Samospráva ÚMČ Praha 14

82

Číslo Jednání Soubor
195/RMČ/2014 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na dodávku a realizaci projektu Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 Otevřít dokument
195/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
195/RMČ/2014 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na dodávku a realizaci projektu Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 Otevřít dokument
195/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
197/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
197/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
199/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
199/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
200/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
200/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
201/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
201/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
202/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
202/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
203/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
203/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
204/RMČ/2014 k návrhu na revokaci části usnesení č. 98/RMČ/2014 ze dne 24. 2. 2014 Otevřít dokument
204/RMČ/2014 k návrhu na revokaci části usnesení č. 98/RMČ/2014 ze dne 24. 2. 2014 Otevřít dokument
205/RMČ/2014 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy Otevřít dokument
205/RMČ/2014 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy Otevřít dokument
206/RMČ/2014 k návrhu ke schválení Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024 Otevřít dokument
206/RMČ/2014 k návrhu ke schválení Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024 Otevřít dokument
207/RMČ/2014 k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 Otevřít dokument
207/RMČ/2014 k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 Otevřít dokument
208/RMČ/2014 k návrhu na přijetí finančního daru na úhradu finančních nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 a Policie ČR Otevřít dokument
208/RMČ/2014 k návrhu na přijetí finančního daru na úhradu finančních nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 a Policie ČR Otevřít dokument
209/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s přijetím dvou peněžitých darů v celkové výši 14.500 Kč určených na rozšíření horolezecké stěny v ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
209/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s přijetím dvou peněžitých darů v celkové výši 14.500 Kč určených na rozšíření horolezecké stěny v ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
210/RMČ/2014 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
210/RMČ/2014 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
211/RMČ/2014 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
211/RMČ/2014 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
212/RMČ/2014 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014 Otevřít dokument
212/RMČ/2014 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014 Otevřít dokument
213/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2014 Otevřít dokument
213/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2014 Otevřít dokument
214/RMČ/2014 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, společnosti RoBiN OIL, s. r. o. Otevřít dokument
214/RMČ/2014 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, společnosti RoBiN OIL, s. r. o. Otevřít dokument
215/RMČ/2014 k návrhu na zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
215/RMČ/2014 k návrhu na zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument