Samospráva ÚMČ Praha 14

48

Číslo Jednání Soubor
583/RMČ/2012 k rezignaci Mgr. Dagmar Milotové na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16
583/RMČ/2012 k rezignaci Mgr. Dagmar Milotové na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16
584/RMČ/2012 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.236 Kč za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
584/RMČ/2012 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.236 Kč za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
585/RMČ/2012 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalované bytem ul. Bří Venclíků 1071, Praha 9 na základě pravomocných rozsudků soudu Otevřít dokument
585/RMČ/2012 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalované bytem ul. Bří Venclíků 1071, Praha 9 na základě pravomocných rozsudků soudu Otevřít dokument
586/RMČ/2012 k návrhu na uplatnění náhrady škody v bytě č. 2, č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2012 k návrhu na uplatnění náhrady škody v bytě č. 2, č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2012 k návrhu na zrušení schváleného podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
587/RMČ/2012 k návrhu na zrušení schváleného podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
588/RMČ/2012 k návrhu na vypovězení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9 s pozemky parc. č. 232/246 a 232/247 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
588/RMČ/2012 k návrhu na vypovězení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9 s pozemky parc. č. 232/246 a 232/247 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
589/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nové mandátní smlouvy k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor a nové mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitostí Otevřít dokument
589/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nové mandátní smlouvy k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor a nové mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitostí Otevřít dokument
590/RMČ/2012 k návrhu na organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředí Otevřít dokument
590/RMČ/2012 k návrhu na organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředí Otevřít dokument
591/RMČ/2012 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2013 Otevřít dokument
591/RMČ/2012 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2013 Otevřít dokument
592/RMČ/2012 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2013 Otevřít dokument
592/RMČ/2012 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2013 Otevřít dokument
593/RMČ/2012 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
593/RMČ/2012 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
594/RMČ/2012 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
594/RMČ/2012 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
595/RMČ/2012 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Otevřít dokument
595/RMČ/2012 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Otevřít dokument
596/RMČ/2012 k obsahu smlouvy o nájmu dopravních prostředků - 2 elektromobily Otevřít dokument
596/RMČ/2012 k obsahu smlouvy o nájmu dopravních prostředků - 2 elektromobily Otevřít dokument
597/RMČ/2012 k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
597/RMČ/2012 k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
598/RMČ/2012 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
598/RMČ/2012 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
599/RMČ/2012 k pověření Mgr. Pavla Holubce řízením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, v plném rozsahu, do doby jmenování nového ředitele ZŠ Otevřít dokument
599/RMČ/2012 k pověření Mgr. Pavla Holubce řízením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, v plném rozsahu, do doby jmenování nového ředitele ZŠ Otevřít dokument
600/RMČ/2012 k návrhu na stanovení platu Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 do doby jmenování nového ředitele Otevřít dokument
600/RMČ/2012 k návrhu na stanovení platu Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 do doby jmenování nového ředitele Otevřít dokument