Život na Praze 14

Nová výstavba

RV_mapa OBYTNÝ SOUBOR RAJSKÝ VRCH
Typ: bydlení
k. ú.: Černý Most
RZC_mapa OBYTNÝ SOUBOR RAJSKÁ ZAHRADA ČIHADLA
Typ:  bydlení
k. ú.: Černý Most
Can_mapa OBYTNÁ LOKALITA CANABA
Typ:  bydlení
k. ú.: Černý Most
ZmenaUP_mapa PODNĚT NA ZMĚNU ÚP SÚ HL. M. PRAHY V K. Ú. ČERNÝ
MOST, HOSTAVICE, KYJE

k. ú.: Černý Most, Hostavice, Kyje
ČERNÝ MOST II – 5. STAVBA – ETAPA 0002 – ROK
2018

k. ú.: Černý Most

Zdroj obrázku: Mapy.cz

BYTOVÝ DŮM ČERNÝ MOST – ULICE
DYGRÝNOVA

k. ú.: Černý Most

Zdroj obrázku: mapy.cz

CENTRÁLNÍ PARK
k. ú.: Černý Most

Zdroj obrázku: mapy.cz

RENOVACE OBCHODNÍHO CENTRA RAJSKÁ ZAHRADA
k. ú.: Černý Most

Zdroj obrázku: mapy.cz

POLYFUNKČNÍ DŮM METRO ČERNÝ MOST
k. ú.: Černý Most

mapa náměstí před úřadem

Zdroj obrázku: mapy.cz

NÁMĚSTÍ PŘED ÚŘADEM MČ PRAHA 14
k. ú.: Černý Most
mapa terminálZdroj obrázku: mapy.cz DOPRAVNÍ TERMINÁL ČERNÝ MOST
Typ: doprava
k. ú.: Černý Most

ZCM_mapa BYTOVÝ KOMPLEX UL. ZA ČERNÝM MOSTEM
Typ:  bydlení, občanská vybavenost
k. ú.: Hloubětín

mapa bd kukelská

Zdroj obrázku: mapy.cz

BYTOVÝ DŮM KUKELSKÁ
Typ:  bydlení
k. ú.: Hloubětín
Namesti_mapa NÁMĚSTÍ HLOUBĚTÍN (BÝVALÉ VETIŠKOVO) – /MČ PRAHA
14/ – TSK HL. M. PRAHY

Typ:  veřejný prostor
k. ú.: Hloubětín
  POLYFUNKČNÍ DŮM NA ROHU ULIC ANNY ČÍŽKOVÉ A
PODĚBRADSKÁ

Typ: bydlení, občanská vybavenost
k. ú.: Hloubětín
  APARMENTS HLOUBĚTÍN
Typ: bydlení
k. ú.: Hloubětín

Zdroj: Mapy.cz

BYTOVÝ DŮM KARDAŠOVSKÁ
Typ: bydlení
k. ú.: Hloubětín

Zdroj: Mapy.cz

ŘADOVÉ DOMY KYJE – HUTĚ
Typ: bydlení
k. ú.: Hloubětín

Zdroj obrázku: mapy.cz

OBYTNÝ SOUBOR HLOUBĚTÍN – KLÁNOVICKÁ
Typ: bydlení, zdravotní zařízení
k. ú.: Hloubětín

mapa v chaloupkách

Zdroj obrázku: mapy.cz

VILA DŮM CHALOUPKY
Typ: bydlení
k. ú.: Hloubětín

mapa za černým mostem

Zdroj obrázku: mapy.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 1425 ZA ČERNÝM MOSTEM
Typ: sport, ubytování pro studenty
k. ú.: Hloubětín
mapa bílý kůň BÍLÝ KŮŇ
Typ: veřejné vybavení
k. ú.: Hloubětín

Zdroj obrázku: mapy.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA 4. NP POLYFUNKČNÍHO DOMU Č.P. 478
MOCHOVSKÁ
Typ: služby, ubytování
k. ú.: Hloubětín

Jor_mapa OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ 24 RD
Typ:  bydlení
k. ú.: Kyje
Broum_mapa VYUŽITÍ POZEMKŮ STARÉ KYJE
Typ:  bydlení
k. ú.: Kyje
TP_mapa TECHNOLOGICKÝ PARK HORNÍ LADA
Typ:  občanská vybavenost
k. ú.: Kyje
Ocel_mapa KOMUNIKACE OCELKOVA – LIPNICKÁ
(BUDOVATELSKÁ)

Typ:  dopravní stavba
k. ú.: Kyje
Most_mapa LÁVKA PŘES CHLUMECKOU A PŘES ŽELEZNIČNÍ
ZASTÁVKU

Typ:  dopravní stavba
k. ú.: Kyje

Zdroj: Mapy.cz

ZAHRADNÍ MĚSTO JORDÁNSKÁ
Typ: bydlení
k. ú.: Kyje

Zdroj: Mapy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SPLAVNÁ
Typ: kultura, volný čas
k. ú.: Kyjexxx

Zdroj obrázku: mapy.cz

INFOCENTRUM – DOUBRAVKA
Typ: veřejné vybavení
k. ú.: Kyje
Zdroj
obrázku: mapy.cz
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY
Typ: veřejné vybavení
k. ú.: Kyje
SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY
Typ: objekt služeb
k. ú.: Kyje

Zdroj: Mapy.cz

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY NA HUTÍCH
Typ:  ÚZEMNÍ STUDIE
k. ú.: Kyje