Samospráva ÚMČ Praha 14

58

Číslo Jednání Soubor
178/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) obč. zák. Otevřít dokument
179/RMČ/2013 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení a o přidělení bytu v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
180/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
181/RMČ/2013 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
182/RMČ/2013 k návrhu na umístění sítě elektronických komunikací v objektu Zdravotního střediska, Gen. Janouška 902, Praha 14 Otevřít dokument
183/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
184/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platů vedoucím odboru řízení ekonomiky a školství a odboru právních a kontrolních činností Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
185/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) Otevřít dokument
186/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 - Vysočany Otevřít dokument
187/RMČ/2013 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 pořádané ve dnech 3. 4. - 27. 4. 2013 a kampaně Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádané ve dnech 10. 4. - 13. 4. 2013 Otevřít dokument
188/RMČ/2013 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
189/RMČ/2013 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2013 Otevřít dokument
190/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
191/RMČ/2013 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
192/RMČ/2013 k návrhu na zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
193/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů Otevřít dokument
194/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí Otevřít dokument
195/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP Otevřít dokument
196/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu Otevřít dokument
197/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji rodinného domu č. p. 389, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
198/RMČ/2013 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2 Otevřít dokument
199/RMČ/2013 k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
200/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
201/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k NS č. 0058/2011/OSMI/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kyje, za účelem prodeje příslušenství a doplňků k vozidlům Otevřít dokument
202/RMČ/2013 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 2, 3 a 4 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
203/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemků využívaných MŠ Obláček, Šebelova ul., Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
204/RMČ/2013 k podaným žádostem o svěření majetku z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument