Samospráva ÚMČ Praha 14

78

Číslo Jednání Soubor
57/RMČ/2022 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
58/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
59/RMČ/2022 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova - oblast č. 2 Otevřít dokument
60/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanství Otevřít dokument
61/RMČ/2022 ke jmenování vedoucího Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
62/RMČ/2022 ke členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. Otevřít dokument
63/RMČ/2022 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021 Otevřít dokument
64/RMČ/2022 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
65/RMČ/2022 k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 806/RMČ/2021 ze dne 29. 11. 2021 - k údržbě pozemků parc. č. 2886/1 a 2890/1 kat. území Kyje Otevřít dokument
66/RMČ/2022 k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 873/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 - jmenování členů závislé poroty a schválení žádosti MČ Praha 14 o dotaci z programu Umění pro město na vypsání otevřené, anonymní a dvoukolové soutěže na pořízení výtvarných děl ve veřejném prostoru Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku Otevřít dokument
67/RMČ/2022 k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitelek příspěvkových organizací Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 a Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
68/RMČ/2022 ke zřízení dotačních komisí pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a jmenování jejich členů Otevřít dokument
69/RMČ/2022 k převodu automobilu Škoda Octavia SPZ 7AU2765 z p. o. Praha 14 kulturní na Správu majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
70/RMČ/2022 k návrhu na přijetí finančního daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Otevřít dokument
71/RMČ/2022 k návrhu na změnu obsazení Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 a na změnu Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 Otevřít dokument
72/RMČ/2022 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení Otevřít dokument
73/RMČ/2022 k návrhu na zajištění realizace opravy podlahové krytiny objektu KD - Kyje, Šimanovská 47, 198 00, Praha 14 (pojistná událost) Otevřít dokument
74/RMČ/2022 k návrhu na zajištění realizace geodetických prací - zaměření podlahových ploch bytových jednotek, nebytových prostor, sklepních kójí pro účely prohlášení vlastníka objektu náměstí Plukovníka Vlčka 692/5, 693/6, 694/7 a 695/8, 198 00 Praha 14 Otevřít dokument
75/RMČ/2022 k připomínkám k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy (tržní řád) Otevřít dokument
76/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. Otevřít dokument