Samospráva ÚMČ Praha 14

13

Číslo Jednání Soubor
260/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
261/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
262/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
263/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
264/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
265/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
266/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
268/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
269/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
270/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
271/RMČ/2015 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
272/RMČ/2015 k žádosti o individuální plán oddlužení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
273/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
274/RMČ/2015 k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
275/RMČ/2015 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje (duben 2015) Otevřít dokument
276/RMČ/2015 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, A) Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9 B) Průmyslová - zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbradská - Průmyslová, Praha 9 Otevřít dokument
277/RMČ/2015 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
278/RMČ/2015 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2014 Otevřít dokument
279/RMČ/2015 k žádosti o finanční příspěvek občanskému sdružení Český svaz včelařů, o.s. městská organizace Praha, Základní organizace Dolní Počernice Otevřít dokument
280/RMČ/2015 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2015 Otevřít dokument
281/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0453/2014/OSMI-OddMD/1050 ze dne 5. 11. 2014 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14 Otevřít dokument
282/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
283/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 881/27, v k. ú. Hostavice, se společností O2 Czech Republic a. s. Otevřít dokument
284/RMČ/2015 k návrhu na vytvoření bezbariérového místa pro přecházení chodců na západní straně tramvajové zastávky u metra Hloubětín na Poděbradské ulici Otevřít dokument