Samospráva ÚMČ Praha 14

24

Číslo Jednání Soubor
644/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zvýšením nájemného v bytech Otevřít dokument
645/RMČ/2019 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
646/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy změny Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
647/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu Otevřít dokument
648/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb., hl. m. Prahy (určení míst k provozování hazardních her) Otevřít dokument
649/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů Otevřít dokument
650/RMČ/2019 k návrhu na organizační strukturu odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
651/RMČ/2019 k doplnění usnesení č. 536/RMČ/2019 ze dne 9. 9. 2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 Otevřít dokument
652/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
653/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
654/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
655/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
656/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 0189/2019/OSM/1080 ze dne 4. 6. 2019 s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 Otevřít dokument
657/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 912 - 920, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
658/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 956-963, k. ú. Černý Most a pásu pozemků okolo tohoto bytového domu Otevřít dokument
659/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 987 a 988, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
660/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 531/4 a 531/5, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská Otevřít dokument
661/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 515/10 k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská a 620/5, k. ú. Hloubětín, ul. Konzumní Otevřít dokument