Samospráva ÚMČ Praha 14

96

Číslo Jednání Soubor
627/RMČ/2014 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
628/RMČ/2014 k souhlasu se změnami v položkovém čerpání finančních prostředků z dotace na poskytování sociálních a návazných služeb v grantovém programu oblast 1 - sociální a návazné služby 2013-2014 Otevřít dokument
629/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace Otevřít dokument
630/RMČ/2014 k návrhu na stanovení počtu členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14 a schválení Volebního řádu školské rady Otevřít dokument
631/RMČ/2014 k zajištění objednávek projektových prací k realizaci rekonstrukce elektrorozvodů ve školských budovách Otevřít dokument
632/RMČ/2014 k návrhu k podání žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP na realizaci protidrogové politiky městských částí Zdravé město Praha 2015 Otevřít dokument
633/RMČ/2014 k souhlasu k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
634/RMČ/2014 k udělení souhlasu s uvedením objektu městské části Praha 14 Vlčkova 1067/12, Praha 9, jako sídla ústavu Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú. Otevřít dokument
635/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14, zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
636/RMČ/2014 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
637/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
638/RMČ/2014 k návrhu na revokaci bodu II. usnesení č. 261/RMČ/2014 ze dne 5. 5. 2014 uzavření dohody o uznání dluhu formou notářského zápisu Otevřít dokument
639/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
640/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
641/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
642/RMČ/2014 k návrhu na využití opčního práva a prodloužení nájemní smlouvy č.j.: 16/SMP/09 na dalších 5 let a na souhlas s prodloužením doby užívání vybavení ubytovacího zařízení v prostoru restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
643/RMČ/2014 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument