Samospráva ÚMČ Praha 14

35

Číslo Jednání Soubor
218/RMČ/2016 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
219/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
221/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
222/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
223/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
224/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
225/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
226/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
227/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
228/RMČ/2016 k žádosti o znovupřidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
229/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
230/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
231/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
232/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
233/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
234/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
235/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
236/RMČ/2016 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016 Otevřít dokument
237/RMČ/2016 k informaci o výsledku kontroly výkonu státní správy ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 odborem Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy se zaměřením na výkon přenesené působnosti ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách na úseku krizového řízení Otevřít dokument
238/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
239/RMČ/2016 k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4, IČ: 63146452 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
240/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016 Otevřít dokument
241/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
242/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce povrchů hřišť MŠ Bobkova 766, ČM II Otevřít dokument
243/RMČ/2016 k zahájení podlimitní veřejné zakázky Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
244/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Workoutové hřiště Jahodnice Otevřít dokument
245/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2635/12, k. ú. Kyje pro vybudování sportovního areálu Otevřít dokument
246/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1372/71, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
247/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění kanalizačních přípojek do pozemku parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
248/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
249/RMČ/2016 ke stanovení výše ceny zemního plynu na rok 2017 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument