Samospráva ÚMČ Praha 14

32

Číslo Jednání Soubor
148/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
149/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
150/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
152/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
153/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
154/RMČ/2016 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
155/RMČ/2016 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
156/RMČ/2016 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 57/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016 Otevřít dokument
157/RMČ/2016 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 Otevřít dokument
158/RMČ/2016 k dodatku č. 4 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj. 1/2012/SMP 14 Otevřít dokument
159/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
160/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
161/RMČ/2016 k návrhu na jmenování vedoucí odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 a stanovení platu Otevřít dokument
162/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby rozšíření pavilonu Škoda - NH CAR ČERNÝ MOST Otevřít dokument
163/RMČ/2016 k dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6 Otevřít dokument
164/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
165/RMČ/2016 k ukončení smlouvy o poskytnutí služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 - II uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. C SYSTEM CZ a.s. Otevřít dokument
166/RMČ/2016 k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně Dny Země na Praze 14 Otevřít dokument
167/RMČ/2016 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti místní Agendy 21 Otevřít dokument
168/RMČ/2016 k žádosti o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve vybraných sociálních oblastech Otevřít dokument
169/RMČ/2016 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
170/RMČ/2016 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 Otevřít dokument
171/RMČ/2016 k odpisovým plánům příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
172/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny Otevřít dokument
173/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro - zařízením a bílou technikou pro rok 2016 Otevřít dokument
174/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0220/2011/OSM/1070 za účelem změny platebních podmínek Otevřít dokument
175/RMČ/2016 k žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 1072/188, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
176/RMČ/2016 k pronájmu části pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
177/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2784, parc. č. 2786, katastrální území Kyje Otevřít dokument
178/RMČ/2016 k žádosti o umístění letní předzahrádky pizzerie na pozemku parc. č. 566/104, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument