlasovalo.

Pozvánka
Program Dětského fóra

Fotogalerie z akce zde:

Lokální veřejná fóra 2018

V roce 2018 se na území Prahy 14 uskutečnilo sedm Lokálních veřejných fór. Tento typ setkání městská část pořádá od roku 2016, do té doby (od roku 2010) organizovala vždy jedno Veřejné fórum ročně. Model, kdy se setkání s občany konají postupně ve všech lokalitách Prahy 14, se osvědčil. Radnice jde takto k lidem blíž a obyvatelé se v hojnější míře zapojují do plánování rozvoje městské části.

Lidé z jednotlivých čtvrtí se na fórech vyjadřují k tomu, co by ve svém okolí chtěli změnit a navrhují příležitosti ke zlepšení. Na místě setkání jsou vždy přítomni političtí zástupci a odborníci MČ, kteří s občany diskutují a odpovídají jim na konkrétní dotazy. Příležitosti vznesené na fórech se zapisují a dále ověřují prostřednictvím hlasování. Následně jsou předloženy ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Výstupy Lokálních veřejných fór 2018  ZMČ schválilo usnesením č. 43/ZMČ/2018, jím současně potvrdilo i navržené gestory a odborné řešitele jednotlivých příležitostí.

 • 10. dubna na Lehovci v Komunitním centru Kardašovská
  Pozvánka
 • 18. dubna na Černém Mostě ve volnočasovém centru Plechárna
  Pozvánka
 • 9. května v Hloubětíně na náměstí u stanice metra
  Pozvánka
 • 16. května na Jahodnici v prostoru u sportoviště, dětského hřiště a workoutového hřiště (ul. U Hostavického potoka)
  Pozvánka
 • 17. května v Kyjích v Kulturním domě Kyje
  Pozvánka
 • 30. května na Hutích v parku u minigolfu a sportoviště (ul. Splavná)
  Pozvánka
 • 13. června v Hostavicích v kavárně v parku Pilská
  Pozvánka

Stav plnění požadavků z Lokální veřejných fór 2017:

 

Návazné veřejné projednání v Hloubětíně k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Veřejné projednání proběhlo dne 20. listopadu 2018 od 17 hodin v ZŠ Tolerance, v blízkosti místa navrhovaného dětského hřiště. Občané se se zástupci radnice setkali v jídelně Základní školy Tolerance, k dispozici byly tři studie. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání k této věci v září 2018.

Starosta Radek Vondra účastníky přivítal a připomenul principy participativního rozpočtu, z kterého vzešel projednávaný projekt. Předal slovo místostarostce Ireně Kolmanové, která návrhy představila. Následně se o jednotlivých studiích diskutovalo u stolu, hledaly se klady a zápory, případně se zanesly nové podněty do návrhu.

Jako vítězná studie byla vybrána studie B, do které architektka Ing. arch. Lucie Tevi zanese podnět vybudování chodníku mezi trafostanicí a navrhovaným hřištěm. Na závěr setkání představil místostarosta Petr Hukal možnost vybudování placených zón na Praze 14.

Vítězná studie
Pozvánka
Fotogalerie z akce:

 

 

Návazné veřejné projednání k nové podobě budovy v parku u ulice Splavná

Veřejné projednání proběhlo 2. října od 17 hodin v parku u ulice Splavná a zúčastnili se ho zástupci radnice, projektant Ing. Arch. David Damaška a 22 místních občanů. K dispozici byly panely s vizualizacemi tří navržených variant, které vycházely z výstupů z prvního setkání k této věci v červnu 2018. Ing. arch. Damaška představil varianty a proběhla diskuse. V závěru se hlasovalo pro jednu z variant.

Z hlasování vyšla jako vítězná varianta č. 3, která bude Arch. Damaškou dále rozpracována.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání v Hloubětíně k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Projekt Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí byl podán v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. V březnu 2018 se o projektech hlasovalo a občané tento projekt zařadili mezi ty, které se budou realizovat. I přes to, že návrh dostal pouze 23 záporných hlasů oproti 170 kladných, zaznamenala městská část po hlasování mnoho rozporuplných ohlasů. Proto se rozhodla před samotnou realizací návrh s veřejností ještě projednat.

Veřejné projednání proběhlo dne 19. září 2018 od 17 hodin v ulici Mochovská v místě navrhovaného dětského hřiště. Na setkání dorazili zástupci radnice, autorka projektu, strážníci MP a cca 30 místních občanů. Obyvatelům, kteří návrh nepodpořili, se nelíbilo umístění dětského hřiště. Obávali se hluku a nocování lidí bez domova, případně posedávání problémové mládeže.

Zástupci radnice se s místními dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu. Po vypracování nové studie bude hřiště opět s občany projednáno.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

 

 

Veřejné projednání k nové podobě budovy v parku u ulice Splavná

Městská část Praha 14 uspořádala 20. června 2018 veřejné projednání k budoucí podobě a využití plánované stavby v parku v ulici Splavná. V současnosti se v parku nachází budova, ve které nájemce provozuje rychlé občerstvení s posezením na zahrádce. Uvnitř budovy je místnost pro různé aktivity s max. kapacitou cca 25 občanů. V budově se nachází původní WC a zázemí. Okolo budovy je dráha na minigolf, k němuž je vybavení k dispozici u obsluhy a zmíněná zahrádka čítající celkem cca 10 stolů s lavicemi.

Budova se nachází v parku u ulice Splavná, kde proběhla v minulosti rekonstrukce povrchů a cestní sítě. Jsou v něm umístěna dětská hřiště pro několik věkových skupina a dvě nová sportovní multifunkční hřiště.

Záměrem MČ je zrekonstruovat, případně kompletně znovu vystavět budovu tak, aby plnila požadavky místa a občanů. Z těchto důvodů přišel starosta Mgr. Vondra a uvolněná radní Mgr. Kolmanová představit místním obyvatelům záměr radnice a diskutovat s nimi o jeho přínosech či negativech a zjistit jejich názory, připomínky a nápady.

Na místě se sešlo 25 občanů k diskusi a byly sebrány požadavky na budoucí budovu, které budou dle možností zpracovány do zadání studie.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání k návrhu metropolitního plánu

Setkání se uskutečnilo 12. června v 17 hodin u stanice metra Rajská Zahrada. Sešlo se cca 53 lidí, kteří měli možnost diskutovat a vznášet připomínky související s návrhem metropolitního plánu.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání Budoucí úprava vnitrobloku

Veřejné projednání k možné proměně vnitrobloku mezi ulicemi Bryksova, Kučerova, Mansfeldova a Bobkova se uskutečnilo 4. června v 17. 30 hodin.  Setkání se zúčastnil starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra a radní Mgr. Irena Kolmanová.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

Zápis z projednání

Veřejné projednání návrhů řešení vstupního předprostoru ZŠ Bří Venclíků

Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů zástupců školy přistoupila k možnosti revitalizace/úpravy vstupního předprostoru školy. Cílem projednání, které se uskutečnilo 30. května 2018 ve sborovně ZŠ Bří Venclíků, bylo vybrat jedno z navrhovaných řešení, získat připomínky žáků a studentů a zapracovat a je do návrhu řešení vstupního předprostoru školy. Dalším cílem bylo najít společné řešení pro správu/kustodství daného předprostoru.

Architektka MČ Praha 14 připravila 4 návrhy řešení daného předprostoru. Návrhy byly zaslány dopravnímu projektantovi, který v rámci projektu Bezpečná cesta do škol připravuje dopravní řešení okolí školy. Projektant shledal, že všechny 4 návrhy se mohou doplňovat s připravovaných dopravním řešením. Školní parlament obdržel s předstihem připravené návrhy, které předprojednal na svém školním jednání.

Na jednání se dostavili studenti gymnázia ASRCUS, které sídlí v budově základní školy. Studenti připravili 2 návrhy, které představili ve sborovně zástupcům MČ Praha 14 a školního parlamentu ŽS Bří Venclíků.

Proběhla diskuse o možném zapojení žáků a studentů do realizace revitalizace předprostor a následného kustodství (opatrovnictví/správa/dozorování). V rámci diskuse a hlasování byly žáky a studenty definovány hlavní znaky předprostoru.

 

Veřejné projednání Revitalizace vnitrobloku

Veřejné projednání, jehož účelem bylo zjištění názorů obyvatel vnitrobloku Bryksova, Mansfeldova, Kučerova a Maňákova na Černém Mostě, se uskutečnilo 28. května v 18 hodin. Jako podklad k debatě sloužila již vypracovaná studie revitalizace. Setkání se zúčastnil starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra a radní Mgr. Irena Kolmanová.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Dětské fórum

Tradiční Dětské fórum se uskutečnilo 8. března v KD Kyje, kde žáky přivítala radní Mgr. Irena Kolmanová, následně představila výsledky předchozího ročníku. Po seznamovací aktivitě se děti pustily do vytváření časové osy, která měla znázornit, jak bude vypadat Praha 14 v budoucnosti. Dalším úkolem místních žáků bylo sepsat pozitivní a negativní změny, které v Praze 14 nastaly za poslední 4 roky. V závěru se sepsalo TOP 10 příležitostí a hlasováním se vybraly 2 vítězné. Žáci si nejvíce přáli „Doplňkovou nabídku stravování v dopoledních hodinách na všech ZŠ“ a “ Rekonstrukci autobusového terminálu Černý Most“.

Pozvánka
Program

Fotogalerie z akce zde:

Veřejné projednání na Hutích 2

Návazné projednání v Jamské se konalo 20. září 2017. Sešlo se cca 25 lidí, kteří měli možnost diskutovat a vznášet požadavky související s vybudováním herní plochy. S výstupy z projednání budou pracovat architekti, kteří připraví studii.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie z akce:

 

Veřejné projednání na Hutích 1

Vzhledem k rozrůstajícímu počtu obyvatel na Hutích a absenci dětských hřišť v této lokalitě se městská část rozhodla využít nabídku daru od Ekospolu a.s.. Zmíněný realitní developer realizoval výstavbu obytných celků Panorama Kyje a přislíbil místním vybudování nového dětského hřiště.
Než se s realizací začne, chce městská část posbírat podněty od občanů s návrhy, jak by chtěli aby hřiště vypadalo. Proto uspořádala sousedské setkání, které se konalo 21. června 2017 v 17 hodin, v ulici Jamská. Občané a zástupci MČ P14  prodiskutovali návrh úpravy prostoru pro hry.
Lokální fóra 2017 (zveřejněno 28. července 2017)

Praha 14 pokračuje v započaté tradici veřejných lokálních fór. Stejně jako v loňském roce, tak i letos mohli obyvatelé debatovat s politickými představiteli i odborníky městské části jen kousek od svého domu. „Maraton“ letošních osmi setkání odstartoval v polovině května na Hutích. V tom samém měsíci následovala fóra ještě na Jahodnici, Lehovci a Černém Mostě II, červen patřil Hloubětínu, Černému Mostu I, Hostavicím a Kyjím. V minulosti bylo obecné veřejné fórum, tedy setkání s občany, bez předem stanoveného tématu k diskuzi, pouze jedno. Loni se poprvé fóra pořádali po jednotlivých lokalitách tak, aby to lidé měli co nejblíže. Mohli přijít, říci, co je trápí, co by chtěli změnit, případně říci, co oceňují a kde by sami nabídli pomoc.

Systém lokálních fór byl stejný jako loni. U připravených, na oblasti zaměřených stolů mohli občané sdělovat své podněty. Ty pracovníci úřadu zapsali a lidé z nich pak při následném hlasování vybrali dva nejpalčivější. Z těchto bodů, čítajících tedy dva podněty za každý stůl, se při dalším hlasování zvolily dva finální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či zastupitelé, budou v nadcházejícím období zabývat.

Podněty se městská část snaží vypořádávat neodkladně, a to nejen ty, které dostaly nejvíce bodů při hlasování. Samozřejmě ne vždy je to jednoduché. Zvláště když jde o záležitosti, které nespadají do její kompetence, ale například do kompetence hlavního města, případně jiných orgánů. Nejvíce lidé na veřejných lokálních fórech debatovali nad tématy doprava, životní prostředí, územní rozvoj a školství. Vedle toho se pochopitelně dostalo i na další oblasti tzv. udržitelného rozvoje.

Vypořádání příležitostí z Lokálních veřejných fór 2016

Od roku 2016 organizuje MČ Praha 14 Lokální veřejná fóra bez předem stanoveného zaměření. Konají se ve všech čtvrtích městské části. Každý může přijít diskutovat o rozvoji Prahy 14, dozvědět se, co nového se chystá, případně říci svůj názor na to, co by se podle něj mělo změnit. Na setkáních jsou vždy přítomni političtí představitelé MČ i odborníci z řad zaměstnanců úřadu. S podněty získanými od občanů městská část dále pracuje. Informace o aktuálním (květen, červen 2017) stavu vypořádání podnětů z loňských Lokálních veřejných fór jsou k dispozici níže.

Vypořádání podnětů:

Veřejné projednání v Hloubětíně

Občané měli možnost vyjádřit se k zvažovanému kácení stromů, které souvisí se současným návrhem podoby revitalizace hloubětínského náměstí. Akce se konala ve čtvrtek 11. května od 18 hodin na náměstí v Hloubětíně a zúčastnili se ji zástupci MČ P14, TSK hl. m. Prahy a architekti, kteří jsou autory současného návrhu.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

Veřejné projednání MAP

Ve čtvrtek 16. března 2017 se v KD Kyje sešla na veřejném projednání návrhu Strategického investičního rámce místního akčního plánu MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice více než padesát občanů.

Po úvodních prezentacích místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové a koordinátorky vzdělávacích aktivit Mgr. Petry Zahradníkové usedli zájemci ke kulatým stolům a diskutovali nad náměty k opatřením a spolupráci v rámci Místního akčního plánu. Na závěr se shrnuly výstupy diskuze.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum

V KD Kyje se 15. března konal další ročník Dětského fóra, které zahájil starosta Radek Vondra společně s radní Irenou Kolmanovou. Žákovské zastupitelstvo představilo projekt „Výměna žáků na školách“ a poté zasedli všichni za kulaté stoly a věnovali se Participativnímu rozpočtu. Úkolem místních žáků bylo tentokrát navrhnout projekt ve veřejném prostoru, který následně prošel hlasováním. Vítězem se stal „Letňák – fesťák“- letní festival u Kyjského rybníku se soutěžemi, mini zoo, občerstvením i možností kempování.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

 

Veřejné setkání k rozvoji sociálních služeb na Praze 14

Veřejné setkání se uskutečnilo v úterý 8. listopadu 2016 v Galerii 14 a jeho cílem bylo umožnit diskusi a sběr podnětů, postřehů a připomínek k aktualizované verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2020. Opatření aktualizovaného plánu reagují mimo jiné na problémy definované v rámci dotazníkových šetření mezi uživateli a poskytovateli sociálních a návazných služeb.
Setkání se zúčastnilo více než 30 občanů, zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních a návazných služeb, zaměstnanci ÚMČ Praha 14 a odborníci na danou problematiku. Diskutující u jednotlivých stolů dospěly k množství podnětů, které budou použity při další práci na SPRSS. Přehled jenž zahrnuje přepis toho, co jednotlivé stoly uváděly naleznete ve Zprávě komunitního plánu socialních služeb.

Pozvánka

 

Veřejné projednání Zklidnění komunikace Hodějovská

Městská část Praha 14 na základě požadavků, stížností a podnětů od občanů Hostavic a Kyjí řeší problematiku zklidnění dopravy komunikace Hodějovská. Byla zpracována studie proveditelnosti zjednosměrnění provozu v ul. Hodějovská, která byla občanům představena v rámci veřejného projednání zpracovatelem studie Ing. J. Hradilem a zástupkyní starosty pro oblast dopravy Ing. I. Pickovou.

Veřejné projednání svolané za účelem diskuse, sběru podnětů k studii proveditelnosti zjednosměrnění ul. Hodějovská proběhlo v napjaté atmosféře. Účastnící projednání byli rozděleni na dvě skupiny. Skupina občanů souhlasící se zjednosměrněním ul. Hodějovská dle studie a skupina občanů stojící proti zjednosměrnění dané komunikace. Občané bydlící v úseku komunikace Hodějovská v oblasti mezi komunikacemi Broumarská a Za Rokytkou zjednosměrnění zklidnění dopravy požadují. Argumentovali zejména bezpečností provozu a narušováním statiky domů. Opoziční skupina požadovala ponechání obousměrného provozu a hledání jiného řešení zklidnění komunikace (např. umístění dopravních značek průjezd zakázán, dopravní obsluha, přidání zábran na komunikaci, zprovoznit alternativní trasu atd.). Jako problematickou záležitost přítomní občané formulovali zejména dopravu v ranní špičce. Občané argumentovali vznikem velkých zpoždění v ranní špičce v souvislosti s napojením na ul. Českobrodskou během cest do zaměstnání, MŠ, ZŠ – směrem do oblasti Kyje, sídliště Černý Most/metro Rajská Zahrada.  Na projednání zazněla i myšlenka úplné uzavírky komunikace s možností vydaní residenčních karet pro obyvatele. Obě skupiny obyvatel se shodly na tom, že by rády projednaly další možné varianty studií zklidnění dopravy v Hodějovské ul. Během diskuse starosta R. Vondra vystoupil před plénum a nabídl přítomným občanům zpracování a představení dalších variant posuzujících přínosy a zápory daných možných řešení.

Veřejné projednání k revitalizaci vnitrobloku Mochovská II

Veřejné projednání proběhlo v pondělí 21. listopadu 2016 v MŠ Sadská 530, Hloubětín. Cílem projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě zmíněného vnitrobloku. K dispozici byla studie Ing. arch Davida Damašky, Ph.D., do níž byly zapracovány podněty občanů získané na setkání konaném 7. září 2016.

Ing. arch. Damaška představil účastníkům aktualizovanou studii, ke které byly podkladem připomínky a návrhy občanů ze setkání, které proběhlo v září téhož roku. Občané i přes malou účast kvitovali respektování názorů občanů, kterou MČ spolu s architektem projevila. Návrh byl přijat pozitivně.

Lokální fóra 2016 (zveřejněno 29. července 2016)

Městská část Praha 14 rozšířila tradici Veřejných fór. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, letos jich radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelé tak mají více možností, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit. Během května a června se uskutečnila lokální fóra na Černém Mostě 1, v Hloubětíně, na Lehovci, v Kyjích a na Hutích. Po letních prázdninách se s odborníky a politickými představiteli městské části budou moci občané obdobným způsobem potkat ještě na Černém Mostě 2, v Hostavicích a na Jahodnici.

Podněty sebrané na fórech, budou předloženy radě městské části, která rozhodne o garantech a návrzích řešení jednotlivých příležitostí. Podněty, jež je možné vyřešit ihned, se městská část zabývá neodkladně. Příkladem může být regulace populace nutrií u rybníčka Aloisov, po které volali obyvatelé Černého Mostu 1. Upozorňovali, že kvůli přemnožení nutrií dochází k poškozování břehů a k velkému úbytku vodního ptactva. Městská část se proto obrátila na Lesy hl. m. Prahy, do jejichž kompetence řešení situace spadá. Jejich pracovníci začali prakticky okamžitě s odchytem části populace a zajišťováním nového výběhu pro odchycená zvířata.

 

Veřejného projednání k revitalizaci vnitrobloku Mochovská

Veřejné projednání proběhlo ve středu 7. září 2016 ve vnitrobloku Mochovská, Hloubětín. Cílem projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě zmíněného vnitrobloku. K dispozici byla situační mapa prostoru, prvotní návrh architektů a ideová mapa s možností řešení parkování v této lokalitě. Občanům byla představena situace vnitrobloku a byla zahájena diskuze o budoucí podobě; tedy, co má v prostoru zůstat a co má vzniknout. Návrhy občanů se zaznamenávaly na arch a následně je čárkami sami občané označili podle priorit. Sebrané výstupy, které jsou realizovatelné, budou předány architektům k zapracování do ideové studie. Ta bude následně představena občanům na dalším veřejném projednání (viz Zpráva z veřejného projednání vnitroblok Mochovská).

 

Veřejné projednání revitalizace náměstí Plk. Vlčka

Veřejné projednání proběhlo v pondělí 2. května 2016 na travnaté ploše u dětského hřiště a bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů žijících v lokalitě nám. Plk. Vlčka a přilehlém okolí.  Na projednání se sešli občané z přilehlých domů. Proběhla konstruktivní diskuse se zástupci MČ Praha 14 a strážníkem městské policie. Občané zmiňovali zejména projevy vandalismu, rušení nočního klidu, zvýšenou kriminalitu a problematický přístup k bytovým domům. Podněty byly zaznamenány na archy a proběhlo hlasování (viz Zpráva z veřejného projednání nám. Plk. Vlčka).

 • pozvánka zde.

 

veřejné projednání 20160502_181008

 

EKODEN v Centru Černý Most (dílčí akce Dnů Země 2016 pořádaných MČ Praha 14)

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik odpadu vyprodukuje velký obchodní dům? Nebo o tom, jestli nákupní centra dokážou s odpadky nakládat ekologicky? Na tyto i mnohé další obdobné otázky spojené s udržitelným rozvojem odpověděl speciální program, který v rámci letošních Dnů Země Prahy 14 městská část připravila ve spolupráci s Centrem Černý Most a Ekocentrem Koniklec.

Ve středu 20. dubna 2016, se ve zmiňovaném obchodním domě uskutečnila akce s názvem EKODEN. Žáci základních škol se na ní seznámili například s problematikou udržitelného rozvoje, vnímání odpadu, možnostmi předcházení jeho vzniku nebo s možnostmi znovuvyužití a recyklace.

Akce proběhla od 10 hodin ve 3. patře nad Central Plaza, kde se uskutečnily připravené přednášky a zábavné soutěže pro děti. Na závěr setkání účastníky čekalo dobrodružství v podobě prohlídky odpadových prostor Centra Černý Most.  Akce se zúčastnilo zhruba osmdesát dětí.

Program akce:

10:00 – 10:05 – zahájení eventu a přivítání PMPS manažerem panem Divišem

10:05 – 10:40 – přednáška Co je to odpad?, paní Anežka Tkáčová – ekocentrum Koniklec

10:40 – 10:50 – přednáška Odpadové hospodářství CČM, FCC ČR, Ing. Soňa Koudelková

10:50 – 11:00 – diskuze

11:00 – 11:15 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 1. skupinka, FCC ČR

11:15 – 11:30 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 2. skupinka, FCC ČR

Fotogalerie:

 

Pozvánka na pracovní seminář pro neziskové organizace

V pondělí 18. 4. 2016 se od 17 hodin na Úřadě MČ Praha 14 uskuteční pracovní seminář. Městská část jej pořádá na základě zájmu účastníků lednového setkání se zástupci místních neziskových organizací, kteří si přáli získat rozšířené informace o Novém občanském zákoníku či o možnostech založení spolku. Seminář je určen zástupcům všech organizací i jednotlivcům, kteří mají o tuto tématiku zájem. Akce je pro všechny zdarma.

Pozvánka na pracovní seminář pro neziskové organizace

 

Zpráva ze semináře k NZÚ

V Galerii Prahy 14 na Černém Mostě se 21. března 2016 uskutečnil informační seminář pořádaný městskou částí Praha 14 a Státním fondem životního prostředí. Jeho cílem bylo seznámit zájemce z řad široké veřejnosti s možnostmi čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Přítomní se od odborníků dozvěděli aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti obytných staveb. Na místě rovněž probíhaly i individuální konzultace. Nabídky semináře využili jak zástupci SVJ, tak majitelé rodinných domů.


Pozvánka na seminář k NZÚ:

Chcete šetřit energie? Zjistěte, jak na to

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? V tom případě by vás mohl zajímat seminář na téma udržitelná energetika, který ve spolupráci s městskou částí Praha 14 pořádá Státní fond životního prostředí. Přednáška o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, se skuteční 21. března 2016 od 17 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most). Na setkání zazní aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i rodinných domů, přítomní odborníci na místě poskytnou také individuální konzultace a poradenství. Pokud například plánujete zateplení nebo změnu způsobu vytápění ve svém domě, je tento seminář určen právě vám. Je bezplatný, máte-li zájem o účast, prosíme, registrujte se předem na e-mailu: Lucie.Hlavackova@praha14.cz. Těšíme se na Vás.

Seminář


Projednání systému zón placeného stání

Obyvatelé Prahy 14 měli možnost říci, zda si v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most přejí zavést systém zón placeného stání. Z průzkumu, který probíhal od 25. ledna do 3. února 2016, vyplynulo, že většina občanů – nebo alespoň většina z těch, kteří se šetření zúčastnili -, parkovací zóny ve zmíněných lokalitách nechce.

Průzkum se skládal ze dvou částí – sociologického šetření prováděného tazateli ze společnosti CI2 a ankety. Tu mohli lidé vyplňovat jak osobně, a sice v putovním informačním stánku u výše uvedených stanic metra, tak elektronicky na webu a na Facebooku městské části.

Do sociologického šetření se zapojilo přes pět set respondentů, z nichž se téměř 42 procent vyslovilo proti zavedení zón, necelých 30 pro a zbývající takřka třetina uvedla, že k zavedení zón nemá jednoznačný postoj. Anketa pak dopadla jednoznačněji. Její tištěnou verzi vyplnilo 83 lidí, přičemž zavedení systému placeného stání 60 procent z nich odmítlo. Do elektronické varianty ankety se zapojilo 350 obyvatel – více než 70 procent těchto respondentů uvedlo, že parkovací zóny nechce.

V návaznosti na průzkum jednala o zónách také Rada městské části. „Byla to velmi živá diskuze, protože parkovací zóny jsou téma vyvolávající řadu protichůdných názorů. Nakonec však radní zavedení systému placeného stání neodsouhlasili,“ uvedla k tomu místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v Praze 14 ve své gesci.

O případném zavedení zón začala městská část uvažovat v návaznosti na novou koncepci hl. m. Prahy. „Dalším důvodem bylo to, že Praha 8 a 9 zavádí zóny od letošního jara a hrozí, že se auta, která dosud parkují u tamních stanic metra, přesunou k nám. Jak všichni víme, už nyní má Praha 14 velký problém s nedostatkem parkovacích míst. Největší zájem o zavedení zón měli lidé z Lehovce, nejmenší pak obyvatelé Jahodnice, které však netrápí množství dojíždějících Středočechů parkujících u stanic metra,“ dodává k tomu místostarostka Picková.

Přílohy:


Setkání s neziskovými organizacemi

Potkat se, poznat se, navzájem si pomoci. Tak znělo motto letošního ročníku setkání zástupců městské části a místních neziskových organizací, které tradičně hostila Galerie 14 na Černém Mostě. Oproti předešlým letům dostali přítomní tentokrát více prostoru na to, aby se lépe poznali nejen se zaměstnanci úřadu, komunitními koordinátory či osazenstvem organizace Praha 14 kulturní, ale také mezi sebou navzájem. A to se ukázalo jako velmi přínosné. „Hned na místě se domluvila spolupráce nad tématy, která dost neziskových organizací pálí. Třeba zaměstnávání lidí evidovaných na úřadech práce. K těmto i dalším tématům na základě získaných podnětů zorganizujeme další setkání, kde budou školiteli přímo – v dané oblasti zkušenější – zástupci neziskovek nebo odborníci, s nimiž tito lidé spolupracují,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spolupráce s neziskovým sektorem patří.

Ta si pochvaluje také výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, jež městská část dělala právě mezi zástupci „neziskovek“. „Objevovaly se v něm především pozitivní reakce, což je pro nás samozřejmě velmi příjemná zpětná vazba. Z odpovědí, stejně jako z reakcí na setkání, rovněž vyplynulo, že se zástupci těchto organizací chtějí navzájem podporovat a sdílet své zkušenosti,“ doplňuje radní Kolmanová.

Na setkání, které se uskutečnilo 18. ledna 2016, dorazily téměř dvě desítky zástupců neziskového sektoru v Praze 14. Úplnou novinkou byla přednáška týkající se základů fundraisingu, jíž si loni přítomní vyžádali. Vedla ji Lenka Bártová, která se tímto tématem zabývá už několik let a která přislíbila svou účast i na dalších školeních. Jedna z prezentací na setkání se soustředila také na téma dobrovolnictví – například na to, co obnáší akreditace organizací, které se chtějí dobrovolnictví věnovat, jaké jsou jeho výhody, možnosti propagace a podobně.

Stejně jako v předešlých letech si na setkání přítomní vyslechli i informace o možnostech propagace prostřednictvím časopisu Čtrnáctka a webu městské části nebo rady týkající se pravidel získávání peněz na projekty z dotačních programů městské části Praha 14.

Přílohy:

Pozvánka na setkání:

Pozvánka na setkání

Fotografie ze setkání:

Dětské fórum 2016

V úterý 15. března se v KD Kyje konalo tradiční Dětské fórum, na které přišly desítky dětí ze základních škol Prahy 14. Novinkou letošního ročníku byla hra, při které si žáci vyzkoušeli zakládání politických hnutí nebo například tvorbu volebního programu. V rámci těchto skupinových prací tak mohly děti opět přednést své představy o tom, co by chtěly v Praze 14 změnit.

Fotogalerie z akce:

Veřejné projednání náměstí Zdeňky Braunerové

Další z veřejných ploch v Hostavicích se již na jaře roku 2016 začne měnit k lepšímu. Plánované revitalizaci náměstí Zdenky Braunerové přecházela diskuse s místními občany i veřejné projednání. Obyvatelé Hostavic se mohou v dohledné době těšit na další novou plochu pro volný čas a relaxaci ve své čtvrti. Stejně jako v předchozích pří- padech, kdy šlo o revitalizaci parku v Pilské nebo o úpravu parku Vidlák, se i do diskuse o budoucí podobě a funkci náměstí Zdenky Braunerové zapojili místní občané. Samotnému veřejnému projednání, na kterém se na konci září sešli zástupci MČ Praha 14, antropologové a několik desítek místních občanů, předcházely dvě diskuse. Jejich cílem bylo nalezení kompromisu mezi zastánci a odpůrci výstavby multifunkčního sportoviště na zmíněném náměstí. To se nakonec podařilo i díky otevření parku v Pilské, který v docházkové vzdálenosti nabízí vedle univerzálního sportoviště i dětské hřiště a další volnočasové prvky. Řešila se tak především bezpečná cesta právě mezi náměstím Z. Braunerové a parkem v Pilské. Samotné veřejné projednání se neslo v příjemné atmosféře. Občané se soustředili především na praktické podněty, mezi něž patřilo třeba zajištění údržby travnatého hřiště, na které by se místní mohli do budoucna podílet. Diskutovalo se také o bezpečnosti dětí, jež budou hřiště využívat. Způsobem, jak ji zajistit, se budou zabývat odborníci z dopravní komise MČ Praha 14. Z debaty zároveň vyplynula i možnost umístit v době svátků na náměstí Z. Braunerové vánoční strom.

Dokumenty:


Sousedské setkání na Jahodnici

Obyvatelé Jahodnice debatovali se zástupci městské části o možném vybudování workoutového hřiště a dirt biku v místě svého bydliště. Setkání se uskutečnilo 2.12. 2015 v sousedském centru Jahodnice (Baštýřská 2).

 

Využití budoucí kavárny v parku Pilská

Za velké pozornosti obyvatel Hostavic i dalších částí Prahy 14 se začátkem října 2015 veřejnosti otevřel kompletně revitalizovaný park v Pilské ulici. „Zahradu“ okolo hostavického zámečku oživila řada nových prvků, do budoucna by tu pak mělo vyrůst i komunitní zázemí.

Navzdory pochmurnému počasí se na slavnostním otevření nově upraveného parku sešly desítky lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Využili tak možnosti komentované prohlídky parku, jíž se spolu se zástupci radnice MČ Praha 14 zúčastnil i architekt David Damaška, který je autorem architektonického řešení revitalizace. „Jsem rád, že se nám v takřka rekordním čase podařilo dospět od prvotního projednávání revitalizace s občany přes projekt až k realizaci úprav,“ prohlásil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Poté osobně poděkoval zaměstnankyním úřadu, které se o proměnu území nejvíce zasloužily, a společně s nimi slavnostně přestřihl pásku. Po tomto úvodním slově se přítomní návštěvníci mohli volně pustit do prohlídky nové hostavické relaxační zóny. Většina jich využila možnosti projít park ve skupině s architektem Damaškou, který blíže popisoval jednotlivé realizované prvky v parku a přiblížil i jeho další rozvoj. Vedle dětského hřiště, nových unikátně pojatých laviček, víceúčelového sportoviště pro míčové hry nebo zázemí pro venkovní posilování tu totiž radnice plánuje vybudovat i komunitní kavárnu. „Plánovaná kavárna by neměla být jen podnikem pro posezení, ale především zázemím pro komunitní aktivity a správu parku a sportoviště,“ vysvětlil přítomným architekt Damaška. Zatímco skupina procházela jednotlivá stanoviště, děti ihned vyrazily vyzkoušet hřiště, ale například i nové pítko u designového posezení v zadní části parku. Rodiče s kočárky zase procházeli po nových cestách a těšili se ze stále barevnější škály zdejšího porostu. Po návratu k hlavnímu vstupu do parku, kde slavnostní otevření začínalo, pak mohli zájemci nad plány chystané kavárny diskutovat o její budoucí náplni. „Určitě budeme rádi, když tu vedle klasické kavárny bude i nějaký program a když tu jako místní budeme moci sami pořádat různé akce, jako například turnaje nebo oslavy,“ zaznělo v diskusi z řad místních obyvatel. Padly i návrhy, že by v rámci kavárny mohl vzniknout minipivovar nebo další „vychytávky“. Všechny podněty byly zapsány a bude se o nich dále diskutovat. Už nyní je ale možné říci, že zdejší lidé budou mít na budoucí náplni komunitní kavárny v Pilské hlavní slovo.

Dokumenty:

Veřejné projednání k autobusové lince 186

Městská část Praha 14 zorganizovala na 25. března 2015 veřejné projednání, jehož smyslem bylo zjistit, jak se občané staví k aktuální trase autobusové linky 186 (platné od významných změn v MHD v roce 2012). Na setkání v ZŠ Bratří Venclíků dorazily asi čtyři desítky občanů. K dvojici debatních stolů s nimi kromě komunitních koordinátorů ze studia antropologického výzkumu Anthropictures z. s. a politiků a odborníků z radnice Prahy 14, usedli také zástupci společnosti ROPID. Role moderátora veřejného projednání se ujal cyklokoordinátor Prahy 14 Mojmír Kopečný, úvodní slovo pronesla místostarostka a radní pro oblast dopravy Ing. Ilona Picková. Na pracovních stolech byly pro účastníky připraveny mapy s vyznačenými trasami starého i současného vedení linky 186, linky 202 a také navazující linky 201, která nahrazuje bývalé přímé spojení s Prosekem, Střížkovem, Libní a Holešovicemi, avšak s přestupem. V závěru diskuse, které se zúčastnili i obyvatelé Satalic, občané hlasovali o nejdůležitějších podnětech. Po té následovala  prezentace zástupců společnosti ROPID zaměřená na funkčnost linek 186, 202, 201 a na důvody, jež ROPID vedly ke změně vedení linky 186 a k jejímu rozdělení.

Dokumenty:

 

Dětské fórum 2015

Městská část Praha 14 zve všechny zájemce na Dětské fórum aneb Desatero problémů očima dětí a mládeže, které se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 8.30 do 12.30 hodinv kulturním domě Kyje, ul. Šimanovská 47.

Čtvrtý ročník Dětského fóra pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci se Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a Domem dětí a mládeže Praha 9 – Černý Most. Mladí lidé budou diskutovat a vytipovávat problémy a příležitosti související s aktuálním děním v městské části. Hlavním společným výstupem bude  formulace „10 -ti TOP“ příležitostí a problémů. O pořadí rozhodnou žáci a studenti v rámci ankety, která proběhne od 30. 3. 2015 do 13. 4. 2015 na všech základních a středních školách Prahy 14 a na webových stránkách www.praha14.cz. Výsledky ankety budou předány Zastupitelstvu městské části Praha 14 a Žákovskému zastupitelstvu Prahy 14 k řešení.

Pozvánka

Dětské fórum 2015 – zpráva z akce

Rok se s rokem sešel a přišel devátý březen, den, kdy bylo zahájeno již čtvrté Dětské fórum MČ Prahy 14 v režii Žákovského zastupitelstva Prahy 14. V Kulturním domě v Kyjích tuto akci zahájila moderátorská dvojka Jakub Resutík a Marie Silná ze Žákovského zastupitelstva spolu se starostou Radkem Vondrou a uvolněnou radní Irenou Kolmanovou.

Po úvodu a seznamovacích hrách, jako bylo bingo, lodě, čárkovaná a další, představila projekt „Chceme tu mít čisto“ Zorka Straková. Na projektu se podíleli děti ze základních škol na Praze 14 – nakreslily informační obrázky pro „neposlušné“ pejskaře, kteří by měli po svých psích miláčcích uklízet. Účastníci společně vyhodnotili sto nejlepších výkresů a ty budou k vidění od jara v ulicích Prahy 14.

Hlavní části programu byla tradičně diskuze nad „TOP10“ problémů Prahy 14 tentokrát v okruzích: Sportovní vyžití mládeže, Koše, lampy, lavičky, Pomoc sociálně slabým, Psí problém a Kulturní vyžití pro teenagery. Byla přítomna spousta odborníků a poradců, takže na konci vznikla spousta konkrétních bodů. Po diskuzní části přišla část prezentující, kdy všech deset stolů představilo své postřehy a nápady. Vše bylo pečlivě přepsáno a později odhlasováno.

Mezitím, než se sečetly hlasy účastníků pro jednotlivé problémy, si všichni zkusili krátký dvaceti-otázkový kvíz o Praze 14. Nejlepší dosáhli na 15 správných odpovědí! Uznáváme, vše vědět nešlo, ale o to víc to bylo celé zajímavější.

Když bylo sečteno a podtrženo, byla již přichystaná tombola a přes dvě desítky šťastlivců si odneslo drobné dárky od společností Centrum Černý Most a Městská část Praha 14. Tombolu losovala Irena Kolmanová.

Po rozdělení cen přišlo na řadu vyhodnocení „TOP10“ problémů a také hodnocení akce od účastníků formou dotazníků. Takto tedy vznikla „topka“ z Dětského fóra 2015. Až tyto podněty projdou i ověřovací anketou na školách, budou předány Úřadu MČ14 a za rok nám opět prozradí, jak se s tím vypořádali. Držíme jim palce!

Za organizátory
M. Silná

Zpráva z dětského fóra

Fotogalerie

 

Veřejné fórum 2015

Městská část Praha 14 zve obyvatele k aktivní účasti na Veřejném fóru 2015,  které se uskuteční v pondělí 16. března 2015 od 17.30 do 19.30 hodin na Základní škole Bratří Venclíků 1140/1, Černý Most. Také v letošním roce se mohou občané zapojit do rozhodování o rozvoji naší městské části. Z otevřené diskuze, která bude probíhat u osmi kulatých stolů, vzejde žebříček příležitostí a nedostatků, které ve svém okolí lidé vnímají jako nejdůležitější. Podněty budou posléze pracovníci úřadu ověřovat formou ankety, která na území MČ Praha 14 proběhne ve dnech 30. března – 12. dubna. Součástí Veřejného fóra bude také shrnutí aktivit, které naše městská část uskutečnila při řešení problémů definovaných v loňském roce.

TOP příležitosti a nedostatky budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města k řešení.

Pozvánka

 

Setkání s NNO 2015

Galerie Prahy 14 dne 13. ledna 2015 hostila již tradiční setkání zástupců neziskových organizací z Prahy 14 s představiteli městské části. Na programu byly nejen prezentace mapující aktuální spolupráci radnice s neziskovým sektorem, ale i ty, které naznačily možný budoucí vývoj.

Na pořad dne se dostaly rovněž informace k nedávno vyhlášeným grantovým řízením, svou práci a možnosti v oblasti dalšího propojení s neziskovými organizacemi představili komunitní koordinátoři a zástupci  příspěvkové organizace městské části Praha 14 kulturní. Více informací ze setkání naleznete v přiložených dokumentech.

Dokumenty:

Fotogalerie:

Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

Městská část Praha 20 a městská část Praha 14 pořádá pro nově zvolené zastupitele vybraných pražských městských částí seminář zaměřený na  přenos Dobré praxe a zkušeností v oblasti místní Agendy 21. Seminář se bude konat v pondělí 23. 2. 2015 od 17 hodin v obřadní síni Chvalského zámku (Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, Horní Počernice). Po úvodním slově starostky Horních Počernic H. Moravcové a starosty městské části Praha 14 Bc. R. Vondry předají pražským politikům zkušenosti a inspiraci zástupci města Litoměřice. Město Litoměřice získalo několikrát ocenění ministerstva vnitra za kvalitu veřejné správy a realizaci místní Agendy 21 v ČR. Úspěchy také slaví na mezinárodním poli, jsou průkopníky v zavadění postupů a metod kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti.

25.6.2014

Výsledky ověřovací ankety – co trápí dospělé, děti a mládež na Praze 14?

Dospělí, děti i mládež měli možnost na veřejných projednáních k celkovému rozvoji městské části Praha 14 na tzv. fóru Zdravé městské části Praha 14 a Dětském fóru, stanovit problémy a pojmenovat nedostatky, které je nejvíce trápí. Problémy, které získaly na fórech nevíce hlasů, byly následně ověřovány anketou, která proběhla ve dnech 5. – 25. 5. 2014. Ke každému ověřenému problému byl stanoven politický i odborný garant, který je zodpovědný za jeho řešení.
Výsledky byly předány Radním a Zastupitelstvu MČ Praha 14. Vedení městské části bere všechny ověřené i neověřené problémy pojmenované občany vážně a předalo jejich řešení na příslušné odbory. Výsledky ověřovací ankety k problémům, naleznete v příloze.

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Cílem ankety bylo ověřit problémy definované na Dětském fóru , které proběhlo 9. 4. a získání podkladů pro komunitní plán Zdravé městské části . Ankety se zúčastnilo 978 respondentů, lístky byly rozdány 2000 žákům, distribuce probíhala v mateřských, základních a vybraných středních školách, dále byly sběrné boxy s anketními lístky umístěny v pobočkách městských knihoven. Hlasovalo téměř 33 % dětí.

Z dětského fóra vzešlo 9 následujících problémů ověřených anketou:

 • Chybí koupaliště
 • Bezpečnost po setmění
 • Úprava centrálního parku – rozšíření, více zeleně
 • Hřiště pro teenagery s lavičkami pro mladé
 • Vybudování in-line stezky
 • Výběr ze dvou jídel ve školních jídelnách
 • Více spojů autobusu č. 110 ve špičce
 • Zvýraznění přechodů pro chodce v ulici Vybíralova a Bryksova
 • Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Cílem ankety bylo ověřit problémy definované veřejností na Fóru Zdravé městské části, které se konalo 16. 4. 2014 a získání podkladů pro komunitní plán Zdravé městské části . Ověřené problémy budou podkladem pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části. Ankety se zúčastnilo 984 osob, což jsou cca 3 % občanů městské části.

Z problémů definovaných na Fóru Zdravé městské části vzešlo letos 7 ověřených problémů:

 • Propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody
 • Vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15+ prostřednictvím informačních kanálů městské části
 • Řešit nevyhovující stav koryta Rokytky – protipovodňová opatření
 • Opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory
 • Zřídit mateřskou školu v Hostavicích a Kyjích – Na Hutích
 • Obnovení linky autobusu č. 186 v původním rozsahu (Černý Most – nádraží Holešovice)
 • Kultivovat přístupové cesty ke Kyjskému rybníku
Veřejné projednání Rožmberská

MČ Praha 14 zve občany k veřejnému projednání – ulice Rožmberská – dopravní situace a úprava okolí, které proběhne 28. 5. od 17.30 hodin v Kyjích (na travnaté ploše mezi protihlukovou stěnou a panelovými domy u autobusové
zastávky Pávovské náměstí).
Účast odborníků a zástupců vedení městské části Praha 14 zajištěna.
Předpokládaná doba trvání cca do 18.30 hod.

Leták

Zápis

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Dětské fórum

Městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a DDM Praha 9 uspořádala ve středu 9. dubna 2014 v době od 8.30 do 13.00 hodin, na Plechárně, ul. Bryksova 1002, Dětské fórum aneb Desatero problémů MČ Praha 14 očima dětí a mládeže. Třetí ročník společného setkání žáků a studentů s diskusí nad problémy městské části v jednotlivých oblastech života (kultura, sport a volný čas, zeleň, veřejný prostor, školství, doprava, kriminalita a bezpečnost), kde žáci a studenti základních a středních škol Prahy 14 vytipovali největší problémy městské části. Tato akce je pořádána jako součást realizace místní Agendy 21.Stejně jako v loňském roce před mladými účastníky stál nelehký úkol – označit největší problémy, se kterými se v místě svého bydliště potýkají. Své názory mohli hned prodiskutovat s odborníky z řad Úřadu MČ Praha 14.

Program a výsledky Dětského fóra
Anketní lístek

10 otázek a odpovědí – Bryksova ulice

Na posledním zasedání Zastupitelstva rady městské části bylo předáno zastupitelům, radním a starostovi 10 otázek, které se týkají plánové výstavby v Bryksově ulici. Vzhledem k tomu, že otázky 5 a 6 se částečně prolínají, jsou sloučeny do jedné odpovědi.

 1. Víte o tom, že občany Černého Mostu byla podána Petice za revokaci usnesení Rady MČ Praha 14, které umožňuje navýšení míry využití území, a tedy umožní výstavbu domů s vyšší mírou využití zastavěné plochy?
  Odpověď: Samozřejmě vím. Ze zákona o právu petičním vyplývá, že orgán, který petici přijal, je povinen v zákonné lhůtě odpovědět tomu, kdo ji podal. U každé přijaté petice je postupováno dle jednotného postupu. Je předložena všem členům Rady a Zastupitelstva MČ. Do 30ti dnů obdrží petenti odpověď. S peticí jsem se seznámil a také odpověděl členům petičního výboru
 2. Můžete nám vysvětlit, co iniciovalo Radu MČ Praha 14 k přijetí výše uvedeného usnesení? Byla to iniciativa Prahy 14, Magistrátu hl. m. Prahy nebo firmy Canaba, nebo někoho jiného?
  Odpověď: Veškeré důvody, které Radu MČ Praha 14 vedly k přijetí výše uvedeného usnesení, zazněly na veřejném zasedání 27. 3. 2014 na Plechárně. Hlavním důvodem bylo kladné stanovisko architektů a odborníků. Pokud ho shrnu: projekt řešil rozvoj území jako celku, tedy nejen výstavbu nových bytů v přijatelném architektonickém řešení, ale také otázku nových parkovacích míst (nová parkovací místa a stavba parkovacího domu), která v oblasti chybí a řešil také zachování prostupnosti území.
 3. Můžete nám sdělit, zda Vy osobně, nebo zda víte o tom, že někdo z členů Rady MČ Praha 14 jste se osobně znali se zástupci firmy Canaba ještě před přijetím shora uvedeného usnesení a pokud ano, tak zda a jak to ovlivnilo Váš postoj v této věci?
  Odpověď: Jako starosta městské části, stejně jako úředníci, členové Rady či Zastupitelstva MČ, jednám s celou řadou soukromých osob či zástupců společností, které připravují nebo realizují záměry na území naší MČ. Canaba není výjimkou. Jak zaznělo i na veřejném projednávání na Plechárně, společnost Canaba jedná o záměru využití pozemků u ulice Bryksova od roku 2009. Jednala jak s předchozím tak i současným vedením MČ a příslušnými odbory . Mohu vás zároveň ujistit, že můj postoj ovlivnilo jen kladné doporučení odborníků a mé osobní seznámení s projektem. Důvody jsem uvedl v předchozí odpovědi.
 4. Uvědomili jste si, že navýšením míry využití území umožníte výstavbu vysokých domů (ze 4 podlažních na 8 podlažní) čímž poškodíte obyvatele Černého Mostu II tím, že se zhorší kvalita jejich bydlení a klesne cena jejich bytů v této lokalitě?
  Odpověď: Vydání kladného stanoviska počítalo se zvýšením počtu podlaží o dvě. Nedílnou součástí rozhodnutí však byla také podmínka tvorbyzásadního počtu nových parkovacích míst se současnou výstavbou parkovacího domu. I tyto argumenty zazněly na veřejném projednání a byly důvodem pro kladné stanovisko ke změně. Nedomnívám se, že tímto řešením by cena bytů v dotčené lokalitě klesla díky kvalitní zástavbě v sousedství a vytvoření nových parkovacíh míst a ani jsem se nesetkal s odborným posudkem, který by znehodnocení potvrdil a třeba i vyčíslil. Pokud je k dispozici, budu Vám za jeho poskytnutí vděčný.
 5. Víte, že už dnes projíždí v dopravní špičce po Bryksově ulici cca 600 automobilů za hodinu, že autobusy číslo 296 jezdící v dopravní špičce k metru od zastávky Bryksova jsou tak plné, že se do nich nedá ani nastoupit, že neplacená parkovací místa v ulicích Bryksova, kpt. Stránského, Vybíralova a jejich okolí jsou již dnes nedostačující a že se tam téměř nedá bezplatně parkovat?
 6. Můžete nám sdělit, jak jste promysleli dopravní obslužnost sídliště a jestli jste na Magistrát hl.m. Prahy adresovali požadavek na řešení dopravní situace v lokalitě.
  Odpověď: Samozřejmě vím, že nedostatek parkovacích míst je problémnejen této lokality, ale všech sídlišť stavěných v době, kdy počet aut na obyvatele byl zásadně nižší než je tomu nyní. Možností jak situaci zlepšit byla právě výstavba parkovacího domu a tvorba nových parkovacích míst v rámci plánované výstavby. Rada MČ přijala uvedené rozhodnutíi s ohledem na tento fakt. Protože však dotčené pozemky nejsou v majetku naší městské části, bez dohody s investorem a jeho souhlasu nelze tyto pozemky k tvorbě nových parkovacích míst použít a jiné pozemky městská část v dané lokalitě nemá k dispozici. Co se týká přeplněnosti autobusu č. 296 – o situaci vím a jednáme se společností ROPID. Společnost ROPID je operátorem celého systému MHD a bohužel nemohu v tuto chvíli sdělit, kdy se situace zlepší. Situace v celé Bryksově ulici je předmětem nyní zpracovávané dopravní studiea cílem je získat návrh opatření,která splňují veškeré požadavky na bezpečnost a plynulost provozu.
 7. Vzhledem k tomu, že se do areálu obytné zóny má vjíždět kolem „plechárny“ tj. v místě, kde začíná cyklostezka a kde dochází k výrazné kumulaci lidí a zejména dětí na kole a na kolečkových bruslích, zvážili jste bezpečnostní rizika vyplývající z očekávaného výrazného navýšení provozu v tomto místě (120 bytů cca 240 aut).
  Odpověď: Ano, veškerá rizika jsme zvážili. Na tomto místě je ale třeba zdůraznit, že celá záležitost není o tom, jestli se bude stavět nebo ne. Pozemky jsou územním plánem určené k zástavbě, stavět se tedy bude. Otázka je „CO“ se bude stavět. V případě revokace usnesení a návratu k původním koeficientům městská část nebude mít možnost jakkoli ovlivňovat výslednou podobu zástavby, prostupnost území nebo vytváření parkovacích míst na pozemcích investora. Investor bude muset dodržovat zákonné normy, připomínky městské části však nikoli.
 8. Můžete nám jako starosta, který má hájit zájmy občanů, poradit jak dosáhnout návratu věcí do původního stavu, tedy před přijetím výše uvedeného usnesení?
  Odpověď: Snažím se nejen v tomto případě hájit zájmy všech občanů naší městské části a také se jim snažím naslouchat. Proto také, mimo jiné, pořádáme veřejná projednání. Petice více než 600 občanů je jistě významnou zpětnou vazbou.Na minulém zasedání Zastupitelstva bylo přijato usnesení, které Radu MČ zavazuje celou záležitost znovu projednat, a to s ohledem na veškeré dostupné podklady.
 9. Můžete nám sdělit, zda i po podání petice a po položení těchto otázek, jste přesvědčen, že jste jako Rada MČ Praha 14 rozhodli ve prospěch občanů Černého Mostu II?
  Odpověď: Děkuji za tuto otázku, která ukazuje, jak obtížné je dojít k závěru, který přinese uspokojení všem zainteresovaným. Opravdu jsme se snažili rozhodnout ve prospěch občanů – chtěli jsme nová parkovací místa, prostupnost území a přijatelné architektonické řešení. „Daní“ za to byla změna koeficientů, která by nám umožňovala uplatňovat naše požadavky, které by jinak investor vůbec nemusel brát v potaz. Změna koeficientů se nelíbí části obyvatel. Současně ale deklarujete požadavek na tvorbu nových parkovacích míst (součást Vaší otázky č. 5). Rada nalezla možné řešení, kterébylo určitým kompromisem. To se však obyvatelům Bryksovy ulice nelíbí. S veškerým respektem k požadavkům občanů však bohužel nejde investora zavázat k poskytnutí jeho pozemků pro potřeby občanů Bryksovy ulice.
 10. Očekávám, že odpovědi na shora uvedené otázky se nám zde dostane ústně ještě dnes, dále na setkání s občany v plechárně a současně že se objeví v zápise z jednání dnešního zastupitelstva a dále na stránkách novin Prahy 14.
  Odpověď: Věřím, že veřejné projednání a dnešní odpovědi pomohly přiblížit důvody, které vedly Radu městské části k jejímu rozhodnutí. Informace z veřejného projednání a další postup bude uveden na webových stránkách MČ a bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva.

 

Veřejné projednání pro představení záměru MČ na revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Ve středu dne 26. března si měli možnost obyvatelé Kyjí přijít vyslechnout informace o představě MČ na revitalizaci břehu Kyjského rybníka.

Zástupci MČ a Ing. arch. David Damaška představili zúčastněným občanům záměr MČ a seznámili je s aktuálními možnostmi na financování těchto úprav. Cílem setkání bylo získat od občanů názor na plánovaný záměr; jestli využijí takto upravené plochy a zda je navrhovaná úprava podle jejich představ.

Během celého setkání se živě diskutovalo.

MČ tato setkání s občany realizuje několikrát do roka, aby je zapojila do diskusí o jejich území. V Kyjích se potvrdilo, že občané tento způsob vítají.

Zpráva

Veřejné projednání výstavby v ulici Bryksova

Další akcí v rámci realizace MA 21 (místní Agenda 21) v Praze 14 bylo ve čtvrtek 27. 3. veřejné projednání výstavby v ulici Bryksova. Občané měli možnost se setkat se zástupci MČ Praha 14 a dvěma architekty.

Setkání se konalo v Plechárně, která pojmula více než 200 aktivních občanů. Plánovaná výstavba byla představena v prezentaci ve všech souvislostech a zástupci organizátora vysvětlili svá stanoviska a kroky MČ. Občané dostali prostor k dotazům a diskuse nad všemi aspekty výstavby se protáhla až do deváté hodiny.

Přítomné zajímala především možnost ovlivnit plánovanou stavbu. Radnice tímto projednáním opět deklarovala svou vstřícnost směrem k veřejnosti a pozorně si vyslechla připomínky a náměty všech zúčastněných.

Zpráva
Doplnění

Veřejné projednání záměru BLK Slavia Praha na využití stadionu Hloubětín

24. 3. 2014 zorganizovala MČ Praha 14 veřejné projednání jako jednu z akcí MA 21 (Místní Agenda 21), aby se občané mohli se svými názory podílet na rozvoji území, kde žijí. V tomto případě představila občanům záměr BLK Slavia Praha o. s. na využití stadionu Hloubětín. Podklady, které dodal investor ve spolupráci s ateliérem ABMarch, si mohli všichni prohlédnout na dvou tabulích, následně byly prezentovány. Počítá se v nich výhradně s dalším sportovním využitím stadionu.

Občané se ptali především na možnosti provozu plánovaných sportovišť a možných dopadů realizace záměru na jejich život a také na řešení dopravy v okolí stadionu. Na dotazy odpovídali i zástupci MČ, kteří byli přítomni. Z projednání byla vytvořena Zpráva, která je přiložena níže.

Zpráva

Fórum Zdravé městské části Praha 14

Městská část Praha 14 i v letošním roce pokračuje v realizaci projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21, jehož cílem je zlepšování kvality života občanů Prahy 14 a udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a ekologické oblasti. Zapojování veřejnosti do spolurozhodování o rozvoji a kvalitě života na městské části je jednou z hlavních priorit. Dovolujeme pozvat k aktivní účasti na Fóru zdravé městské části, které se uskuteční ve středu 16. dubna od 17.30 hodin v KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje.

U osmi kulatých stolů se můžete osobně zapojit do diskuze, ze které vzejde žebříček nedostatků, které ve svém okolí vnímáte jako nejzávažnější. Ty, které z diskuze vzejdou, ověří v rámci Fóra Zdravé městské části anketa, která na území MČ Praha 14 proběhne ve dnech 5. – 18. května. Součástí Fóra bude také shrnutí aktivit, které naše městská část uskutečnila při řešení problémů definovaných v loňském roce.

leták

Seminář – osvětová akce k trvale udržitelnému nakládání s bioodpady na téma Kompostování

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 26.3.2014 na Plechárně v ul. Bryksova 1002, Černý Most seminář na téma Kompostování. Seminář proběhne v rámci slavnostního otevření „Zahrady mezi paneláky“ – první komunitní zahrady na Praze 14.

Leták

Veřejná projednání ve vnitroblocích na Praze 14

Třikrát se sešli zástupci radnice Prahy 14 spolu s odborníky a občany žijícími v domech v okolí vnitrobloků v ulicích Bryksova, Maňákova, Mansfeldova, Bobkova a Kučerova na Černém Mostě, třikrát měli občané možnost vyjádřit se k současnému stavu daného vnitrobloku a k možnostem jeho úprav.

Takto zapojila MČ občany do rozvoje lokalit, ve kterých žijí. Občanům byl představen záměr MČ a spolu s nimi následně diskutovali, co a jak udělat, aby vnitrobloky sloužili těm, kteří okolo žijí a byly příjemným místem pro odpočinek, relax a setkávání. V příloze naleznete zprávy z těchto setkání.

Zpráva z VP vnitroblok B
Zpráva z VP vnitroblok C
Zpráva z VP vnitroblok E

Setkání s NNO za účasti zástupců vedení MČ Praha 14

22. ledna zorganizovala MČ Praha 14 setkání zástupců neziskových organizací působících na Praze 14 s vedením MČ P14. Přítomný byl starosta Bc. Radek Vondra, zástupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie Svobodová a zástupci NNO. Důvodem setkání bylo informovat NNO o stávající podpoře a spolupráci, kterou jim MČ nabízí. Zástupci NNO přednesli mimo jiné své poznatky, připomínky a nápady.
Hned v úvodu představil starosta akce, které chystá MČ v letošním roce pořádat. Následovala prezentace zástupců jednotlivých odborů – Odbor kanceláře starosty pro strategické plánování a komunikaci, kde byly představeny novinky o již fungující podpoře v oblasti marketingu a distribuci informací. Poté nás vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informoval o fungování sociální oblasti a organizacích. Po přestávce se diskutovalo nad předloženými návrhy podpor. V sociální oblasti byla organizacím nabídnuta možnost prezentace formou speciálního čísla časopisu Čtrnáctka, v oblasti marketingu kvitovali zástupci organizací komunikativnost a vstřícnost pracovníků MČ a také přivítali nové možnosti spjaté s propagací jejich akcí na naší městské části (web, facebook, vývěsky…). Novinkou v podpoře je pro všechny na Praze 14 zajištění půjčovny inventáře pro pořadatele akcí. Příjemná atmosféra vydržela až do sedmé hodiny, kdy se přítomní rozešli.

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Veřejné projednávání – JAK ZLEPŠIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PRAZE 14

Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti mezi svými blízkými.

Cílem setkání bylo navázat na předchozí akci z června 2013 a dát všem možnost připomínkovat opatření aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období let 2014 – 2016.

Diskuze byla zaměřena na konkrétní plánovaná opatření v oblasti sociálních a návazných služeb pro SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ, CIZINCE A MENŠINY.

VÝSTUP VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ PRHA 14 – Jak zlepšit sociální služby

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Veřejné projednávání – Lehovec přívětivější… Buďte při tom

Tři okruhy, čtyři stoly a u nich téměř osm desítek obyvatel ze sídliště Lehovec. Na veřejném projednávání, které MČ Praha 14 svolala do tělocvičny ZŠ Chvaletická na 25. září 2013, se živě diskutovalo hlavně o problematice parkování a dopravy, o možném vylepšení veřejného prostoru nebo o zamýšlené úpravě okolí rybníčku v Hůrské ulici a nových dětských hřištích. Starosta Radek Vondra přislíbil, že získané podněty odborníci z radnice využijí pro realizaci dalších záměrů….

VÝSTUP VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ PRAHA 14 – LEHOVEC

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

PESTIVAL 2013

Milovníci psů a akcí pod širým nebem měli 21. září možnost účastnit se prvního ročníku celodenní akce Pestival. Akce, kterou pořádala MČ Praha 14 ve spolupráci se psí školkou Happy dog Lenky Šetkové proběhla na poli pod skateparkem na Černém mostě a přišlo se na ni podívat skoro 300 lidí.

Pestival byl naplněný ukázkami psích sportů, psí zábavy a zkušení kynologové a odborníci ukazovali zájemcům, jak svého psa ovládat, jak se s ním bavit a jak o něj pečovat.

Perfektní ukázku zadržení pachatele předvedli příslušníci městské policie a souhru při tanci předvedla Lucie Smolíková, která už se svým psem Angelem vystupovala v soutěži „Česko Slovensko má talent“.

Příjemnou náladu nezkazilo ani počasí, které už na konci září nebylo pořád slunečné.

Akce navazovala na pilotní projekt MČ Psí školka Prahy 14 aneb „Jaký pán, takový pes“, kde měli pejskaři možnost získat informace a zkušenosti s ovladatelností psa, psími agilitami a zábavou. Jelikož si stejně jako tento projekt i Pestival našel své zájemce, počítá MČ Praha 14 s těmito akcemi i pro rok 2014. Zájemci se více informací dozvědí z webu Prahy 14, facebooku nebo z měsíčníku Čtrnáctka.

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ – Dům sociálních služeb Bojčenkova

PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ ODPOVĚDNÉ KOMUNÁLNÍ POLITIKY JE I PÉČE O SENIORY. V SOUČASNÉ DOBĚ SENIORŮM SLOUŽÍ JEDINÉ ZAŘÍZENÍ, DOMOV SENIORŮ A DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BOJČENKOVĚ ULICI NA ČERNÉM MOSTĚ, KTERÝ S PODPOROU MĚSTSKÉ ČÁSTI PROVOZUJE OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9.
Budova je majetkem Prahy 14 a s ohledem na délku provozování je již na hranici životnosti. „Stavba i vybavení jsou už ve špatném technickém stavu. Sociální zařízení odpovídají standardu druhé poloviny minulého století a třeba výtahy jsou dnes zcela nevyhovující. Jakákoli havárie na budově by přitom znamenala veliký problém pro všech osmatřicet obyvatel domova,“ vysvětlila mimo jinéIvana Kadlečková, ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 9 na veřejném projednávání, které se uskutečnilo 19. září 2013.

Situace vyžaduje koncepční řešení. Městská část proto již více než rok připravuje projekt komplexní rekonstrukce
stávající budovy, dostavbu třetího patra a variantně i přístavbu nového objektu seniorských bytů s pečovatelskou službou. V současné době projekt dospěl do fáze podání žádosti o území rozhodnutí, která předchází stavebnímu řízení.

Vedle klientů se jednání zúčastnili zejména obyvatelé blízkých obytných domů, kterých se realizace projektu bezprostředně dotkne.

Zápis VP Bojčenkova

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Jaké problémy tíží dospělé, děti a mládež na Praze 14?

V květnu v rámci festivalu STREET FOR ART proběhla veřejná projednávání k rozvoji městské části Praha 14. Dospělí, děti a mládež opět dostali možnost hovořit do plánování rozvoje klíčových problémů. Žebříček 10 nejžhavějších podnětů (pořadí určeno počtem získaných hlasů) následně ověřily ankety. A JAKÉ PROBLÉMY TÍŽÍ OBYVATELE PRAHY 14? – výsledky naleznete v přiložených dokumentech:

Děti a mládež
Dospělí

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI – Budoucnost Prahy 14 opět v rukou občanů

Přibližně pět desítek zástupců veřejnosti opět ukázalo, že lidé v městské části mají zájem na tom, aby mohli hovořit do plánování rozvoje i klíčových problémů, které je třeba v blízké i vzdálenější budoucnosti vyřešit.

Slušná účast i přes nepřízeň počasí, které se nakonec umoudřilo, znamenala pro přítomné především příjemné setkání. Za městskou část se akce zúčastnil starosta Radek Vondra, ale také všichni tři jeho zástupci a další zastupitelé, přítomní byli i vedoucí odborů a odborníci z úřadu městské části, aby byli nápomocni radou a zkušenostmi při pojmenování problémů pro rok 2013.

Stejně jako v minulých letech, kdy se akce konala v Kulturním domě v Kyjích, byl jakýmsi moderátorem celého fóra inženýr Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst, které je MČ Praha 14 součástí.

V úvodu akce představil starosta řešení problémů, které občané společně definovali pro loňský rok v rámci Fóra
Zdravé městské části 2012. Lidé se následně účastnili diskuzí u deseti stolů rozdělených podle oblastí a pojmenovali problémy pro rok 2013. Deset klíčových problémů z jednotlivých oblastí života v Praze 14 bylo posléze odhlasováno.

Diskuze se týkaly oblastí jako územní a strategické plánování, životní prostředí, doprava, sociální oblast a zdravotnictví, školství, bezpečnost a prevence, kultura, sport a volný čas, úřad a občan a nově i stůl mladých.

VLOŽTE SE DO TOHO I VY!

Všech deset vydefinovaných problémů bude následně prověřeno anketou mezi občany Prahy 14, jíž se můžete
zúčastnit i vy prostřednictvím anketního listu na následující straně. Anketa proběhne od 3. do 14. 6. a kromě
anketního listu ve Čtrnáctce se jí lze zúčastnit i na webových stránkách městské části www.www.praha14.cz a také
na facebookovém profilu Prahy 14. Distribuována bude také prostřednictvím mateřských a základních škol
a prostřednictvím brigádníků i v ulicích městské části.

Výstupy z letošního fóra budou spolu s ověřenými problémy pro rok 2013 zveřejněny opět na webu a facebooku
Prahy 14 a vrátíme se k nim i na stránkách Čtrnáctky. Následně budou ověřené problémy předány Zastupitelstvu MČ Praha 14.
V závěru akce proběhlo i slosování vstupenek a vylosovaní obdrželi ceny od neziskových organizací – od Svazu
postižených civilizačními chorobami, od organizace Prahy 14, od NOVÉ DUHY, od „Čtrnáctky“, Centra pro volný čas, a od podnikatele pana Zachaře, který provozuje papírnictví v obchodním centru HASSO na Černém Mostě.

Celá akce proběhla v kooperaci MČ Praha 14 a příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. (jam)

U jednoho ze stolů

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Komunitní plánování sociálních služeb – JAK ZLEPŠIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PRAZE 14

Stejně jako v minulosti se i tentokrát (27. června od 16 hodin v KD Kyje) zúčastnil vysoký počet zástupců „neziskovek“, kteří se rozdělili do pracovních skupin především na základě zaměření jednotlivých organizací. U jednotlivých „kulatých stolů“ se pak diskutovalo téma volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež i téma sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a cizince a menšiny žijící v Praze 14.

Celkem se zúčastnily asi čtyři desítky zástupců nevládních organizací a z následných diskuzí vyplynulo, že většina z nich vnímá pozitivně přístup městské části k tomuto sektoru. Přesto byly definovány problémy, které je třeba do budoucna vyřešit. Všechny přítomné přivítala místostarostka Ing. Mgr L. Svobodová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Mgr. D. Beňák. Poté měli občané možnost u každého stolu probrat danou problematiku společně s odborníky z řad zaměstnanců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a dalších organizací. Nejpalčivější problémy, které tíží občany, byly projednány v rámci diskuzí u kulatých stolů. Akce se zúčastnil také starosta Prahy 14 Radek Vondra, který později vedl diskuzi na téma zlepšení propagace aktivit neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb. (jam)

V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin kontaktujte koordinátora sociálních služeb: František BRADÁČ, DiS. (e-mail: bradac@praha14.cz; telefon: 281 005 343)

PROBLÉMY DEFINOVANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ:
1) nedostatečný úklid sněhu v lokalitách určených při mapování bariér na Praze 14
2) nedostatečný bezbariérový přístup, bariéry v jednání s úředníky správy majetku
3) špatná informovanost o sociálních službách, včetně respitní služby
4) málo vzdělávacích a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci patologických jevů se zaměřením na celou rodinu
5) prevence sociálního vyloučení během rodičovské dovolené
6) finanční nedostupnost domů s pečovatelskou službou
7) terénní práce, podpora, pomoc a rozvoj dle potřeb cizinců a menšin
8) podpora pracovního potenciálu, zaměstnanosti a vzdělanosti

Jednáme

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Plechárna – Veřejné projednávání

Ve středu 6. března se uskutečnilo veřejné projednávání projektu Plechárna. Tam se obyvatelé MČ Praha 14 mohli poprvé podrobně seznámit s chystanou přeměnou autoservisu. Realizace projektu by nebyla možná bez finančního příspěvku Nadace OKD a nezbytné spolupráce s Městskou částí Praha 14 a Prahy 14 kulturní. Plechárna se poprvé otevře veřejnosti v září 2013 během festivalu Stop Zevling. A nabídne celou řadu možností: Kavárnu Café Plechárna, Sociální podnik Prahy 14, beatboxové nahrávací studio Daska Records, Vnitřní skatepark a krytou rampu, Integrační centrum, Skate, Bike a Design shop, ale i Církev bratrskou a řada dalších. Okolí Plechárny, dnes nehostinné a spíše nevzhledné, se díky architektům ze studia Edit! promění např. ve Workout cvičiště, park pro parkour, Dirt Bike a Komunitní zahradu. Foto z projednávání naleznete v naší Fotogalerii.

Tady to bude
Lidé se scházejí
Panely představují Plechárnu

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 – Veřejné projednávání

MČ Praha 14 je atraktivním místem pro život. Dokáže vytěžit ze své rozmanitosti, krajinné dispozice a dobré dopravní dostupnosti? Nachází zde lidé dostatek příležitostí k vlastnímu vyžití? Na tyto i mnohé další otázky, se snažilo najít odpověď veřejné projednávání, které se 17. dubna 2013 uskutečnilo v Galerii 14.

Reálnost vize MÍSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE tkví z velké části v kvalitě mezilidských vztahů, možnosti identifikovat se s místem, kde žiji a možnost nazvat je svým domovem. Kultura i sport k této vizi mohou vrchovatou měrou přispět…. I to je jeden ze závěrů společné debaty nad 2 měsíce trvajícím průzkumem.

Cílem Strategie je přinést atraktivní a kvalitní nabídku, rozvinutý komunitní život, brát kulturu a sport jako součást identity a image MČ, k udržitelnosti využít partnerství a spolupráci a aktivizovat veřejný prostor.
Už letos na podzim by měla konečná podoba Strategie projít schvalovacím procesem na městském zastupitelstvu…

Hovoří starosta
Prezentace
U panelu

 

Dětské fórum zahájilo Street For Art

6. ročník Festivalu Street For Art, který se tentokrát poprvé odehrává na území MČ Praha 14, odstartovalo dnes dopoledne Dětské fórum. To propojilo 60 zástupců 6 základních škol této pražské části. Před mladými účastníky stál nelehký úkol – označit největší problémy, se kterými se v místě svého bydliště potýkají. Své názory mohli hned prodiskutovat s odborníky z řad Úřadu MČ Praha 14.

Debata u jednoho ze stolů
Dětské fórum
Hlasujeme

Park Vidlák – co s ním?

MČ Praha 14 pozvala občany na veřejné projednávání o budoucí podobě parku Vidlák v Hostavicích. Akce se uskutečnila 13. května od 17 hodin u pískoviště v parku Vidlák. Nepřízeň počasí se výrazně nepodepsala na počtu účastníků. Veřejnost se zástupci Úřadu MČ Praha v čele se starostou Bc. Radkem Vondrou stačili prodebatovat všechny palčivé otázky. Veškeré podněty včetně vyplněných anketních lístků poslouží pro další plány Radnice.

U stolků
Nad plány
Diskuze

 

HLOUBĚTÍNŠTÍ DEBATOVALI O SOBĚ

Projednání, které pro městskou část pořádala Praha 14 kulturní, se ve středu 20. března neslo v příjemné atmosféře pod taktovkou moderátorky Helen Lenda. V úvodu pozdravil pozvané hosty i starosta Radek Vondra, který po celý podvečer sledoval dění a debatoval s přítomnými zástupci veřejnosti, kterých dorazilo osmadvacet.

Pak se již ve třech pracovních skupinách řešily konkrétní oblasti možného rozvoje komunitních aktivit v Hloubětíně. Cílem pracovních skupin bylo zodpovědět následující čtyři otázky: Jaké volnočasové aktivity a služby v Hloubětíně již existují? Co zde chybí, co by místní obyvatelé uvítali? Kdo by mohl tyto služby provozovat? Co je zapotřebí ke vzniku těchto služeb? Po 45 minutách každá skupina představila ostatním své závěry, které byly zapsány, a následně byly vybrány priority pro jednotlivé body. Přestože se ukázalo, že obyvatelé Hloubětína jsou k možnostem rozvoje skeptičtí, bylo toto setkání přínosem. Především se ukázalo, na co se bude třeba zaměřit, a také díky setkání vyvstaly jasně stanovené cíle, které budou podkladem pro veřejné projednání, plánované na 27. květen v rámci festivalu Street for Art u metra Černý Most.

Workshop k inovovanému grantovému řízení pro rok 2013

Ve středu 9. ledna uspořádala MČ Praha 14 v Galerii 14, na náměstí plk. Vlčka 686, Praze 9 workshop k inovovanému grantovému řízení pro rok 2013 v oblasti 2 – sport, kultura, volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části a podpora tělovýchovných zařízení. Zúčastnili se ho zástupci z 35 neziskových organizací působících na Praze 14. Po uvítání paní Škochovou ze společnost KVAS vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra důvody, které vedly městskou část k úpravám grantového řízení v této oblasti – srozumitelnost pro žadatele, zjednodušení hodnocení a celková transparentnost řízení – a připomněl veřejnosti, že k úpravám na grantovém řízení byl přizván odborník, tedy Nadace Via, která má v tomto oboru dlouholetou zkušenost. Zástupci nadace následně představili účastníkům konkrétní změny a ukázali zájemcům za pomocí prezentace jednoduchý způsob, jak vyplnit žádost a projít přípravou projektu. Po krátké přestávce na občerstvení měli zájemci možnost prodiskutovat své dotazy se zástupci Oddělení územního rozvoje, Nadace Via, ale i příspěvkové organizace Prahy 14 Kulturní, kterou většina občanů Praha 14 zná pod původním názvem KVIZ. Během celého setkání byly v prostoru ke shlédnutí fotografie zrealizovaných projektů, jako možná inspirace pro zúčastněné. Celá akce trvala skoro tři hodiny a z evaluačních dotazníků, které zástupci organizací měli možnost vyplnit, se ukázalo, že akce byla pro všechny přínosem. Přednesené informace byly dobře srozumitelné a místo pro konání vhodně vybrané. Jde o akci organizovanou MČ pro posílení komunikace s občany, která v letošním roce zahájila řadu těchto plánovaných aktivit v rámci podpory Zdravé městské části – místní Agendy 21. Fotografie z akce naleznete v odkazu fotogalerie.

pozvánka na workshop

Školáci z celé Prahy 14 pomáhají řešit problém nedostatku aktivit pro mladé

Lavičky, skatepark, plácky, trávení volného času v Praze 14 …nejen toto byla témata workshopu pro teenagery, který městská část připravila ve spolupráci se Zš Vybíralova v úterý 23.10.2012 odpoledne. Přes pět desítek dětí přišlo nabídnout své nápady a názory, jak vyřešit problém „nedostatek sportovišť a aktivit pro mladé“, definovaný na letošním prvním Dětském fóru k problémům Prahy 14. Jak se ukázalo v úvodu, všichni účastníci hlasovali v ověřovací anketě, která po fóru následovala, takže se zmiňovaným problémem byli ztotožněni a měli k němu co říct. To, že spolupráce s vedením městské části a angažování se ve společenském životě není marné přišli odprezentovat dva členové žákovského zastupitelstva MČ Praha Libuš – Písnice. Během krátké prezentace o činnosti svého zastupitelstva zmínili i svůj dlouhodobý projekt v pořádání každoročního maškarního karnevalu, který má už sedm let své tradiční místo v tamním kulturním programu. Skvělá ukázka toho, jak samy děti dokážou obohatit společenský život v místě svého bydliště. Workshop byl rozdělen na dvě části – praktickou a teoretickou. V praktickém bloku se účastníci rozdělili k tématům Panorama, K čemu ty zdi jsou, Lavičky, Plácky a Plechárna. Ke všem tématům měly děti navrhnout veškerá možná využití, nebo změny k vylepšení. Potvrdilo se, že fantazie nezná mezí a samotní zástupci vedení městské části a hosté z jiných obcí nevycházeli z údivu, co všechno děti napadlo. V teoretické části se děti vyjadřovaly k samotnému problému nedostatku aktivit a k otázce zda si přejí založení žákovského zastupitelstva MČ Praha 14. Zápis s výsledky setkání bude během příštích dnů zveřejněn na webu Prahy 14. Městská část děkuje všem účastníkům za jejich aktivitu, Pizzerii-Ristorante Violete za dodané občerstvení a vedení ZŠ Vybíralova za poskytnutí prostoru.

foto

Budoucnost parčíku Splavná

To, že obyvatelům Kyjí – Hutí záleží na rozvoji veřejných prostranství se ukázalo 12.9. odpoledne, kdy bylo v klubovně Minigolfu na Hutích uspořádáno veřejné projednání k revitalizaci parčíku Splavná. Cestu na debatu se zástupci městské části si našlo téměř 40 místních všech věkových kategorií, a to i přesto, že počasí příliš nepřálo. Úvodem setkání autor ideové studie možné budoucí podoby parku, pan architekt Ing. Lukáš Janáč, představil svůj návrh a pohovořil o možnostech využití daného prostoru. Zástupce starosty Mgr. Kuda doplnil informace pana architekta o prioritách městské části v rámci realizace obnovy daného prostoru. Pohovořil o záměru nejen obnovit stávající hřiště, určené především pro děti předškolního věku, ale i zakomponovat do parku sportovní prvky, které by měly v budoucnu sloužit všem věkovým kategoriím. V následné otevřené diskusi padly ze strany občanů mnohé dotazy, svědčící o opravdovém zájmu o dané téma. Prostor pro konkrétní nápady a připomínky využili všichni přítomní při diskusích u „kulatých“ stolů, kde každý dostal prostor vyjádřit se ke kladům i záporům představené studie a navrhnout možná řešení. Mezi nejdiskutovanější náměty patřil navrhovaný vodní prvek, velikost náměstíčka a podoba a možnosti využití současné klubovny. Velmi živě bylo diskutováno i nad otázkou oplocení a bezpečného pohybu dětí s ohledem na přilehlý silniční provoz v ulici Světská a na křižovatce ulic Splavná a Babylonská. Opomenuta nebyla ani otázka zeleně a ukázalo se, že zachování vzrostlých dřevin a travních ploch leží huťským na srdci stejně, jako ostatní diskutovaná témata. Názory účastníků jednotlivých skupin byly průběžně zapisovány na připravené záznamové archy a budou zohledněny při zpracování architektonické studie. Závěrem poděkoval Mgr. Kuda všem za účast a vyjádřené názory a vyzval zúčastněné ke spolupráci s MČ formou zapojení se do pracovní skupiny pro aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Praze 14. Poděkování patří i společnosti Agencie TMT s.r.o., provozovateli Minigolfu na Hutích, který poskytl potřebné zázemí pro uskutečnění veřejného setkání.

mapa - studie

Záznam z akce
Plakát
Technická zpráva ke studii

Veřejné projednání budoucí podoby dětského hřiště Jahoda

Ani špatné počasí 13. června neodradilo občany Černého Mostu od účasti na veřejném projednání revitalizace dětského hřiště Jahoda ve Vybíralově ulici. Jednalo se o další akci se zapojením veřejnosti, od které si zástupci městské části slibovali získat konkrétní připomínky a představy místních obyvatel o budoucí podobě tohoto hřiště, jehož vybavenost ani celkový stav v současnosti nevyhovuje potřebám těch, kterým je určeno.

Další

IMG_5193_200x134

Dětské Fórum – Děti a mládež diskutovaly nad problémy Prahy 14

Šedesát žáků všech našich základních škol a několik studentů z Gymnázia Vybíralova a SOŠ pro administrativu EU v Dolních Počernicích vyměnili v pátek 11.5. školní lavice za diskusní stoly v KD Kyje a zúčastnili se prvního Dětského fóra naší městské části. Velice aktivně tak využili možnost diskuse se zástupci radnice nad tím, jaké problémy je tíží v místě jejich života.

více

dfmc1

 

Fórum – Setkání s občany Prahy 14 nad problémy městské části

Ve středu 9.5.se v sále kulturního domu Kyje sešlo více jak osm desítek občanů, aby se zástupci městské části diskutovaly nad problémy Prahy 14.
Podrobnosti

Koncepce rozvoje dětských hřišť pod drobnohledem veřejnosti

MČ Praha 14, prostřednictvím Odboru životního prostředí, spravuje v současné době celkem 34 dětských hřišť a sportovišť. Z toho počtu bylo letos nově otevřeno hřiště na Jahodnici a další tři prošla kompletní rekonstrukcí.

Pro Prahu 14, jako mladou a dynamicky se rozvíjející městskou část, je dostatek kvalitních dětských hřišť jednou ze zásadních priorit. Tyto hřiště ovšem neslouží jen jako místo, kde se naši nejmenší mohou vyřádit a vydovádět, ale setkávají se na nich i jejich rodiče a je důležité, aby se i oni na nich cítili příjemně a bezpečně. Radnice MČ Prahy 14 vypracovala koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť s výhledem do roku 2021 a 31. října uspořádala na toto téma veřejné projednání, na kterém se veřejnost k němu mohla vyjádřit.

V úvodu přivítala více jak 35 přítomných místostarostka Soňa Tománková a v kostce představila koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť na Praze 14. S podrobnějšími body této koncepce seznámil účastníky setkání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví David Beňák. Po tomto úvodu diskutovali občané s tvůrci koncepce, jednak o předložené koncepci, ale také o současném stavu dětských hřišť a sportovišť na naší městské části. Upozorňovali na problémy, se kterými se setkávají při návštěvách našich dětských hřišť, a navrhovali způsoby, jakým by radnice měla popsaný stav řešit. Největší problémy podle přítomných občanů představují především zanedbanost, nevyhovující vybavení a ochrana před znečištěním těchto hřišť a sportovišť. Všichni se také vyjádřili k tomu, jak si představují ideální dětské hřiště a jak by měla být hřiště a sportoviště v blízkosti jejich domovů rozmístěna. „Chtěla bych říct, že vše z vašich nápadů a připomínek, které jsme si zde zaznamenali, budeme dále posuzovat v pracovní skupině. Po projednání ve skupině, MČ Praha 14 dokončí koncepci rozvoje dětských hřišť a začne s její realizací“, uvedla Soňa Tománková a jedním dechem dodala „tím to ale nekončí. Radnice bude i nadále své kroky s občany konzultovat a při výstavbě dětských hřišť se bude veřejnosti ptát, zda zvolené řešení odpovídá jejich potřebám.“

Nakonec paní místostarostka poděkovala všem přítomným za jejich čas, nápady a připomínky a zdůraznila, že spolupráce s občany radnici významně pomáhá v nalézání těch nejvhodnějších řešení pro ty, kteří výsledky činnosti radnice poté využívají. A těmi jsme my všichni.

KS OKO

detska_hriste

Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť
Příloha Koncepce

Nový park v Pilské podle občanů

Veřejné setkání zástupců radnice a místních obyvatel k záměru na oživení parku u Pilské ulice, které se konalo 19. ledna v Hostavickém zámečku, jasně ukázalo, že lidem není rozvoj této jedinečné plochy zeleně lhostejný. Podívat se a diskutovat přišli nejen starousedlíci, ale i obyvatelé z nové zástavby.

Hned od začátku programu bylo jasné, že se lidé o projekt na revitalizaci a úpravy parku zajímají, sál byl doslova plný do posledního místa. Přišli diskutovat se starostou městské části Praha 14 Radkem Vondrou a autorem návrhu architektem Davidem Damaškou o tom, co by se jim do budoucna v parku v Pilské líbilo, které části projektu jim naopak nevyhovují a jak bude tento záměr realizován. Nutno říci, že hned od počátku bylo jasné, že diskuse bude téměř bouřlivá. „Navazujeme na červnové setkání, kde jsme se ptali obecně, co vlastně chceme v Hostavicích realizovat. Vyšel z toho záměr oživit a otevřít park lidem. Dnes bychom měli diskutovat o navrženém řešení,“ vysvětlil v úvodu starosta Vondra. Investice odhadovaná na 15 milionů korun promění tvář parku na desítky let. Dodal, že až do roku 2019 má park v nájmu vysoká škola Palestra, která však deklaruje zájem ke spolupráci. Právě tato skutečnost byla pro část hostavických obyvatel důvodem k obavám, že v parku po úpravě vznikne komerční činnost, která přiláká do této klidné lokality nežádoucí dopravu a hluk. Autor návrhu pak doplnil, že cílem návrhu by mělo být komplexní řešení dnes de facto neudržovaného parku. „Mělo by jít o přírodní park se sportovištěm, dvěma dětskými hřišti, cvičebními prvky pro seniory, zázemím sportoviště, kavárnou a plochou, kde by do budoucna mohlo vzniknout lanové centrum,“ popsal záměr architekt Damaška s tím, že by měla být odstraněna dosavadní zeď a vybudováno celkem 34 parkovacích míst. Právě parkovací místa pod okny sousedních domů byla později, kdy se diskutující přesunuli ke kulatým stolům rozděleným na tři oblasti projektu, jedním z hlavních bodů, které místním vadí. „Není třeba, aby jich bylo tolik, a nechceme je pod okny,“ shodli se místní. Starosta naopak argumentoval tím, že počet míst vychází ze skutečné potřeby, a pokud jich nebude dostatek, lidé budou parkovat všude v okolních ulicích, jako je tomu nyní.

Podobně tomu bylo se sportovištěm. „Když to bude komerční sportoviště, postaví tu v zimě nafukovací halu a bude tu provoz a hluk dlouho do večera,“ reagoval další z místních obyvatel. Starosta v reakci připomněl, že finance z grantů hlavního města jsou určeny primárně na sport a volný čas, a proto je vybudování sportoviště jednou z podmínek k získání dotace. „To další už je na nás, jak se dohodneme,“ poznamenal. Výstupů diskuse, která nakonec uspokojila jak zástupce radnice, tak místní, bylo hned několik. Lidem se nelíbilo umístění sportoviště, jeho přesun ale komplikují vzrostlé stromy, které podle posudků nesmí být pokáceny. Lidé také nechtějí demolici původní obvodové zdi parku, snížili by počet vstupů a omezili provoz parku s ohledem na sousedy. Část kritiky Hostavických padla i na plánovanou kavárnu, která by měla podle starosty sloužit v parku jako zázemí pro rodiče s dětmi i jako komunitní centrum, kde by radnice i místní mohli pořádat různé akce. Podle diskutujících je moc blízko rodinným domům na východní straně parku, různí se názory, zda by měla být striktně nealkoholická, a zazněl i návrh sloučit stavbu kavárny a zázemí pro sportoviště do jednoho objektu. Všechny návrhy byly zapsány a nyní budou zapracovány do nové varianty studie, která bude podkladem pro grantové řízení. To se posunulo až na poslední čtvrtletí roku, a proto starosta vyzval místní, že mohou své připomínky řešit i nadále přímo na radnici.
logo_P14_dobre_zit

Zápis
Úprava návrhu

Veřejné setkání k projektu Revitalizace rekreačního parku v Pilské ulici

Městská část Praha 14 vás zve na veřejné setkání k projektu „Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice“

ODPOVÍDÁ NAVRŽENÉ VYUŽITÍ ZÁMECKÉHO PARKU VAŠIM PŘEDSTAVÁM?

kdy: ve čtvrtek 19. ledna 2012, od 18:00 do 20:00 hod.
kde: VŠTVS Palestra, Pilská 9 („Hostavický zámeček“)
na setkání:

 • vám představíme novou studii
 • společně prodiskutujeme témata důležitá pro další realizaci projektu, zejména:
 • vstupy do parku, cestní síť a charakter ploch
 • sportovní hřiště, dětská hřiště – typ, velikost, využití, umístění, další prvky (plochy) pro aktivní odpočinek
 • výstavba zázemí pro sportovní činnost, vznik komunitního centra – jejich využití
 • parkování, doprava

Přijďte s námi diskutovat o tom, zda navrhovaná řešení odpovídají vašim představám a jak je můžeme vylepšit.

změna programu vyhrazena
logo_P14_dobre_zit
plakát

návrh řešení celkový

návrh řešení podle vrstev

textová část návrhu

Realizace dětského hřiště na Jahodnici

Veřejné projednání

Dne 18.5.2011 od 16:00 byl v budově MŠ Kostlivého projednán záměr na zřízení dětského hřišti na Jahodnici. Jednání se zúčastnilo přes dvacet občanů MČ, zejména místních maminek. Byly jim představeny varianty řešení ve dvou lokalitách mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travnou, Doubeckou a Stružnou. Účastníci se vyjádřili jak k představeným variantám umístění dětského hřiště, tak ke konkrétnímu umístění a volbě herních prvků, umístění a počtu laviček i zeleni.

Výstupy z veřejného projednání byly předloženy Radě MČ Praha 14, která na základě podnětů od občanů a s ohledem na možnosti rozpočtu (podle dohody s účastníky jednání) přijala následující rozhodnutí:

Usnesení Rady MČ k realizaci dětského hřiště Jahodnice

P4231006_upr

Zápis z veřejného projednání záměru

 

Setkání u kulatého stolu se zástupci neziskových organizací, působících na území MČ Praha 14

Toto setkání proběhlo pod vedením společnosti AGORA CE dne 14.4.2011 v prostorách Galerie 14. Cílem bylo zkvalitnění podmínek života na místní úrovni, a to zejména prostřednictvím zlepšování komunikace místních nestátních neziskových organizací s místními politickými reprezentanty a veřejnými institucemi.

image004