Samospráva ÚMČ Praha 14

24

Číslo Jednání Soubor
594/RMČ/2015 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
595/RMČ/2015 k žádosti o souhlas se vzájemným podnájmem bytů v č. p. 492, Krylovecká ul., Praha 9 a v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
596/RMČ/2015 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 742, Bryksova ulice, Praha 9 Otevřít dokument
597/RMČ/2015 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
598/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
599/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
600/RMČ/2015 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
601/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby Bytový dům Lehovec Otevřít dokument
602/RMČ/2015 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Bayton Alfa, Vladislavova 1390/17, Praha 1 Otevřít dokument
603/RMČ/2015 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
604/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
605/RMČ/2015 k udělení písemné výtky ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
606/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka dvou automobilů pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
607/RMČ/2015 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka užitkového automobilu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
608/RMČ/2015 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Úklid v objektech Prahy 14 kulturní Otevřít dokument
609/RMČ/2015 ke znění interpelace na radní hl. m. Prahy RNDr. Janu Plamínkovou ve věci park U Čeňku Otevřít dokument
610/RMČ/2015 k postupu při odstranění havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská Otevřít dokument